Hoppa till huvudinnehåll

Lives on the edge

Publiceringsår 2016
Lives on the edge

Det blir allt svårare för sjuka människor att få tag på de läkemedel de behöver eftersom de antingen är för dyra eller helt enkelt inte existerar. Det problemet måste lösas av världens regeringar som måste utgå från människors behov, inte vinstintressen som nu styr forskning och utveckling. 

Läkare Utan Gränsers rapport ”Lives on the Edge” tar upp bristerna i det nuvarande forskning- och utvecklingssystemet och visar på nya modeller för att ta fram mediciner, vaccin och diagnosverktyg.