Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
En sjuksköterska på kliniken Mallempeta, östra Indien, behandlar ett barn med malaria.

En sjuksköterska på kliniken Mallempeta, östra Indien, behandlar ett barn med malaria.

Indien

I Indien fortsätter Läkare Utan Gränser arbetet med att förbättra diagnos och behandling av hiv, tuberkulos och kala azar för människor utan tillgång till medicinsk hjälp.

Varför arbetar vi i Indien?

  • Epidemiskt sjukdomsutbrott
  • Grupper utan tillgång till sjukvård

Fattigdom, social utstötning och brister inom hälso- och sjukvården innebär att stora delar av Indiens befolkning saknar sjukvård. Vi arbetar därför på att förbättra situationen.

Mobila kliniker

Under 2015 fortsatte vi med mobila kliniker som varje vecka besökte byar i södra Chhattisgarh för att ge kostnadsfri allmän sjukvård. Med mobila kliniker hjälpte vi också flyktingar i Andhra Pradesh och Telangana. Här är tillgången till medicinsk hjälp begränsad på grund av pågående konflikter i området.

I Chhattisgarh har vi i Bijapurdistriktet en vårdcentral för mödrar och barn. Där finns förlossningsvård, vård av nyfödda och vård av barn. Våra team har mobila kliniker med allmän- och specialistvård för boende i området. Vi hade mer än 56 400 patientbesök under året. 13 800 behandlades för malaria.

Utvidgad vård av hiv, tuberkulos och hepatit

Vår klinik i Bombay har öppenvård för patienter med hiv, läkemedelsresistent tuberkulos och hepatit B och C, men också för dem med dubbel infektion. På kliniken kan man också få psykosocial hjälp. Vårt team har nära samarbete med personalen på Sewri tuberkulossjukhus. I slutet av året började vi arbeta med Indiens nationella tuberkulosprogram – Revised National Tuberculosis Control Programme. Målet är att hitta nya vägar för att minska antalet personer som smittas och dör av tuberkulos i östra Bombay där siffran är särskilt hög.

Delstaten Manipur i nordöstra Indien är ett av de områdena i landet med högst antal fall av hiv. I mitten av 2015 började vi behandla hivpatienter som också smittats med hepatit C. Det rörde sig om mer än en fjärdedel av alla patienter. Vi fortsatte också det omfattande program för hiv och tuberkulos som vi har i Churachandpur, Chakpikarong och Moreh där vi stöttar en lokal ideell organisation.

Bara 3 000 människor i hela världen har tillgång till en ny lovande generation av tuberkulosmediciner. Narendra (som egentligen heter något annat) har XXDR-TB, en extremt läkemedelsresistent tbc. Han är en av de få 2 procent i världen som har tillgång till de nya läkemedlen. 

Infektionssjukdomar i Bihar och Västbengalen

I delstaten Bihar, norra Indien, är kala azar en vanlig parasitsjukdom. Den sprids via bett av sandflugor och kan obehandlad leda till döden. För patienter med hiv är risken att drabbas särskilt stor. Efter aktivt påverkansarbete från vår sida lanserade Indiens regering i slutet av 2014 ett nytt behandlingsprogram. Under 2015 behandlade vi 582 patienter för kala azar, hälften så många jämfört med tidigare år.

I november startade vi ett projekt för att hantera patienter med akut feber på Asansol distriktssjukhus i Västbengalen. Det skedde i samarbete med Indiens hälsovårdsmyndigheter. I slutet av året hade vi behandlat 178 barn. I projektet ingår gratis diagnos, behandling och remiss för barn från två månaders ålder upp till 14 år. Vanliga orsaker till akut feber är sjukdomar som dengue och chikungunya.

Mental hälsovård i Kashmir

Vi har flera program för mental hälsa i olika områden i delstaten Kashmir, norra Indien. För att öka uppmärksamheten på frågor som rör mental hälsa arbetade vi tillsammans med ett produktionsbolag för att göra en såpopera för TV. Det första avsnittet sändes i slutet av december 2014 och fortsatte sedan under 2015. Det har lett till att många tar kontakt med oss för att få mer information och rådgivning.

Vi har, tillsammans med institutionen för psykologi vid Kashmirs universitet och ett sjukhus för psykiatri, kartlagt den mentala hälsan i tio distrikt. Studien syftar till att uppskatta hur pass vanligt det är med problem gällande mental hälsa som depression, oro och posttraumatisk stress. Resultaten väntas under 2016.

