Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
I Uzbekistan arbetar vi med att behandla hiv och tuberkulos, inklusive läkemedelsresistent tbc

Hembesök hos en patient med multiresistent tuberkulos (MDR-TB).

Tuberkulosvård i Uzbekistan

I västra Uzbekistan har Läkare Utan Gränser inlett en klinisk prövning av nya tuberkulosläkemedel. De första patienterna börjar behandlas i januari 2017.

Uzbekistan är ett fattigt land i Centralasien. Sedan Sovjetunionens fall har hälso- och sjukvården eftersatts och det råder brist på läkemedel, utrustning och utbildad personal. Uzbekistan är ett av de länder i världen med flest antal fall av multiresistent tuberkulos.

Vårt arbete i Uzbekistan 2016

Läkare Utan Gränser har i Uzbekistan inlett en klinisk prövning av två nya tuberkulosmediciner. De nya preparaten är de första som tagits fram på 50 år. I den kliniska studien kommer de två nya preparaten att prövas i kombination med tidigare läkemedel som används för multiresistent tuberkulos. De kliniska prövningarna sker i Nukus, en stad i den autonoma delrepubliken Karakalpakstan. 

Barn och vuxna

Sommaren 2016 började vi ge barn en kortare behandling och kommer att utvärdera resultaten. I stället för tolv månader eller mer pågår behandlingen i nio månader. Också vuxna med tuberkulos ingick i försöken att hitta effektivare metoder och som ger färre biverkningar.

Vi driver sedan länge alla våra projekt som gäller tuberkulos tillsammans med de regionala och centrala hälsovårdsmyndigheterna. Det har gjort det möjligt för oss att utveckla en vårdmodell som innebär att patienter kan få både öppenvård, diagnostiseras med en avancerad testmetod (Genexpert test) och ett omfattande stöd. Under året påbörjade över 2 650 patienter detta program.

Vård av hiv

I huvudstaden Tasjkent stöttar vi det regionala aidscentret. Målet är att fler ska få tillgång till diagnos och behandling. En del patienter med hiv har andra infektioner, 2016 fick 25 patienter också behandling av hepatit C. För första gången i Uzbekistan fick 13 patienter pröva tredje linjens läkemedel mot hiv då tidigare preparat inte längre hade någon verkan. Under året påbörjade sammanlagt 842 patienter antiretroviral behandling.

2016 i siffror:

  • 2 650 patienter påbörjade behandling mot tuberkulos
  • 842 patienter påbörjade antiretroviral behandling mot hiv

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2016. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 9 november 2017.

Det här arbetar vi med i Uzbekistan

Blandinfektion av tuberkulos och hiv är ett enormt problem i Myanmar.

Tuberkulos

Tuberkulos (tbc) är en infektionssjukdom som oftast drabbar lungorna. Sjukdomen är svår och kräver lång behandling. Utan behandling kan tbc vara dödlig. 

Aktuellt om Uzbekistan

Flickor som har klätt upp sig när vi firar Världstuberkulosdagen.
Nyheter från fältet

”Det finns mycket att kämpa med, men vi firar också Världstuberkulosdagen”

Idag, den 24 mars, infaller Världstuberkulosdagen, World TB day.

Nyheter från fältet

TBC-FORSKNING MÅSTE PRIORITERAS

Idag och i morgon deltar vi i en internationell forskningskonsultation på Karolinska Institutet i Stockholm. Målet med mötet är att diskutera hur forskning kan bidra till att nå målen från Världshälsoorganisationen (WHO) om en 95-procentig minskning av dödlighet i tbc fram till år 2035.

Avdelningen för tbc-smittade på sjukhuset i Nukus.
Nyheter från fältet

SVÅR BEHANDLING MOT TBC

I Uzbekistan är andelen människor som smittats av multiresistent tuberkulos bland den högsta i världen. Ändå har mindre än tio procent av befolkningen tillgång till läkemedel mot denna form av sjukdomen.