Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar om attacken i Kunduz

Foto: Bing
Sjukhuset i Kunduz från ovan. Bilden togs 2014.

Den 3 oktober bombades vårt traumasjukhus i Kunduz, norra Afghanistan. Nedan finns fakta, frågor och svar om attacken.

Frågor och svar om sjukhusbombningen

När inträffade attacken?

Mellan klockan 2.08 och 3.15 lokal tid på lördag morgon den 3 oktober utsattes Läkare Utan Gränsers sjukhus i Kunduz för en serie bombräder med ungefär 15 minuters intervall. Under varje räd träffades sjukhusets huvudbyggnad, som rymmer intensivvårdsavdelning, akutmottagningar och fysioterapiavdelning, med stor precision upprepade gånger. Omgivande byggnader lämnades i stort sett oskadda.

Vilka var det som omkom i attacken? 

Det var våra patienter, anhöriga och afghansk personal som omkom i attacken. Antalet döda uppgår till 42 personer, däribland 24 patienter, 14 medarbetare och 4 anhöriga som var på plats för att ta hand om sina skadade familjemedlemmar. Vid attacken hade sjukhuset 105 inneliggande patienter och över 80 internationella och nationella medarbetare.

Finns det någon verksamhet på sjukhuset i Kunduz nu? 

Läkare Utan Gränsers sjukhus i Kunduz är delvis förstört och verksamheten där har avbrutits. En miljon människor i Kunduzprovinsen har lämnats utan tillgång till akutvård, nu när den behövs allra mest.

Det är svårt för Läkare Utan Gränser att avbryta aktiviteterna när vi behövs som mest. Men just nu är det för många okända faktorer för att vi ska kunna återvända inom den närmsta framtiden. Men vi har inte för avsikt att överge människorna i Kunduz.

Var det ett krigsbrott? 

I uttalanden har Afghanistans regering hävdat att talibanska styrkor använde sjukhuset som bas för att angripa koalitionsstyrkor. Dessa uttalanden antyder att afghanska och amerikanska styrkor tillsammans fattade beslutet att jämna ett fullt funktionellt sjukhus till marken, vilket är liktydigt med ett erkännande av krigsbrott. Det är därför Läkare Utan Gränser kräver att en utredning görs av en oberoende part. Att förlita sig på en utredning som görs av en av parterna i konflikten räcker inte.

Stämmer det att talibanerna använde sjukhuset som bas? 

När attacken skedde fanns det bara patienter, anhöriga och personal på sjukhuset. Det var ett fullt fungerande sjukhus, inte en talibanbas.

Har ni fått någon ursäkt från de afghanska och amerikanska myndigheterna ? 

Vi har ännu inte fått någon officiell förklaring från den afghanska eller amerikanska regeringen. Men den 5 oktober medgav den amerikanska regeringen att de utförde bombningen av traumasjukhuset i Kunduz.

Onsdagen den 7 oktober framförde USA:s president Barack Obama en ursäkt till vår internationella ordförande Joanne Liu.

Den 29 april presenterade USA en intern utredning på 3000 sidor om attacken. Vi håller fortfarande på att analyera utredningen, men många frågor är fortfarande obesvarade.

Vi fortsätter dock att framhålla vårt krav på mekanismer för oberoende utredningar, såsom den i Kunduz.

 

FAKTA: DETTA HAR HÄNT I KUNDUZ

- Mellan klockan 2.08 och 3.15 lokal tid på lördag morgon den 3 oktober utsattes Läkare Utan Gränsers sjukhus i Kunduz för en serie bombräder med ungefär 15 minuters intervall. Under varje räd träffades sjukhusets huvudbyggnad, som rymmer intensivvårdsavdelning, akutmottagningar och fysioterapiavdelning, med stor precision upprepade gånger. Omgivande byggnader lämnades i stort sett oskadda.

- Antalet döda i attacken uppgår till minst 42 personer, varav 14 personer ur Läkare Utan Gränsers personal, 24 patienter och 4 anhöriga. 37 människor skadades, varav 19 ur personalen.

- Läkare Utan Gränser vårdade 394 sårade patienter på traumasjukhuset från den 28 september, då striderna blossade upp, till 3 oktober, då sjukhusattacken inträffade.

- Vid attacken hade sjukhuset 105 inneliggande patienter och över 80 internationella och nationella medarbetare. På plats fanns ingen svensk personal.

- Vår personal rapporterade inte om några stridande eller några strider på sjukhusområdet före attacken. Läkare Utan Gränsers traumasjukhus i Kunduz var ett fullt fungerande sjukhus fullt av patienter och personal.

- Attacken inträffade trots att Läkare Utan Gränser försett koalitionsstyrkorna och den afghanska armén med traumasjukhusets exakta GPS-koordinater. Detta skedde senast tisdagen den 29 september. Attacken fortsatte i mer än 30 minuter efter att Läkare Utan Gränser informerat amerikansk och afghansk militär ledning i Kabul och Washington om att sjukhuset var under attack.

- Kort efter attacken försökte Läkare Utan Gränsers team desperat föra skadade och sjuka patienter i säkerhet. Teamen försökte rädda livet på skadade kolleger och patienter i en improviserad operationssal i sjukhusets oskadda del.

- Läkare Utan Gränsers traumasjukhus är det enda akutsjukhus i sitt slag i hela nordöstra Afghanistan som erbjuder kostnadsfri akut traumavård. År 2014 vårdades 22 000 patienter på sjukhuset och det utfördes fler än 5 900 operationer. Läkare Utan Gränsers sjukhus i Kunduz är delvis förstört och verksamheten där har avbrutits. Tusentals människor har lämnats utan tillgång till akutvård, nu när den behövs allra mest.

- Efter attacken krävde vi att Internationella kommissionen för undersökande av fakta (IHFCC) skulle genomföra en oberoende undersökningför att fastställa fakta. IHFCC är inte ett FN-organ utan upprättades 1991 i första tilläggsprotokollet till Genèvekonventionerna, artikel 90. Dess uttryckliga syfte är att genomföra oberoende undersökningar av brott mot humanitär rätt, såsom attacker mot sjukhus som är skyddade i konfliktområden.

- Läkare Utan Gränser började arbeta i Afghanistan 1980. På sjukhuset i Kunduz och alla andra sjukhus som organisationen driver i landet arbetar nationell och internationell personal tillsammans för att säkerställa högkvalitativ sjukvård. Tillsammans med hälso- och sjukvårdsministeriet arbetar Läkare Utan Gränser vid Ahmad Shah Baba-sjukhuset i östra Kabul, mödravårdssjukhuset i Dasht-e-Barchi i västra Kabul och Boost-sjukhuset i Lashkar Gah, i Helmand-provinsen. I Khost i östra delen av landet driver Läkare Utan Gränser ett förlossningssjukhus.

- I alla Läkare Utan Gränsers projekt ger personalen vård till människor oberoende av etnicitet, religion eller politisk tillhörighet.Läkare Utan Gränser använder endast privat finansiering för sitt arbete i Afghanistan och tar inte emot pengar från någon stat eller regering.

Tillbaka till Afghanistan ->

Senast uppdaterad: 30 september 2016