Hoppa till huvudinnehåll

Forced to flee

Publiceringsår 2017
Forced to flee

En försummad flyktingkris pågår i Centralamerika där människor flyr våldet i Honduras, Guatemala och El Salvador. Under flykten till Mexiko och USA utsätts de flesta för våld, utpressning och kidnappningar, visar en rapport från Läkare Utan Gränser.

Flyktvägen norrut mot Mexiko och USA är kantad av våld och utsatthet. Läkare Utan Gränser har gjort en enkätundersökning bland 467 slumpmässigt valda patienter och analyserat medicinska data från 2015–2016.
I rapporten uppger 39 procent att attacker eller hot mot dem själva eller deras familjemedlemmar, utpressning eller tvångsrekrytering av väpnade gäng är de främsta orsakerna till att de tvingats på flykt. 
Tillgången till sjukvård, vård efter sexuellt våld och psykiskt stöd är begränsad eller existerar inte längs flyktvägen.