Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
En sjuksköterska på kliniken Mallempeta, östra Indien, behandlar ett barn med malaria.

En sjuksköterska på kliniken Mallempeta, östra Indien, behandlar ett barn med malaria.

Tuberkulos och hiv i Indien

I Indien har Läkare Utan Gränser huvudsakligen inriktat arbetet på psykisk hälsa, screening och behandling av hiv, tuberkulos och hepatit C. Vi hjälper också dem som utsatts för sexuellt våld och kvinnor som upplevt våld.

Under 2016 har vi fortsatt arbetet med att genom en rad insatser stärka landets sjukvårdssystem och hjälpa människor som annars skulle ha svårt att få medicinsk vård.

Vårt arbete i Indien 2016

Chhattisgarh

I Chhattisgarh, östra Indien, är det en stor del av befolkningen som har begränsad eller ingen tillgång till hälso- och sjukvård på grund av långvariga konflikter i området. Där har vi mobila kliniker där man bland annat kan få hjälp med vaccination och behandling av tuberkulos, malaria och olika hudsjukdomar. Under 2016 hade våra team drygt 50 000 patientbesök, behandlade 9 000 för malaria och vaccinerade närmare 3 000 personer .

Vi driver en vårdcentral i Bijapur med 15 sängplatser där vi tar emot mammor och barn och hjälper till vid förlossningar. Vårdcentralen har också en öppenmottagning där denna patientgrupp kan vaccineras och behandlas för tuberkulos.

Bara 3 000 människor i hela världen har tillgång till en ny lovande generation av tuberkulosmediciner. Narendra (som egentligen heter något annat) har XXDR-TB, en extremt läkemedelsresistent tbc. Han är en av de få 2 procent i världen som har tillgång till de nya läkemedlen. 

Delhi

I norra Delhi har vi en klinik där vi under året erbjöd medicinsk vård och psykologhjälp till personer som utsatts för sexuellt våld eller våld i hemmet. Vi arbetade också för att göra människor medvetna om hur viktigt det är att tidigt söka hjälp och hade möten kring frågor om våld, övergrepp och misshandel av barn och hur man kan identifiera tecken på att det förekommit olika former av våld.

Psykisk ohälsa

Sedan 2001 har vi genom olika insatser hjälpt människor som påverkats av den konflikt som råder i Jammu och Kashmir i norr. Då våldsamheter utbröt i juli 2016 fick de som traumatiserats psykologhjälp och vi donerade också mer än två ton medicinska förråd.

I maj presenterade vi för första gången en omfattande studie om psykisk hälsa hos invånarna i tio distrikt i Jammu och Kashmir. Studien gjordes i samarbete med Universitet i Kashmir och Institutet för Psykisk Hälsa och Neurovetenskap. Studien visade att 45 procent av den vuxna befolkningen visade tydliga tecken på psykisk ohälsa. Det behövs därmed omfattande och decentraliserade program för att arbeta förebyggande, ge vård och behandling.

Specialistvård i Manipur

I Manipur, östra Indien, driver vi tre kliniker där vi screenar för och behandlar hiv, läkemedelsresistent tuberkulos och hepatit C. Under året påbörjade närmare 300 hiv-patienter antiretroviral behandling och drygt 120 patienter som också smittats med hepatit C fick behandling.

Bihar

Kala azar är en parasitsjukdom som sprids via sandflugor.  Hälften av alla som smittats runt om i världen bor i Indien och de flesta av dem i Bihar i norra delen av landet. Vi har drivit ett projekt som vi 2015 lämnade över till myndigheterna och koncentrerar oss nu på att behandla patienter som dessutom har hiv. Det sker i samarbete med Rajendra Memorial Research Institute of Medical Science. Under 2016 behandlades 79 patienter som diagnostiserats med både kala azar och hiv.

I april utbröt en stor brand i ett av distrikten som drabbade mer än 1 000 hushåll. Vi delade då ut hjälputrustning som tält, myggnät och köksredskap.

Västbengalen

I de tätt befolkade slumområdena i Västbengalen sker ofta utbrott av infektionssjukdomar som malaria, denguefeber, chikungunya och japansk hjärninflammation. Särskilt sårbara i dessa områden är migranter och icke bofasta, det gäller både diagnos, behandling och remisser vid komplicerade fall.

I slutet av 2015 inledde vi ett samarbete med myndigheterna i Västbengalen. Projektet gällde febersjukdomar, bland annat malaria och denguefeber i ett distrikt i Burdwan. Syftet är att såväl barn som vuxna ska få bättre tillgång till diagnostik och behandling. Under året har våra team på distriktssjukhuset och vårdcentraler i området screenat drygt 101 000 patienter, behandlat närmare 13 000 fall av olika typer av akut feber. Vi har dessutom fungerat som referenslaboratorium när det gäller denguefeber. Vi kunde också rapportera första fallet av sjukdomen busktyfus.

