Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
På mödravårdsavdelning på Dasht-e-Barchi sjukhuset i Kabul hjälper till vid svåra förlossningar och tar hand om nyfödda i behov av akutvård.

På mödravårdsavdelning på Dasht-e-Barchi sjukhuset i Kabul hjälper vi till vid svåra förlossningar och tar hand om nyfödda i behov av akutvård.

Afghanistan - konflikt och brist på sjukvård

Konflikten i Afghanistan gör att många människor inte har tillgång till sjukvård. Den 3 oktober 2015 blev det sjukhus som Läkare Utan Gränser under flera år drivit i Kunduz, norra Afghanistan, sönderbombat. 42 personer dödades, 14 av dem tillhörde vår personal. 

Varför arbetar vi i Afghanistan?

  • Väpnad konflikt
  • Brist på tillgång till sjukvård

Vi öppnade sjukhuset i Kunduz i augusti 2011 med syftet att kostnadsfritt behandla traumapatienter med kirurgi av hög kvalitet. På sjukhuset, som var det enda i sitt slag i hela nordöstra delen av Afghanistan, fanns bland annat intensivvårdsavdelning, operationssalar, laboratorium och röntgenavdelning. Sjukhuset tog inte bara emot patienter från Kunduz utan också från andra provinser. I maj och juni då konflikten i Afgahnistan och stridigheterna i Kunduz ökade tog vi emot många skadade, även kvinnor och barn.

Läs mer om attacken mot vårt sjukhus i Kunduz här.

Om vårt traumacenter i Kunduz före attacken:

AHMAD SHAH BABA SJUKHUSET I KABUL

På Ahmad Shah Baba sjukhuset i Afghanistans huvudstad Kabul arbetar vi framför allt med akutfall och mödravård. Tillsammans med hälsovårdsmyndigheterna behandlar vi undernäring, vårdar barn samt erbjuder familjeplanering och vaccinationer. Vården är kostnadsfri och av hög kvalitet, dessutom har antalet sängplatser utökats då befolkningen i området växer. Varje månad har vi i genomsnitt 1 400 förlossningar. Vi stöttar också sjukhusets laboratorium och röntgenavdelning och behandling av tuberkulos. I samarbete med organisationen International Psychosocial Organisation har vi också aktiviteter som gäller mental hälsa och psykosocialt stöd.

Vi har fortfarande mobila kliniker i Kabuls förstäder för att ge kostnadsfri vård av hög kvalitet till barn under fem år. Allvarligt sjuka patienter remitterades till Ahmad Shah Baba sjukhuset.

DASHT-E-BARCHI SJUKHUSET I KABUL

Vi fortsätter att driva den mödravårdsavdelning som vi startade 2014. Den är öppen dygnet runt och vården är kostnadsfri. Vi hjälper till vid svåra förlossningar och tar hand om nyfödda i behov av akutvård. Befolkningen här har tiodubblats under det senaste decenniet och sjukvården har svårt att hantera den snabba ökningen. Under senaste året har vi haft närmare 11 000 förlossningar och 558 kejsarsnitt. Drygt 1 300 nyfödda med komplikationer togs om hand.

KHOST KVINNOSJUKHUS

I Afghanistan är det många kvinnor som dör under graviditeten. På kvinnosjukhuset i Khost, söder om Kabul, har vi som mål att minska mödradödligheten i provinsen genom kostnadsfri vård av mammor och nyfödda. Ute på landsbygden och långt från större städer har de flesta kvinnor inte tillgång till förlossningsvård. Den begränsas ytterligare på grund av bristen på kvinnliga läkare och barnmorskor.

Under 2015 skedde ungefär var tredje förlossning i provinsen på vårt kvinnosjukhus, under en månad kunde det röra sig om drygt 1 700. Förutom förlossningsavdelningen finns på sjukhuset två operationssalar, en neonatalavdelning och en kvinnoklinik. Vi genomför också vaccinationer och har familjeplanering.

BOOST SJUKHUSET I LASHKARGAH

I området kring provinshuvudstaden Lashkarga, i södra delen av Afghanistan, pågick stridigheter under 2015. Vi fortsatte arbetet vid Boost sjukhuset som vi gjort under flera år. Det är ett av de tre sjukhus i södra Afghanistan dit patienter kan remitteras. 2015 påbörjade vi en rejäl upprustning av sjukhuset. Dessutom byggdes en ny mödravårdsavdelning med 54 sängplatser och intensivvårdsavdelningar för nyfödda och för barn. I slutet av året kunde vi räkna till drygt 12 700 förlossningar.

Vi stöttar sjukhuset med kirurgi, intermedicin, intensivvård och akutinsatser. Vårt team hjälper också tuberkulospatienter med diagnos och uppföljning. I slutet av året hade vi en specialist på brännskador som utbildade personal för att förbättra behandlingen av det stora antal patienter med brännskador som kommer till sjukhuset.

Undernäring är fortfarande en av huvudorsakerna till barnadödligheten i regionen. Vi behandlade närmare 2 300 barn under året, många av dem med allvarlig undernäring.

under 2015 hade vi: 

  • 366 200 öppenvårdskonsultationer
  • 55 800 födslar som vi var närvarande vid
  • 8 100 kirurgiska ingrepp

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2015. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 30 juni 2016.

Det här arbetar vi med i Afghanistan

En av våra fältarbetare diskuterar med en soldat. Vi ger opartisk och neutral hjälp till människor i konfliktområden.

Väpnad konflikt

När vi arbetar i krigsområden väljer vi aldrig sida. Det är enbart de medicinska behoven som styr och vi arbetar hårt för att nå dem som behöver vår hjälp mest. 

Aktuellt om Afghanistan

En mamma pussar sitt nyfödda barn på sjukhuset i Dasht-e-Barch, Afghanistan.
Nyheter från fältet

En av världens farligaste platser att föda barn på

I dag föder 2 900 kvinnor barn i Afghanistan. Samtidigt dör elva afghanska kvinnor på grund av komplikationer under graviditeten eller förlossningen. Men de flesta av dessa dödsfall kan undvikas.

Ett år efter attacken mot sjukhuset i Kunduz, Afghanistan, stårt tusentals människor fortfarande utan vård.
Nyheter från fältet

Ett år efter attacken mot Kunduz

Den 3 oktober 2015 dödades 42 människor när amerikanskt stridsflyg bombade vårt traumasjukhus i Kunduz, Afghanistan. Ett år senare är tusentals människor fortfarande utan livräddande sjukvård och ingen oberoende utredning har ännu genomförts.

Den 3 oktober bombades vårt traumasjukhus i Kunduz, norra Afghanistan. 42 personer dödades.
Nyheter från fältet

"Jag känner dem, de panikslagna människorna på bilderna"

"När jag såg bilderna på den brinnande byggnaden tänkte jag: det är ju mitt sjukhus! Jag känner dem, de panikslagna människorna på bilderna."
– Jenny Gustafsson, sjuksköterska på sjukhuset i Kunduz.

Barn på akuten på Boost Hospitals, i Lashkar Gah, Afghanistan.
Nyheter från fältet

Strider gör det svårt att nå sjukhus

Strider i Afghanistan gör att sjuka har svårt att ta sig till sjukhus för vård. På Boost-sjukhuset i Lashkar Gah står många sängar tomma.