Hoppa till huvudinnehåll

Läkare Utan Gränser

Mission

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.
31 000
lokalt anställda
2 700
internationella fältarbetare
130
fältarbetare från Sverige

Nyheter från fältet

Följ oss

Läkare Utan Gränser driver projekt i över 60 länder. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet. 

I fokus

Människor på flykt undan våld i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser gör ofta insatser i flyktingkriser.

Flyktingar

Vi arbetar världen över för att bistå flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning.

Sydsudan

Varför arbetar vi i Sydsudan?

  • Väpnad konflikt
  • Endemiskt/Epidemiskt sjukdomsutbrott
I Jemen arbetar vi främst med att bistå männiksor som drabbas av konflikten men vi har även ett hivprojekt i huvudstanden Sana'a.

Jemen

Varför arbetar vi i Jemen?

  • Väpnad konflikt

Bli månadsgivare

910 kr kan räcka till en tredagars malariabehandling för 150 personer. Utöver det arbetar vi också förebyggande med att dela ut myggnät och med att spreja hus med ett anti-insektsmedel.
150 kronor

kan räcka till en tredagars malariabehandling för 24 personer. Utöver det arbetar vi också förebyggande med att dela ut myggnät och med att spreja hus med ett insektsmedel.

200 kronor

kan räcka till att ge 309 barn en dos mässlingsvaccin. Mässling är en av de vanligaste dödsorsakerna bland barn under fem år.

300 kronor

kan räcka till 62 filtar med isolerande hölje som skyddar offer för t ex naturkatastrofer mot värme, kyla, vind och regn.

400 kronor

kan räcka till läkemedel för att behandla 20 barn för hjärnhinneinflammation typ A

Ge en gåva

350 kronor

kan räcka till 73 filtar med isolerande hölje som skyddar offer för t.ex. naturkatastrofer mot värme, kyla, vind och regn.

540 kr räcker till energirik special mat för att behandla fyra undernärda barn under 6 år, i 30 dagar. Upp till 95 procent av de svårt undernärda barnen som blir behandlade överlever.
540 kronor

kan räcka till energirik special mat för att behandla fyra undernärda barn under 6 år, i 30 dagar. Upp till 95 procent av de svårt undernärda barnen som blir behandlade överlever.

910 kr kan räcka till en tredagars malariabehandling för 150 personer. Utöver det arbetar vi också förebyggande med att dela ut myggnät och med att spreja hus med ett anti-insektsmedel.
910 kronor

kan räcka till en tredagars malariabehandling för 150 personer. Utöver det arbetar vi också förebyggande med att dela ut myggnät och med att spreja hus med insektsmedel.

En pojke vaccineras mot mässling i Afghanistan.
1500 kronor

kan räcka till att ge 651 barn en dos mässlingsvaccin. Mässling är en av de vanligaste dödsorsakerna bland barn under fem år.

Ge en företagsgåva

5000 kronor

kan till exempel räcka till en dos mässlingsvaccin till 2600 barn.

I Laos har vi stöttat fem sjukhus och tio enklare vårdmottagningar med förlossningsvård, vård av nyfödda och barn under fem år. Projekten är nu avslutade.
25000 kronor

kan till exempel räcka till utrustning för att förlösa 275 barn på ett säkert sätt.

50000 kronor

kan räcka till medicinsk utrustning och läkemedel för att bistå 8 000 personer i ett flyktingläger med primärvård under en tremånadersperiod.

100000 kronor

kan till exempel räcka till fyra tältsjukhus på 45 kvadratmeter som kan användas till klinik eller operationssal.