Hoppa till huvudinnehåll

Migration: Out of Libya

Publiceringsår 2022
Rapporten Out of Libya

Skyddet för migranter som är fast i Libyen är otillräckligt. I rapporten Out of Libya uppmanar Läkare Utan Gränser länder i Europa och Nordamerika att erbjuda skydd till migranter och göra alternativa vägar för evakuering ut ur Libyen tillgängliga.

Sedan insatserna i Libyen inleddes 2016 har Läkare Utan Gränser upprepade gånger haft svårt att nå migranter i behov av vård, både i och utanför de förvar där många av dem hålls frihetsberövade. Detta har gjort det svårt att säkerställa kontinuerlig sjukvård till människor med svåra fysiska och psykiska tillstånd, inklusive de som har utsatts för tortyr.

I Läkare Utan Gränsers rapport Out of Libya beskriver organisationen hur svaga skyddsmekanismerna är för migranter som är fast i Libyen. De få lagliga vägarna till säkra länder som inrättats av FN:s flyktingorgan UNHCR och den internationella organisationen för migration IOM är långsamma och restriktiva. 

Out of Libya
PDF, 1.39 MB