Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Många flyktingar har blivit utsatta för våld i sina hemländer och på vägen till Egypten.

Många flyktingar har blivit utsatta för våld i sina hemländer och på vägen till Egypten. Vi erbjuder rehabilitering som omfattar såväl medicinsk vård som vård gällande psykisk ohälsa, sjukgymnastik och socialt stöd.

Stöd åt flyktingar i Egypten

Egypten är ett viktigt mål för flyktingar och migranter från länder i Afrika och Mellanöstern. Många av dem har utsatts för våld och förföljelse i sina hemländer.

Antalet migranter som kommer till Egypten har ökat kraftigt under senare år på grund av konflikter och osäkerhet i Syrien, Irak, Sudan, Sydsudan, Eritrea, Somalia, Libyen och många andra länder. De flesta bor i Kairo, Alexandria och Damietta. I slutet av 2016 fanns drygt 193 300 registrerade flyktingar och asylsökande i Egypten. Migranterna har problem att integrera sig i samhället, har svårigheter att få jobb och tillgång till vård. Många av dem väntar på att deras asylärenden ska tas upp och behandlas. Ett stort antal har utsatts för våld och utnyttjande i sina hemländer eller på vägen till Egypten. De har därför både psykiska och fysiska problem.

Vårt arbete i Egypten 2016

Läkare Utan Gränser har utvecklat individanpassade behandlingsplaner för dessa patienter. De omfattar såväl medicinsk vård som vård gällande psykisk ohälsa, sjukgymnastik och socialt stöd. Under året behandlade vi 1 465 nya patienter. Våra team gav också drygt 2 600 människor medicinsk hjälp och delade ut mer än 2 300 hygienartiklar. Vi fortsatte den dialog vi har med landets hälsovårdsmyndigheter och medicinska institutioner för att få till stånd nya gemensamma projekt inom viktiga folkhälsoområden. Vi har också erbjudit att bidra med teknisk och medicinsk expertis i pågående projekt.

2016 i siffror:

  • 2 700 patientbesök i öppenvård
  • 8 700 individuella patientbesök för psykisk ohälsa

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2016. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 9 november 2017.

Det här arbetar vi med i Egypten

Vi stödjer med terapi i världens största flyktingläger Dadaab, Kenya.

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa. Vi erbjuder psykosocialt stöd både som en del i arbetet vid akuta insatser som naturkatastrofer, och som en integrerad del i befintliga projekt. 

Aktuellt om Egypten

Nyheter från fältet

Bistår sjukhus i Egypten

Sedan våldet trappades upp i Egypten i slutet på juni har vårt team i Kairo stått i tät kontakt med de främsta sjukvårdsinstanserna i huvudstaden och övriga drabbade delar av landet. Vi har bistått med mediciner och utrustning till sjukvårdsinrättningar på båda sidor i konflikten.