Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Många flyktingar har blivit utsatta för våld i sina hemländer och på vägen till Egypten.

Många flyktingar har blivit utsatta för våld i sina hemländer och på vägen till Egypten. Vi erbjuder rehabilitering som omfattar såväl medicinsk vård som vård gällande mental hälsa, sjukgymnastik och socialt stöd.

Egypten

I Egypten har antalet flyktingar och migranter från Afrika och Mellanöstern ökat kraftigt på senare tid. En del tar sig sjövägen över till Europa, andra stannar i Egypten.

Varför arbetar vi i Egypten?

  • Bristfällig mödrasjukvård
  • Grupper utan tillgång till sjukvård

Stridigheter och det osäkra läget i länder som Syrien, Irak, Sudan, Sydsudan och Libyen har lett till att allt fler kommit till Egypten. Här ställs de inför stora utmaningar som svårigheter att få jobb, problem med integration och att dagligen utsättas för påfrestningar. Cirka 115 000 registrerade flyktingar och asylsökande finns i Egyptens huvudstad Kairo. Läkare Utan Gränser har här team för olika insatser.

Flyktingar i Egypten

Många flyktingar har blivit utsatta för våld i sina hemländer och på vägen till Egypten. Vi erbjuder rehabilitering som omfattar såväl medicinsk vård som vård gällande mental hälsa, sjukgymnastik och socialt stöd. Det sker genom individanpassade multidisciplinära behandlingsplaner. Under 2015 tog vi emot 1 663 nya patienter i Egypten av vilka hälften tidigare hade blivit illa behandlade. Vårt team hade också nästan 2 800 patientbesök som gällde särskilt utsatta personer. Via mobila kliniker delade vi ut över 2 300 hygienartiklar.

Hepatit C

Förutom våra insatser för att hantera flyktingkrisen har vi inlett ett samarbete med Egyptens hälsovårdsmyndigheter och medicininstitutioner för att starta gemensamma projekt inom viktiga folkhälsoområden. Vi är beredda att stödja de nationella initiativ som tagits för att tackla hepatit C. Bland annat kan vi bidra med teknisk och medicinsk expertis.

Under 2015 genomförde vi i Egypten:

  • 12 700 öppenvårdskonsultationer
  • 11 200 konsultationer angående mental hälsa, både i grupp och individuellt

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2015. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 26 juni 2016.

Det här arbetar vi med i Egypten

Muenge Kifetas dotter undersöks av en läkare på sjukhuset i Shamwana, Kongo-Kinshasa. Vi arbetar för att minska mödradödligheten genom graviditetskontroller, akut förlossningsvård och familjerådgivning.

Kvinnors hälsa

Varje minut dör en kvinna i världen av graviditets- eller förlossnings-komplikationer. Vi arbetar med att minska mödradödligheten genom hälsokontroller, akut förlossningsvård och eftervård.

Vi stödjer med terapi i världens största flyktingläger Dadaab, Kenya.

Psykisk ohälsa

Vi erbjuder psykosocialt stöd både som en del i arbetet vid akuta insatser som naturkatastrofer, och som en integrerad del i befintliga projekt. Och i mer än 20 år har vi också erbjudit psykosocialt stöd till dessa människor. 

Aktuellt om Egypten

Nyheter från fältet

Bistår sjukhus i Egypten

Sedan våldet trappades upp i Egypten i slutet på juni har vårt team i Kairo stått i tät kontakt med de främsta sjukvårdsinstanserna i huvudstaden och övriga drabbade delar av landet. Vi har bistått med mediciner och utrustning till sjukvårdsinrättningar på båda sidor i konflikten.