Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
I Palestina ger vi psykologiskt stöd till dem som utsatts för våld. Vi arbetar även med kirurgi och krigsskadade.

I Gaza stödjer vi bland annat brännskadeenheten på Shifasjukhuset och har en klinik där vi arbetar med fysioterapi och eftervård efter operationer.

Kirurgi och psykisk hälsa i Palestina

Läkare Utan Gränser ger medicinsk hjälp och psykologstöd under den pågående konflikten i Palestina.

Spänningarna mellan Palestina och Israel steg i juni 2014.

Den israeliska militäroperationen "Protective Egde" som började den 8:e juli resulterade i 2 286 dödade palestinier, varav 25 procent var barn. 11 000 människor skadades och många fick permanenta handikapp. 

En vapenvila trädde i kraft i slutet av augusti, men av den halva miljon människor som tvingades på flykt under operationen har 54 000 ännu inte kunnat återvända hem. 

Läkare Utan Gränser arbetade första gången i Palestina 1989, med att ge sjukvård till krigskadade och internflyktingar på Västbanken och Gazaremsan. 

Vårt arbete i Palestina 2016

Under 2016 fortsatte vi driva de projekt som pågått länge inom psykisk ohälsa på Västbanken. Vi hjälper också brännskadade och de som upplevt traumatiska händelser på Gazaremsan.

Västbanken

I början av året skedde en upptrappning av våldet på Västbanken. Även om situationen blev lugnare i slutet av mars uppstod ofta konfrontationer i Hebron. Våra patienter har utsatts för en rad kritiska händelser - de har bevittnat våld, räder mot deras hem, sett familjemedlemmar tas till fånga och dödas. Det har lett till ångest, stress och sömnproblem.

Vi har flera projekt som gäller psykisk ohälsa i Hebron, Nablus, Qalqilya, Betlehem och Ramallah. Där kan personer som upplevt politiskt våld få psykologhjälp och socialt stöd. Under 2016 deltog närmare 4 150 nya patienter i möten för psykisk ohälsa, individuellt eller i grupp. 70 procent av dessa möten hölls i Hebron. Teamet uppmärksammade också att vi arbetat med frågor som rör psykisk ohälsa i Hebron i 20 år genom en rad offentliga evenemang.

Förutom sjukvård har vårt team utbildat medicinsk personal, lärare och rådgivare. I april startade vi ett projekt i Betlehem och Ramallah med fokus på första hjälpen när det gäller psykologstöd.

Under året inledde vi i samarbete med An-Najah Universitetet i Nablus och den första masterexamen i klinisk psykologi i Palestina. Vår personal stöttade också brännskadeavdelningen på Rafidya-sjukhuset i Nablus. Vi fokuserade på såväl lindriga som allvarliga brännskador med en multidisciplinär inriktning (psykologisk, medicinsk och social).

Gazaremsan

På våra tre brännskade- och traumacenter, i Gaza City, Khan Yonis och Bet Lahyia på Gazaremsan, behandlade vi över 4 230 patienter, de flesta barn, för mer än 52 000 sårskador. Vi hade också sjukgymnastik vid över 36 000 tillfällen och arbetsterapi. De flesta patienter hade brännskador.

Inom våra kirurgiprojekt på sjukhusen i Al Shifa och Nasser, som vi driver i samarbete med hälsovårdsmyndigheterna, genomfördes 275 operationer. 71 procent av dem på barn under 16 år.

Komplicerade fall som vi inte kan ta hand om i Gaza remitteras till vårt sjukhus för rekonstruktiv kirurgi i Jordanien. Men på grund av administrativa problem var det bara en mindre del av dessa patienter som kunde skickas dit.

2016 i siffror:

  • 5 100 individuella patientbesök för psykisk ohälsa
  • 400 kirurgiska ingrepp
  • 350 gruppbesök för psykisk ohälsa

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2016. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 8 november 2017.

Det här arbetar vi med i Palestina

En av våra fältarbetare diskuterar med en soldat. Vi ger opartisk och neutral hjälp till människor i konfliktområden.

Krig och väpnade konflikter

När vi arbetar i krigsområden väljer vi aldrig sida. Det är enbart de medicinska behoven som styr och vi arbetar hårt för att nå dem som behöver vår hjälp mest. 

Vi stödjer med terapi i världens största flyktingläger Dadaab, Kenya.

Psykisk ohälsa

Vi erbjuder psykosocialt stöd både som en del i arbetet vid akuta insatser som naturkatastrofer, och som en integrerad del i befintliga projekt. Och i mer än 20 år har vi också erbjudit psykosocialt stöd till dessa människor. 

Aktuellt om Palestina

Nyheter från fältet

Brännskadade barn i Gaza

På Gazaremsan erbjuder Läkare Utan Gränser specialistvård för patienter med brännskador och trauman. På våra tre kliniker är 60 procent av patienterna barn som oftast skadats i hemmet.

Nisreen tillsammans med sina fyra barn; Rajhad arton, Younis tolv, Khalid sju, och Hanan fem.
Nyheter från fältet

Med penseln mot sorgen

Psykisk hälsa och i synnerhet psykologi är inte särskilt utvecklad i Palestina. Men många där har var med om traumatiska händelser. Nisreen använder sig av konsten för att bearbeta sina upplevelser. 

Patienter har strömmat till Läkare Utan Gränsers projekt i Hebron på Västbanken på grund av våldet.
Nyheter från fältet

Fem gånger fler patienter i Hebron efter våldsvåg

Patienter har strömmat till våra projekt i Hebron på Västbanken sedan våldet återigen blossade upp den 2 oktober. Omkring fem gånger fler patienter än vanligt har sökt vård.

Arkitektstuderanden Nadir, 20, skadades när en gasbehållare exploderade under Gazakriget sommaren 2014. De svåra brännskadorna kräver kirurgisk vård på Läkare Utan Gränsers klinik i Gaza för att förbättra hans rörelseförmåga.
Nyheter från fältet

Gaza i ett järngrepp ett år efter kriget

Hundratals palestinier fyller våra väntrum ett år efter Gazakriget som pågick i 51 dagar sommaren 2014. Israels attack orsakade så svåra skador att våra patienter fortfarande behöver avancerad plastikkirurgi och långvarig fysisk rehabilitering.