Hoppa till huvudinnehåll

Humanitarian action at risk in Mali

Publiceringsår 2017
Mali rapport 2017

I rapporten varnar vi för att de humanitära insatserna i Mali äventyras av militära och politiska aktörers inblandning. Risken för sammanblandning medför också en ökad säkerhetsrisk för hjälparbetare i landet. 

Rapporten visat att den utländska militära responsen, som har både politiska, militära, ekonomiska och humanitära syften, leder till en rad risker för humanitära aktörer som kan uppfattas vara en del av den politiska agendan och därmed avvisas eller attackeras.  

Säkerhetshotet mot hjälparbetare har därmed ökat, och skiljelinjen mellan militära och humanitära aktörer är svår för befolkningen att uppfatta. När hjälparbetare använder beväpnad eskort och civila militära transporter, vilket är vanligt i Mali, ökar risken för attacker ännu mer.  

rapport-mali-2017-en.pdf
PDF, 377.05 KB