Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Läkaren Alejandra Capril undersöker en patient på intensivvårdsavdelningen för barn på sjukhuset i Boost, Afghanistan.

Läkaren Alejandra Capril undersöker en patient på intensivvårdsavdelningen för barn på sjukhuset i Boost, Afghanistan.

Afghanistan - konflikt och brist på sjukvård

I Afghanistan inriktar Läkare Utan Gränser arbetet på att förbättra tillgången till akuthjälp, barn- och mödravård. Mödradödligheten här är en av de högsta i världen. 

 

I oktober 2015 bombades vårt traumasjukhus i Kunduz, norra Afghanistan, av amerikanskt stridsflyg. 42 personer dödades. Vi har därefter förhandlat med samtliga parter i konflikten om att respektera både personal och patienter och kommit överens om att alla ska ha rätt till medicinsk vård, oavsett etnicitet och politisk tillhörighet. Även om det inte finns några garantier tror vi att överenskommelsen ska leda till att det är möjligt att återuppta verksamheten i Kunduz under 2017.

Läs mer om attacken mot vårt sjukhus i Kunduz här.

Konflikten i Afghanistan trappades upp 2016. Vi fortsatte att driva våra projekt med allt fler patienter i behov av vård. Våra team bistod under året vid mer än 66 000 förlossningar. Det motsvarar en fjärdedel av alla förlossningar i de 60-tal länder där vi är verksamma.

Vårt arbete i Afghanistan 2016

Ahmad Shah Baba-sjukhuset i Kabul 

I huvudstaden Kabul har skett en enorm folkökning och sjukvården klarar inte av att hantera de medicinska behoven. I östra Kabul bor fler än 1,2 miljoner och där finns ett distriktssjukhus, Ahmad Shah Baba. Vi stöttar hälsovårdsmyndigheterna med såväl öppenvård som vård av patienter som måste läggas in. Fokus ligger framför allt på mödravård och akutinsatser. Men vi har också barnavård, behandlar undernäring, erbjuder familjeplanering samt genomför vaccinering. I arbetet ingår dessutom röntgen- och laboratoriehjälp och ett behandlingsprogram för tuberkulos.

Antalet sängplatser har ökat från 46 till 62. Under 2016 hade vi 100 000 patientbesök och bistod vid närmare 19 000 förlossningar, omkring 20 procent fler än året innan. Vi startade också ett nytt program för att behandla en rad sjukdomar som diabetes, högt blodtryck, lungsjukdomen KOL, astma och epilepsi. Omkring 600 patienter ingick i programmet.

Mödravård på Dasht-e-Barchi-sjukhuset i Kabul

På detta sjukhus samarbetar vi med hälsovårdsmyndigheterna för att kunna ge vård dygnet runt vid akuta och komplicerade förlossningar. Vi har bland annat ett förlossningsrum och en operationssal för kejsarsnitt och andra komplikationer. Där finns en avdelning med 30 sängplatser för mammor och en avdelning med 20 platser för nyfödda, som vid behov kan få specialistvård, där 1 342 nyfödda lades in efter att ha drabbats av bland annat blodförgiftning och andnöd. Vi driver sjukhusets laboratorium, blodbank och steriliseringsenhet. Det finns också vaccinationsmöjligheter.

Under året bistod våra team vid drygt 15 600 förlossningar, nästan var fjärde var komplicerade fall. Vi vill i fortsättningen framför allt fokusera på svåra förlossningar och upprätthålla hög kvalitet på vården.

Khost kvinnosjukhus

2012 öppnade vi i Khost, östra Afghanistan, ett sjukhus med mödravård då det rådde stor brist på sådan. Genom att erbjuda trygga förhållanden och kostnadsfri vård har mödradödligheten där minskat. På två år har antalet förlossningar som vi bistår vid ökat med 40 procent, till drygt 21 300 under 2016. I genomsnitt hade vi dagligen fler än 60 förlossningar. Under året har vi börjat stötta tre vårdcentraler i mer avlägsna trakter i Khost-provinsen för att lättare klara av normala förlossningar. Därmed kan sjukhuset i Khost inrikta verksamheten på komplicerade fall.

Boost sjukhus i Helmand

Sedan 2009 har vi stöttat Boost sjukhus i Lashkar Gah i Helmandprovinsen, södra Afghanistan. Genom åren har antalet vårdpersonal avsevärt ökat, vi har genomfört en upprustning av byggnaden och utökat mödravårdsavdelningen. Från att ha haft 150 sängplatser finns nu 327 och antalet patienter blir allt fler. 2009 kom varje månad omkring 120 som sökte vård, 2016 var det i genomsnitt 2 750. På sjukhuset finns en neonatalavdelning och en barnavdelning med 109 sängplatser. Där finns också ett behandlingscenter för barn med undernäring.

Vi finns också på avdelningen för internmedicin och intensivvårdsenheten. Vi övervakar fall med tuberkulos och andra infektionssjukdomar på isoleringsavdelningen.

Stridigheter under året i Helmandprovinsen innebar att många patienter hade svårt att få vård. Trots det var det patienter utanför staden som på farliga vägar lyckades ta sig in till sjukhuset.

Tuberkulos i Kandahar

2016 startade vi ett projekt för diagnos och behandling av läkemedelsresistent tuberkulos i Kandaharprovinsen. Vi öppnade ett laboratorium och möjligheter för patienter att stanna kvar under behandlingen. Vi har också haft utbildningsinsatser för att upptäcka nya fall. Under sista kvartalet diagnostiserades 13 patienter med multiresistent tuberkulos.

2016 i siffror: 

  • 328 100 patientbesök i öppenvård
  • 66 000 födslar som vi var närvarande vid
  • 5 500 kirurgiska ingrepp

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2016. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 2 oktober 2017.

Det här arbetar vi med i Afghanistan

En av våra fältarbetare diskuterar med en soldat. Vi ger opartisk och neutral hjälp till människor i konfliktområden.

Krig och väpnade konflikter

När vi arbetar i krigsområden väljer vi aldrig sida. Det är enbart de medicinska behoven som styr och vi arbetar hårt för att nå dem som behöver vår hjälp mest. 

Vi arbetar för att minska mödradödlighet genom graviditetskontroller, akut förlossningsvård och familjerådgivning.

Kvinnors hälsa

Varje minut dör en kvinna i världen av graviditets- eller förlossnings-komplikationer. Vi arbetar med att minska mödradödligheten genom hälsokontroller, akut förlossningsvård och eftervård.

Aktuellt om Afghanistan

Barnmorskan Mimansa Madheden tillsammans med Aqila, som är ansvarig för fortbildning och klinisk träning på sjukhuset i Dasht-e-Barchi, Afghanistan.
Nyheter från fältet

Den starka känslan av tacksamhet

Så lugnt och sansat som möjligt försökte vi prata med henne, för att informera om de eventuella konsekvenserna, för att förvissa oss om att hon för

Barnmorskan Mimansa Madheden på sjukhuset där hon jobbar i Afghanistan.
Nyheter från fältet

Som en bro med många vägar

"Jag får ofta frågan om hur en vanlig dag ser ut för mig här? Det är en fråga som är väldigt svår att svara på – för alla ”vanliga” dagar här är så ovanliga."
- Barnmorskan Mimansa Madheden, Afghanistan.

Välkomstlunch med gamla kollegor i Afghanistan och barnmorskan Mimansa Madheden.
Nyheter från fältet

Kära återseenden!

"Jag kliver ur bilen, med packning och allt. Sen kommer den ena efter den andra, jag vet inte vem som är gladast – de eller jag!"
- Mimansa Madheden är äntligen framme.