Hoppa till huvudinnehåll

Out of Focus: Hivvård i Väst- och Centralafrika

Publiceringsår 2016
rapport-hiv-aids

Om inte insatser för stoppa hiv snabbt utökas i Väst- och Centralafrika kommer de globala målen att tygla hivepidemin till 2020 inte uppnås. 

I rapporten “Out of Focus: Hivvård i Väst- och Centralafrika” (på engelska) har Läkare Utan Gränser tittat på orsakerna till varför så få har tillgång till behandling i Väst- och Centralafrika.

Trots att regionen har låg förekomst av hiv – endast 2,3 procent av befolkningen – är den ändå tre gånger högre än totalt i världen, 0,8 procent. Även om den genomsnittliga förekomsten verkar låg så står regionen för en av fem nya hivinfektioner globalt sett samt ett av fyra aidsrelaterade dödsfall och nära hälften av alla barn som föds med viruset. Orsaken till detta är att få som är i behov av hivvård har tillgång till den. Rapporten visar att behoven i Väst- och Centralafrika underskattas och att man inte prioriterar hiv som en hälsofråga i regionen.