Hoppa till huvudinnehåll

Waiting isn't an option: preventing and surviving advanced hiv

Publiceringsår 2017

Trots att hivmediciner i allt större utsträckning blivit tillgängliga i låginkomstländer har detta inte lett till en lika stor minskning av antalet fall av långt framskriden hivinfektion och aids som förväntat.

Denna rapport bygger på medicinska data från sjukhus som Läkare Utan Gränser antingen driver eller stöttar i Guinea, Kenya, Kongo-Kinshasa och Kenya. Siffrorna visar att aidspatienterna har så försvagade immunförsvar att mellan 30–40 procent avlider trots att de står på behandling. Närmare en tredjedel av dödsfallen sker inom 48 timmar efter inläggning på sjukhus.

Av aidspatienterna på de sjukhus som stöttas av Läkare Utan Gränser har numera fler än hälften redan påbörjat behandling. Att så många ändå insjuknar och dör beror framför allt på behandlingssvikt, att behandlingen avbryts eller att de diagnosticerats i ett så sent skede att behandlingen har satts in för sent.

Rapporten visar även att nära hälften – 47 procent – av de personer som utvecklat aids i Malawi, Kenya och Sydafrika aldrig blivit vare sig testade eller behandlade.