Mumbai

I Mumbai har vi fyra projekt som omfattar medicinsk vård och psykosocial hjälp för patienter med hiv och läkemedelsresistent tuberkulos. Vårt team utvecklar också en patientinriktad vårdmodell och försöker påverka landets behandlingsstrategier. På vår klinik har vi många komplicerade fall och som kräver en behandling som inte finns att tillgå inom allmänna hälso- och sjukvården.

I juni startade vi en öppenmottagning på Shatabdi-sjukhuset med landets reviderade nationella tuberkulosprogram. Vi stöttar också fem vårdcentraler för att i ett tidigt skede upptäcka, diagnostisera och behandla tuberkulos och läkemedelsresistent sådan. Mellan juni och december diagnostiserade vi 469 patienter med tuberkulos och 422 fall av läkemedelsresistent tuberkulos.

Vi har inlett ett samarbete med King Edward Memorial Hospital som går ut på att rutinmässigt mäta mängden virus i blodet och andra tecken på tuberkulos hos patienter med hiv. Patienten får hjälp att fullfölja behandlingen och gå över till andra läkemedel om man upptäcker resistens. Vi fortsätter också att ge psykosocialt stöd vid flera tuberkulossjukhus i södra Mumbai.

Uttar Pradesh

I norra Indien har våra team har startat ett program för behandling av hepatit C, som utgår från staden Meerut som har en miljon invånare. De första patienterna kommer att tas emot i januari 2017.

2016 i siffror: 

  • 66 500 patientbesök i öppenvård
  • 3 500 patientbesök om psykisk ohälsa
  • 1 800 hiv-patienter behandlades med första linjens ARV-läkemedel
  • 1 800 patienter startade behandling för tuberkulos, varav
  • 490 patienter behandlades för multiresistent tuberkulos

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2016. Vissa uppgifter kan vara av senare datum. 

Senast uppdaterad: 20 oktober 2017.

 

Det här arbetar vi med i Indien

Blandinfektion av tuberkulos och hiv är ett enormt problem i Myanmar.

Tuberkulos

Tuberkulos (tbc) är en infektionssjukdom som oftast drabbar lungorna. Sjukdomen är svår och kräver lång behandling. Utan behandling kan tbc vara dödlig. 

Daw Than Hnit hämtar hivmedicin till sitt barnbarn San San Win i Dawei, Myanmar.

Hiv/Aids

Hiv är en virusinfektion som bryter ned immunförsvaret. Hiv förekommer över hela världen, men är mest utbrett i Afrika söder om Sahara. Vi arbetar både med behandling och förebyggande arbete mot hiv och aids. 

Vi stödjer med terapi i världens största flyktingläger Dadaab, Kenya.

Psykisk ohälsa

Vi erbjuder psykosocialt stöd både som en del i arbetet vid akuta insatser som naturkatastrofer, och som en integrerad del i befintliga projekt. Och i mer än 20 år har vi också erbjudit psykosocialt stöd till dessa människor. 

En viktig del för att hindra utbredningen av hepatit A, B och C är utbildning. Här i Pakistan. FOTO: Dominique Beels

Hepatit A, B och C

Hepatit A, B och C, eller smittsam leverinflammation, är alla virusinfektioner. De överförs på olika sätt men gemensamt är att de påverkar levern och orsakar gulsot. 

Aktuellt om Indien

I Bihar i Indien behandlar vi undernäring. Vår personal väger ett barn.
Nyheter från fältet

VÅRD I HEMMET – EFFEKTIVT SÄTT ATT BEHANDLA AKUT UNDERNÄRING

Vård i hemmet kan vara ett effektivt sätt att behandla även allvarlig akut undernäring hos indiska barn. Det visar en studie vi genomfört i delstaten Bihar i norra Indien.

Undersökning vid Sadarsjukhuset i Bihar, Indien. FOTO: Angel Navarrete
Nyheter från fältet

SAMARBETE MOT KALA AZAR

Läkare Utan Gränser har under en lång tid arbetat för att förbättra diagnostisering och behandling av sjukdomen kala azar (visceral leishmaniasis) runt om i världen. I delstaten Bihar i Indien driver vi idag ett kala azar-projekt som syftar till att förbättra behandlingsmöjligheterna för sjukdomen.

Melissa tillsammans med en man från en lokal stam i Mon
Nyheter från fältet

I Indien är ingen dag den andra lik!

Melissa Mann har precis kommit hem till Sverige efter att ha arbetat elva månader i vårt projekt i Mon, Nagaland i Indien. Projektet är ett samarbete med hälsoministeriet för att stödja det lokala sjukhuset och deras patienter från nordostligaste Indien och Burmas gränsregion.

Nyheter från fältet

BRISTFÄLLIG BEHANDLING FÅR TUBERKULOS ATT SPRIDA SIG

Till vår klinik i Mumbai kommer många patienter med resistent tuberkulos. Många av dem har tidigare blivit felaktigt behandlade av privata läkare och är därför i ett väldigt dåligt skick. – Myndigheterna måste reglera den privata sektorn, säger Piero Gandini, vår landansvarige i Indien.