Sexuellt våld

I november öppnade vi ett nytt center i Delhi för personer som utsatts för sexuellt våld där vi tar emot dygnet runt. Vi behandlar kroppsskador och ger profylax för att förhindra hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar. Vi bistår också patienter i behov av annan hjälp som juridisk rådgivning eller akutboende. Teamet försöker även genom utbildning och utåtriktade aktiviteter uppmärksamma vikten av att söka medicinsk vård och psykologhjälp i tid.

Akutinsatser efter översvämning

Häftiga regn orsakade i december stora översvämningar i Chennai och många tvingades lämna sina hem. Våra team delade ut 500 nödartiklar (tandkräm, tvål, handdukar, filtar, madrasser mm) och 1 000 myggnät.

Överlämnat projekt

I augusti lämnade vi över det projekt vi haft för att behandla undernäring till medicinska högskolan, sjukhuset i Darbhanga och hälsovårdsmyndigheterna. Vården hade då framgångsrikt integrerats i det allmänna sjukvårdssystemet. Mellan 2009 och 2015 har mer än 17 000 barn yngre än fem år behandlats för akut undernäring genom detta program.

Under 2015 hade vi i Indien: 

  • 76 100 öppenvårdskonsultationer
  • 3 400 konsultationer om mental hälsa, individuellt och i grupp
  • 1 800 personer som behandlades på undernäringskliniker
  • 1 600 hiv-patienter som behandlades med första linjens ARV-läkemedel
  • 730 personer som behandlades för kala azar

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2015. Vissa uppgifter kan vara av senare datum. 

Senast uppdaterad: 3 augusti 2016.
 

Det här arbetar vi med i Indien

Blandinfektion av tuberkulos och hiv är ett enormt problem i Myanmar.

Tuberkulos

Tuberkulos (tbc) är en infektionssjukdom som oftast drabbar lungorna. Sjukdomen är svår och kräver lång behandling. Utan behandling kan tbc vara dödlig. 

Daw Than Hnit hämtar hivmedicin till sitt barnbarn San San Win i Dawei, Myanmar.

Hiv/Aids

Hiv är en virusinfektion som bryter ned immunförsvaret. Hiv förekommer över hela världen, men är mest utbrett i Afrika söder om Sahara. Vi arbetar både med behandling och förebyggande arbete mot hiv och aids. 

Aktuellt om Indien

I Bihar i Indien behandlar vi undernäring. Vår personal väger ett barn.
Nyheter från fältet

VÅRD I HEMMET – EFFEKTIVT SÄTT ATT BEHANDLA AKUT UNDERNÄRING

Vård i hemmet kan vara ett effektivt sätt att behandla även allvarlig akut undernäring hos indiska barn. Det visar en studie vi genomfört i delstaten Bihar i norra Indien.

Undersökning vid Sadarsjukhuset i Bihar, Indien. FOTO: Angel Navarrete
Nyheter från fältet

SAMARBETE MOT KALA AZAR

Läkare Utan Gränser har under en lång tid arbetat för att förbättra diagnostisering och behandling av sjukdomen kala azar (visceral leishmaniasis) runt om i världen. I delstaten Bihar i Indien driver vi idag ett kala azar-projekt som syftar till att förbättra behandlingsmöjligheterna för sjukdomen.

Melissa tillsammans med en man från en lokal stam i Mon
Nyheter från fältet

I Indien är ingen dag den andra lik!

Melissa Mann har precis kommit hem till Sverige efter att ha arbetat elva månader i vårt projekt i Mon, Nagaland i Indien. Projektet är ett samarbete med hälsoministeriet för att stödja det lokala sjukhuset och deras patienter från nordostligaste Indien och Burmas gränsregion.

Nyheter från fältet

BRISTFÄLLIG BEHANDLING FÅR TUBERKULOS ATT SPRIDA SIG

Till vår klinik i Mumbai kommer många patienter med resistent tuberkulos. Många av dem har tidigare blivit felaktigt behandlade av privata läkare och är därför i ett väldigt dåligt skick. – Myndigheterna måste reglera den privata sektorn, säger Piero Gandini, vår landansvarige i Indien.