Hoppa till huvudinnehåll

Vem ska få vård först?

Där vi ser patienter, kan andra se fiender. Där vi ser medicinska behov, kan andra se politiska intressen. Där vi ser människor i nöd, kan andra se icke önskvärda människor.

Vi behandlar människor där nöden är störst.

Oavsett vem, oavsett var och oavsett varför.

Vi står fast vid våra principer.

OPARTISK

Vi ger vård till dem som behöver det mest. Patienternas medicinska behov är det som styr vårt arbete. Det spelar ingen roll vilket land de kommer ifrån, vilken sida av en konflikt de står på, eller vilken religion och politisk åsikt de har. Vi vårdar dem som behöver det, inte dem som kan betala för det.

NEUTRAL

Vi tar inte ställning i väpnade konflikter och gör inga insatser för att en regering eller stridande part kräver det. Vår neutralitet är vårt skydd. Våra sjukhus, kliniker och ambulanser är neutrala platser i väpnade konflikter där våra patienter och vår personal måste kunna känna sig trygga. Ingen som bär vapen är välkommen dit.

OBEROENDE

När vi startar en hjälpinsats gör vi först en oberoende bedömning av människors behov. När vi gör bedömningen tar vi inte hänsyn till politiska, ekonomiska eller religiösa intressen. Vi strävar efter att kunna nå utsatta människor utan förbehåll och att direkt kontrollera den hjälp vi ger. Vårt oberoende bygger på hur vi är finansierade – över 90 procent av våra insamlade medel kommer från privata givare som ger små och stora summor.​