Hoppa till huvudinnehåll

Principerna som styr vårt humanitära arbete

Foto: Hans-Juergen Burkard
En anställd diskuterar med en beväpnad soldat i Angola, 2009.

Läkare Utan Gränser är en internationell, ideell organisation. Många av våra medlemmar är läkare och annan sjukvårdspersonal, men vi står öppna även för andra yrkesgrupper som kan vara till nytta i vårt arbete.

Våra principer

Läkare Utan Gränsers arbete styrs av medicinsk etik och principerna om oberoende och opartiskhet.

Medicinsk etik

Läkare Utan Gränsers insatser är främst medicinska. Vi utför vårt arbete med respekt för medicinsk etik, särskilt skyldigheten att ge vård utan att orsaka skada för individer eller grupper. Vi respekterar patienternas autonomi, patientsekretessen och rätten till informerat samtycke. Vi behandlar våra patienter med värdighet och med respekt för deras kulturella och religiösa övertygelser. I enlighet med dessa principer gör Läkare Utan Gränser allt för att erbjuda högkvalitativ medicinsk vård till alla patienter.

Oberoende

Beslutet att starta en hjälpinsats i ett land eller en kris baseras på en oberoende bedömning av människors behov. Vi strävar efter att säkerställa att vi fritt kan utvärdera medicinska behov, att vi kan nå utsatta befolkningar utan förbehåll och att vi direkt kan kontrollera den hjälp vi ger. Vårt oberoende underlättas av vår policy att endast tillåta att en marginell del av våra insamlade medel härrör från regeringar och mellanstatliga organisationer.

Opartiskhet och neutralitet

Läkare utan gränser bistår människor i nöd, utan åtskillnad med avseende på etnicitet, religion, politisk åsikt eller annan övertygelse. Vi prioriterar alltid de som befinner sig i störst fara och har störst behov av hjälp. Våra beslut tar inte hänsyn till politiska, ekonomiska eller religiösa intressen. Vi tar inte ställning och ingriper inte utifrån krav som ställs av regering eller stridande parter.

Vittnesmål

Principerna om opartiskhet och neutralitet innebär inte att vi alltid är tysta. När våra medarbetare bevittnar extrema våldshandlingar riktade mot individer eller grupper kan vi välja att tala ut offentligt. Vi kan försöka väcka uppmärksamhet kring de extrema behoven och det oacceptabla lidandet som uppstår när tillgången till livräddande sjukvård blockeras, när sjukvårdsinrättningar hotas, när kriser ignoreras eller när hjälpen är otillräcklig eller missbrukas.

Ansvar

Läkare Utan Gränser utvärderar kontinuerligt effekterna av verksamheten. Vi strävar efter transparens och ärlighet och ansvarar för att, inför våra patienter och givare, redovisa för vårt arbete. 

Läs mer om principerna i praktiken, artikel publicerad i vår tidning Direkt.

 

Vi hjälper människor utefter behov - det spelar ingen roll för oss var de kommer från, vad de tror på eller vilka politiska åsikter de har. Vi prioriterar dem som befinner sig i akut fara eller nöd.
Foto: Kevin McElvaney
Vi hjälper människor utefter behov |
Det spelar ingen roll för oss var de kommer från, vad de tror på eller vilka politiska åsikter de har. Vi prioriterar dem som befinner sig i akut fara eller nöd.

Vår internationella charter

Den som arbetar för oss förbinder sig att följa nedanstående grundregler:

Läkare Utan Gränser bistår befolkningsgrupper i nöd, människor drabbade av naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människan samt offer för väpnade konflikter, utan åtskillnad med avseende på etnicitet, religion, princippolitisk åsikt eller annan övertygelse.

Läkare Utan Gränser är neutrala och helt opartiska i sitt arbete och kräver, i överensstämmelse med universell medicinsk etik och rätten till humanitär hjälp, att få utöva sin verksamhet i fullständig frihet.

Läkare Utan Gränser förbinder sig att respektera sin professions etiska regler och att hålla sig fullständigt oberoende av alla makthavare samt alla politiska, ekonomiska eller religiösa krafter.

Läkare Utan Gränsers volontärer är medvetna om de risker och faror deras uppdrag för med sig och kan inte kräva någon annan kompensation för sig själva eller sina förmånstagare än den som organisationen har möjlighet att ge dem.