Hoppa till huvudinnehåll

Livräddande innovationer

SJuksköterskan Karin Fischer Liddl behandlar ett undernärt barn på Läkare Utan Gränsers klinik i Somalia 2011.
Foto: Sven Torfinn
Sjuksköterskan Karin Fischer Liddl behandlar ett undernärt barn i Somalia 2011.

Vår innovationsenhet baserad i Stockholm hjälper våra operativa enheter att utveckla hållbara lösningar för nya och återkommande problem i det medicinska humanitära arbetet. 

I den humanitära sektorn är det avgörande att snabbt kunna sätta in insatser i akuta kriser och katastrofer, samtidigt som organisationer behöver bygga sin kapacitet att möta mer långsiktiga utmaningar. För att kunna anpassa oss till utmaningar i en föränderlig värld och samtidigt förbättra vårt medicinska humanitära arbete är det viktigt att vi är innovativa och ständigt förnyar oss.

Innovationsenheten i Stockholm fungerar som en interna rådgivare som hjälper våra operativa enheter att utveckla nya sätt att arbeta. Besök Sweden Innovation Units hemsida

Så arbetar vi med innovationer

Metoden som används sätter slutanvändarna och deras behov främst från projektets start. Innovationsenheten erbjuder ett antal olika tjänster för att främja innovation inom Läkare Utan Gränser. 

Till exempel kan enheten bistå med att länka ihop människor med en idé inom organisationen med företag eller akademiska institutioner för att nå bästa möjliga resultat. Man har även utvecklat metoder och verktyg som innefattar allt från bättre behovsanalyser till hur man på ett bättre sätt samarbetar eller ingår partnerskap för innovationsdrivna projekt med externa partners. 

Enheten arbetar för att främja en innovationskultur i Läkare Utan Gränsers projekt och stöttar på olika sätt individer och team som har en idé född ur deras erfarenheter av humanitärt arbete. Ett exempel är ingenjören Roger Morton som under sitt uppdrag i Irak började fundera på hur personalens skyddsutrustning mot en kemisk attack skulle kunna förbättras. När han kom hem från uppdraget hade han en klar bild av vad som behövdes. Den svenska innovationsenheten tog in Roger som case manager och bidrog till finansieringen av projektet. Ett år senare kunde han visa upp en innovation som kommer att öka säkerheten för personal i konfliktzoner.