Hoppa till huvudinnehåll

Haiti - Ten Years On

Publiceringsår 2020
Framsida av rapport med texten: "Haiti Ten Years On"

Rapporten "Haiti - Ten Years On" förklarar hur situationer ser ut i Haiti tio år efter jordbävningen. Och hur vi som svar på fördjupade ekonomiska och politiska krisen startat nya projekt för att ta hand om patienter där det haitiska sjukvårdssystemet inte mäktar med.

I november öppnade vi på nytt ett traumacenter med 50 bäddar i stadsdelen Tabarre i Port-au-Prince. Under de första fem veckorna tog centret emot 574 patienter. 150 personer hade drabbats av livshotande skador - 57 procent av dessa hade skottskador. 

Vi har också förstärkt sitt stöd till myndigheten för folkhälsa och befolkning genom att donera medicinsk utrustning och material, renovera vårdinrättningar och utbilda personal vid Port-au-Prince offentliga sjukhus, samt genom stöd till ett sjukhus i Port Salut i söder och tio vårdcentraler ute i landet. 

Haiti - Ten Years On
PDF, 1.19 MB