Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
I Palestina ger vi psykologiskt stöd till dem som utsatts för våld. Vi arbetar även med kirurgi och krigsskadade.

I Gaza stödjer vi bland annat brännskadeenheten på Shifasjukhuset och har en klinik där vi arbetar med fysioterapi och eftervård efter operationer.

Palestina

Läkare Utan Gränser ger medicinsk vård och psykologhjälp till människor som påverkas av pågående konflikter i Palestina.

Varför arbetar vi i Palestina?

  • Väpnad konflikt
  • Mental ohälsa

Den fortsatta expansionen av israeliska bosättningar på Västbanken ökade spänningarna och våldet under 2015. I oktober sköts två bosättare till döds i det som antogs vara en hämndaktion för en mordbrand som i juli dödade en palestinsk familj. Invånarna i Gaza lider fortfarande av konsekvenserna från 50-dagarskriget 2014. De går i väntan på att bostäder som förstörts ska återuppföras, något som fördröjts på grund av svårigheter att ta in byggmaterial i landet.

Enligt FN dödades 170 palestinier och 26 israeler under 2015. Mer än 15 300 palestinier och 350 israeler sårades.

Jerusalem och Västbanken

Vi har ett program som gäller mental hälsa i Hebron, Nablus och Qalqilya samt i Östra Jerusalem. Här kan människor som utsatts för politiskt våld få psykologhjälp och socialt stöd. Under 2015 hade vi 5 522 patientbesök, individuellt och i grupp, mer än hälften i Hebron. Under hösten, med stigande våldsspiral, ökade vi våra insatser. I en situation präglad av spänning och rädsla var det många som sökte hjälp för sömnproblem och oro, barn hade mardrömmar och blev sängvätare. Mer än 5 300 personer kom till de möten vi arrangerade i syfte att lära dem hantera problemen. Vi utbildade också medicinsk personal, lärare och rådgivare.

2015 uppmärksammade vi, efter att ha verkat i Nablus under tio år, vikten av att arbeta med problem som rör mental hälsa. Det gjorde vi genom en rad evenemang som offentliga debatter, interaktiva spel och en psykologkonferens.

I oktober inledde vi ett samarbete i Östra Jerusalem med en lokal frivilligorganisation, Treatment and Rehabilitation Center for Victims of Torture, TRC, i ett försök att ge människor bättre tillgång till vård.

Gazaremsan

I Gaza City och Khan Younis har vi kliniker där vi tar emot personer med brännskador och som upplevt traumatiska händelser. Under året hade vi mer än 2 500 patienter, de flesta barn. Det stora flertalet patienter hade brännskador i regel orsakade av olyckor i hemmet. I september anhöll vi om tillstånd att öppna en tredje specialistklinik i norra Gaza. Under våren drev vi också en kampanj för att öka medvetenheten om riskerna för bränder. Den nådde ut till mer än 35 000 barn i skolor och på daghem. Ytterligare en kampanj lanserades på hösten.

I samarbete med hälsovårdsmyndigheterna hade vi program för kirurgi på två sjukhus, de flesta patienter med brännskador. Komplicerade fall som inte går att behandla i Gaza remitteras till vårt specialistsjukhus i Jordanien. Tyvärr gjorde brister i administrationen att remisserna inte kom fram i tid och bara sex av 67 patienter skickades till Jordanien.

Efter beslut från hälsovårdsmyndigheterna i april fick vi avbryta de aktiviteter vi haft rörande mental hälsa och vid årets slut hade vi ännu inte kunnat ta upp dessa på nytt.

Under 2015 hade vi:

  • 5 800 konsultationer om mental hälsa, individuellt och i grupp

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2015. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 15 juli 2016

Det här arbetar vi med i Palestina

En av våra fältarbetare diskuterar med en soldat. Vi ger opartisk och neutral hjälp till människor i konfliktområden.

Väpnad konflikt

När vi arbetar i krigsområden väljer vi aldrig sida. Det är enbart de medicinska behoven som styr och vi arbetar hårt för att nå dem som behöver vår hjälp mest. 

Aktuellt om Palestina

Patienter har strömmat till Läkare Utan Gränsers projekt i Hebron på Västbanken på grund av våldet.
Nyheter från fältet

Fem gånger fler patienter i Hebron efter våldsvåg

Patienter har strömmat till våra projekt i Hebron på Västbanken sedan våldet återigen blossade upp den 2 oktober. Omkring fem gånger fler patienter än vanligt har sökt vård.

Arkitektstuderanden Nadir, 20, skadades när en gasbehållare exploderade under Gazakriget sommaren 2014. De svåra brännskadorna kräver kirurgisk vård på Läkare Utan Gränsers klinik i Gaza för att förbättra hans rörelseförmåga.
Nyheter från fältet

Gaza i ett järngrepp ett år efter kriget

Hundratals palestinier fyller våra väntrum ett år efter Gazakriget som pågick i 51 dagar sommaren 2014. Israels attack orsakade så svåra skador att våra patienter fortfarande behöver avancerad plastikkirurgi och långvarig fysisk rehabilitering.

Randas familjs hus revs av den israeliska militären.
Nyheter från fältet

PALESTINA: HOPP OM EN BÄTTRE FRAMTID

"Jag försökte skydda min familjs hus från att bli förstört när den israeliska soldaten riktade sin pistol mot mig. För att försvara mig puttade jag bort honom och det slutade med att de anklagade mig för att ha försökt döda soldaten.”

Många av beduinernas tält har blivit förstörda av den israeliska armén. FOTO: Benoit Marquet/MSF
Nyheter från fältet

MIRNA - FÅNGAD I SKOTTLINJEN

Mirna är en av många beduiner som har fångats i skottlinjen mellan israeler och palestinier. Psykologen Randa Bargouthi berättar hennes historia.