Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
I Uzbekistan arbetar vi med att behandla hiv och tuberkulos, inklusive läkemedelsresistent tbc

Hembesök hos en patient med multiresistent tuberkulos (MDR-TB).

Uzbekistan

I Uzbekistan inför nu Läkare Utan Gränser ett nytt behandlingsprogram för multiresistent tuberkulos. Vi gör också en utvärdering av programmet som är betydligt kortare, nio månader, än det som vanligtvis används och som tar två år.

Varför arbetar vi i Uzbekistan?

  • Epidemiskt sjukdomsutbrott

Resultat från det nya programmet kommer att publiceras under 2016. Vi hoppas också kunna påbörja kliniska prövningar under året. I dessa kommer vi att kombinera nya läkemedel – de första som tagits fram på 50 år – med de läkemedel som använts hittills för att behandla läkemedelsresistenta former av tuberkulos. Vi hoppas kunna utveckla en effektivare kortare behandling som ger färre biverkningar.

Tuberkulosprogram i Karakalpakstan

I den autonoma delrepubliken Karakalpakstan fortsätter vi det projekt som vi driver i samarbete med de regionala och centrala hälsovårdsmyndigheterna. Projektet som har som mål att ge alla med tuberkulos tillgång till vård omfattar en rad åtgärder. Det gäller öppenvård, snabb diagnostik, psykosocialt stöd och matransoner till personer med låg inkomst eller som tappat i vikt. Syftet är att få patienterna att fullfölja behandlingen och hjälpa dem klara av de ibland svåra biverkningar som kan uppstå, samt att förhindra smittspridning.

Behandling av hiv

I huvudstaden Tasjkent stöttar vi Tasjkent City Aids Centre för att ge fler tillgång till diagnos och behandling. Under 2015 påbörjade mer än 700 patienter antiretroviral behandling. Vi hade också rådgivning och undersökte patienter för att upptäcka om de bar på andra infektioner. Det är något som ofta inträffar och är allvarligt för personer med redan försvagat immunsystem, som hos hivpatienter. Under 2016 kommer vi att utöka projektet genom att påbörja behandling av patienter som även smittats med hepatit C.

Under 2015 hade vi:

  • 2 500 patienter som behandlades för tuberkulos, 650 av dem för multiresistent tbc
  • 400 patienter fick antiretroviral behandling med första linjens ARV-läkemedel

Senast uppdaterad: 9 augusti 2016

Det här arbetar vi med i Uzbekistan

Blandinfektion av tuberkulos och hiv är ett enormt problem i Myanmar.

Tuberkulos

Tuberkulos (tbc) är en infektionssjukdom som oftast drabbar lungorna. Sjukdomen är svår och kräver lång behandling. Utan behandling kan tbc vara dödlig. 

Aktuellt om Uzbekistan

Nyheter från fältet

TBC-FORSKNING MÅSTE PRIORITERAS

Idag och i morgon deltar vi i en internationell forskningskonsultation på Karolinska Institutet i Stockholm. Målet med mötet är att diskutera hur forskning kan bidra till att nå målen från Världshälsoorganisationen (WHO) om en 95-procentig minskning av dödlighet i tbc fram till år 2035.

Avdelningen för tbc-smittade på sjukhuset i Nukus.
Nyheter från fältet

SVÅR BEHANDLING MOT TBC

I Uzbekistan är andelen människor som smittats av multiresistent tuberkulos bland den högsta i världen. Ändå har mindre än tio procent av befolkningen tillgång till läkemedel mot denna form av sjukdomen.