Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Genom öppenvårdsbehandling försöker vi göra det lättare för patient med tuberkulos i Kirgizistan att fullfölja sin behandling.

Genom öppenvårdsbehandling försöker vi göra det lättare för patient med tuberkulos i Kirgizistan att fullfölja sin behandling. 

Tuberkulos i Kirgizistan

I Kirgizistan, ett av Centralasiens fattigaste länder, är förekomsten av läkemedelsresistent tuberkulos fortfarande mycket hög.

Kirgizistan har ett bräckligt sjukvårdssystem och många människor saknar tillgång till kostnadsfri vård av läkemedelsresistent tuberkulos. Av alla nya tuberkulosfall är en tredjedel läkemedelsresistenta och mer än hälften av dem som tidigare behandlats har utvecklat resistens. Världshälsoorganisationen WHO uppskattar antalet fall av läkemedelsresistent tuberkulos i landet till 2 400.

Vårt arbete i Kirgizistan 2016

I södra Kirgizistan arbetar Läkare Utan Gränser i staden Osh, Kara Suu distriktet, som är landets näst största stad. Vi har där öppenvård för patienter med läkemedelsresistent tuberkulos. Patienterna har varje månad tillgång till medicinsk rådgivning och hjälp vid en av de tre kliniker som vi stöttar. De får också psykologstöd för att kunna fullfölja behandlingen som kan ta upp till två år. Vi ger också hälsovårdsmyndigheternas personal handledning.

Patienter med allvarligare former av tuberkulos skrivs in på sjukhus. Kara Suu-sjukhuset har 40 sängplatser för dessa patienter. Vi hjälper till att ställa diagnos och med behandling. Ett annat av våra team följer upp patienter som behandlats på Osh-tuberkulossjukhus. Totalt skrevs 90 patienter in i vårt tuberkulosprogram under året.

I december började vi arbeta i Aidarken, en stad i sydvästra Kirgizistan. Ett av våra team har tagit fram ett program för att behandla personer som drabbats av sjukdomar orsakade av arbete inom gruvindustrin och av luftföroreningar.

2016 i siffror:

  • 90 patienter påbörjade behandling för multiresistent tuberkulos

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2016. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 20 oktober 2017.

 

Det här arbetar vi med i Kirgizistan

Blandinfektion av tuberkulos och hiv är ett enormt problem i Myanmar.

Tuberkulos

Tuberkulos (tbc) är en infektionssjukdom som oftast drabbar lungorna. Sjukdomen är svår och kräver lång behandling. Utan behandling kan tbc vara dödlig.