Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
I Kirgizistan arbetar vi med behandling av tuberkulos och läkemedelsresistent tbc.

Genom öppenvårdsbehandling försöker vi göra det lättare för patient i Kirgizistan att fullfölja sin behandling. Det betyder att patient kan ta sina läkemedel nära sitt hem där de kan få stöd av sin familj.

Kirgizistan

I Kirgizistan är förekomsten av läkemedelsresistent tuberkulos hög och många har svårt att få vård, särskilt ute på landsbygden.

Varför arbetar vi i Kirgizistan?

  • Epidemiskt sjukdomsutbrott

Att patienter med tuberkulos läggs in på sjukhus är den praktik som tillämpas i Kirgizistan.  Men sedan Läkare Utan Gränser började arbeta i Kara-Suu-distriktet i Oshprovinsen, södra Kirgizistan, har vi i stället fokuserat på öppenvård. Detta för att begränsa den tid som patienten tillbringar på sjukhus och därmed också minska risken för att smittas av andra infektioner. Dessutom gör det lättare för patienten att fortsätta den långa och krävande tuberkulosbehandling som påbörjats. I Kara-Suu-distriktet arbetar vi med omfattande insatser när det gäller läkemedelsresistent tuberkulos. Det handlar bland annat om tidig upptäckt av smitta, påbörjande av behandlingsprogram, månatlig uppföljning och socialt stöd. Vi har team som arbetar på tre kliniker i distriktet, vi förser dem med läkemedel och laboratorieutrustning och handleder lokal personal.

Vi fortsätter att stötta Kara-Suu-sjukhuset med diagnos och behandling av tuberkulospatienter, som har en egen avdelning. Våra team gör också omkring 20 hembesök varje månad hos patienter som inte har möjlighet att komma till klinikerna. De får då behandling och psykologhjälp.

Vi planerar att under 2016 introducera två nya tuberkulosläkemedel, bedaquiline och delamanid, i Kirgizistan. Behandlingstiden blir då kortare och mindre påfrestande för patienten.

Under 2015 hade vi i Kirgizistan:

  • 130 patienter som behandlades för multiresistent tuberkulos

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2015. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 1 juli 2016.
 

Det här arbetar vi med i Kirgizistan

Blandinfektion av tuberkulos och hiv är ett enormt problem i Myanmar.

Tuberkulos

Tuberkulos (tbc) är en infektionssjukdom som oftast drabbar lungorna. Sjukdomen är svår och kräver lång behandling. Utan behandling kan tbc vara dödlig.