Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
I Mexiko, vi ger basal sjukvård och psykosocialt stöd tilll migranter

I Mexiko har vi sedan 2011 gett basal sjukvård och psykosocialt stöd tilll migranter.

Mexiko

I Mexico fortsätter Läkare Utan Gränser med det program som gäller migranter. Det omfattar mental hälsa, psykosocialt stöd, sjukhusremisser och uppföljning av akutfall.

Varför arbetar vi i Mexiko?

  • Brist på tillgång till sjukvård

Under årets åtta första månader registrerades omkring 19 000 personer i de läger där vi arbetar. Nästan hälften av dem fick hjälp av något slag.

I slutet av året öppnades ett nytt center i huvudstaden Mexico City för migranter som misshandlats. Både vi och andra organisationer kunde där ge dem hjälp och stöd. Också i Acapulco stöttade vi personer som utsatts för våld. Där hade vi mer än 3 000 patientbesök som gällde mental hälsa.

I den norra delstaten Tamaulipas ges kostnadsfri vård av hög kvalitet på sjukhusen i Reynosa och Nuevo Laredo. I september lämnade vi över vårt projekt i Nuevo Laredo till hälsovårdsmyndigheterna, men vi har team som fortsätter att arbeta i Reynosa och andra mindre sjukhus nära gränsen till USA. Vi utbildar personal, hjälper personer som utsatts för sexuellt våld, donerar medicinsk utrustning och läkemedel.

Andra insatser under 2015: Tillsammans med hälsovårdsmyndigheterna har vi fortsatt att hantera parasitsjukdomen Chagas i delstaten Oaxaca. Föräldrarna till de 43 studenter som försvann i delstaten Guerrero 2014 fick psykologstöd. I Tierra Caliente, där våld försvårat tillgången till vård, har vi arbetat på Arcelia sjukhuset med akut förlossningsvård.

Under 2015 hade vi:

  • 1 000 externa konsultationer
  • 8 000 besök, enskilt och i grupp, gällande mental hälsa

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2015. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 9 augusti 2016

Det här arbetar vi med i Mexiko

Människor på flykt undan våld i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser gör ofta insatser i flyktingkriser.

Flyktingar

Vi arbetar världen över för att bistå flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning.

Vi stödjer med terapi i världens största flyktingläger Dadaab, Kenya.

Psykisk ohälsa

Vi erbjuder psykosocialt stöd både som en del i arbetet vid akuta insatser som naturkatastrofer, och som en integrerad del i befintliga projekt. Och i mer än 20 år har vi också erbjudit psykosocialt stöd till dessa människor. 

Aktuellt om Mexiko

En medarbetare från Läkare Utan Gränser hjälper en kvinna som reser med sina barn genom Mexiko.
Nyheter från fältet

Mexikos flyktvägar kantas av våld

Varje år korsar fler än 400 000 människor Mexiko. De flyr från våld, fattigdom och hot från kriminella gäng. Men på vägen utsätts många flyktingar för våld.

Familjer, kvinnor och ensamresande barn reser på "Dödens tåg" som tåget genom Mexiko kallas där migranterna utsätts för rån, våldtäkt och råkar ut för olyckor. FOTO: Anna Surinyach
Nyheter från fältet

VÅLDSKANTAD VÄG FRÅN MEXIKO

Farorna för de centralamerikaner som söker sig norrut, i hopp om att få uppfylla sina egen ”amerikanska dröm” i USA, tar ofta sin början vid Mexikos södra gräns. Här ligger de mexikanska delstaterna Chiapas, Tabasco, Campeche och Quintana Roo, med gräns mot länderna Guatemala och Belize söderut. Dessa södra mexikanska delstater består av regnskog, floder och berg – en tuff första anhalt på de många resorna mot det hägrande USA.

Läkare Utan Gränser vårdar en av de cirka 90 000 migranter som under ett år passerar genom Mexiko för att ta sig till USA, en lång och farlig resa mot en oviss framtid. FOTO: MSF
Nyheter från fältet

I MEXIKO ÄR VÅLDET STÄNDIGT NÄRVARANDE

Varje år passerar drygt 90 000 personer genom Mexiko. Det är drygt 90 000 berättelser om människor som lämnar Centralamerika i hopp om en ny framtid i USA. Emiliano Lucero arbetade ett år i Mexiko som medicinsk samordnare för Läkare Utan Gränser. Han har träffat några av dem som gett sig ut på den farliga resan.