Hoppa till huvudinnehåll

Att starta ett projekt

En kvinnar som flytt från Burundi blir undersökt i ett flyktingläger i Tanzania
Foto: Luca Sola
Therese Njebarikanye, 70 år, från Burundi undersöks av Läkare Utan Gränsers personal på en klinik i flyktinglägret Nyarugusu i Tanzania.

Vi arbetar i över 70 länder runt om i världen. Varje land har sina egna, unika förutsättningar. Men tack vare gemensamma riktlinjer och rutiner för öppnandet av nya projekt kan vi säkerställa att våra resurser och vår kompetens används på bästa möjliga sätt.

När en kris bryter ut börjar Läkare Utan Gränser genast undersöka vilka behov som finns. Antingen mobiliserar vi personal som redan finns i området eller också skickar vi dit ett akutteam. Ofta samarbetar dessa båda grupper vilket innebär att vi kan börja behandla sjuka eller skadade samtidigt som vi gör upp en plan för resten av insatsen.

Ett exempel är den förödande jordbävningen i Haiti 2010. Fem minuter efter katastrofen kunde våra medarbetare som redan befann sig i landet behandla den första patienten, innan några akutteam hade hunnit fram. Detta var möjligt eftersom vi alltid har akutmaterial nära till hands – allt från basal utrustning för kirurgi och kolerabehandling till uppblåsbara tältsjukhus och kontanter.

Tack vare denna beredskap behöver vi inte vänta på att institutionella givare ska frigöra medel eller att en kris ska få tillräckligt mycket uppmärksamhet i medierna. Vi kan själva besluta var och när vi ska agera, utifrån var vi bedömer att behoven är störst.

Den allra första början - utvärdering och undersökning

Vi kan bli uppmärksammade på att en kris inträffat på många olika sätt. Beslutet att skicka ut ett team som gör en första behovsbedömning fattas med hjälp av information från olika källor:

• Läkare Utan Gränser-personal som redan arbetar med de drabbade

• Lokala myndigheter i berörda områden

• Det internationella samfundet

• Humanitära organisationer, som FN: s avdelning för humanitära frågor (UNDHA)

• Lokala och nationella icke-statliga organisationer

• Nyhetsrapportering eller information i sociala medier

Så fort uppgifterna om en kris har kontrollerats och bekräftats skickar vi ut ett team med medicinska och logistiska experter till området för att göra en snabb och effektiv första utvärdering av behoven. Denna undersökning kan göras av personal som redan arbetar i området eller av specialister från vårt huvudkontor.

Nästa steg – akutteamen

Akutteamen består av personer med omfattande erfarenhet inom viktiga humanitära områden som sjukvård, logistik, ledarskap och hantering av kriser som naturkatastrofer och konflikter. De står beredda att rycka ut dygnet runt, veckans alla dagar och kan skickas iväg inom några timmar efter att en akutsituation har uppstått. De är ofta ansvariga för den inledande bedömningen och kan stanna i flera månader för att bistå med den akuta livräddande vården, samtidigt som ett mer långsiktigt projekt påbörjas.

Förslag till insats

Teamet bedömer situationen, hur många personer som berörs och vilka behoven är. Sedan skickar de ett förslag på insats till det av våra huvudkontor som kommer att hålla i insatsen.

När förslaget godkänts inleds processen på huvudkontoret med att hitta medarbetare, organisera material och resurser och se till att det finns pengar till projektet.

Att starta ett projekt

Så fort projektplanen är färdig skickas teknisk utrustning och andra resurser till det drabbade området.

I stora kriser flygs nödvändigt material in så att arbetet kan påbörjas omedelbart, även om lastbilar, båtar eller andra transportmedel ofta är nödvändiga för att transportera utrustningen från planen till själva projektet. Tack vare väl inarbetade rutiner, protokoll, färdigpackade och anpassade kit som finns tillgängliga i våra logistikcentra kan vi distribuera material och utrustning inom några timmar. När våra team anländer för att påbörja insatsen står i regel allt redan klart.

I vissa länder där kriser ofta sker eller där någon form av kris verkar vara under uppsegling förvarar Läkare Utan Gränser utrustning och förnödenheter i lättåtkomliga lagerlokaler.

Om behovet av material eller mediciner inte är så akut fraktar Läkare Utan Gränser det mesta till sjöss för att därigenom minska kostnaderna.

Arbetet är i full gång – projektgruppen

Ett genomsnittligt projektteam består av fyra till tolv internationellt utsända medarbetare som arbetar tillsammans med upp till 200 lokalt anställda.

Verksamheten leds av en landchef och ett koordinationsteam. Ett sådant team består i regel av en medicinsk koordinator, en logistisk koordinator och en finansiell samordnare, och är oftast placerat i huvudstaden i de länder där Läkare Utan Gränser arbetar. Koordinationsteamen övervakar projekten och fungerar som förbindelselänk mellan Läkare Utan Gränser, lokala myndigheter, samarbetspartners och andra hjälporganisationer. De rapporterar regelbundet till den operativa enheten vid huvudkontoret.

Att finansiera ett projekt

Merparten av Läkare Utan Gränsers ekonomiska medel, över 95 procent, kommer från enskilda givare som skänker mindre summor. Privat och icke-öronmärkt finansiering ger oss friheten att själva bestämma hur pengarna ska användas, till skillnad från pengar från regeringar och andra institutionella givare som ofta kommer med olika förbehåll. Privata medel gör det också möjligt för oss att agera snabbt.