Hoppa till huvudinnehåll

Ledningsgrupp

Här finns en lista över medlemmarna i Läkare Utan Gränsers ledningsgrupp, med befattning och en kort presentation.

Oliver Schulz

Generalsekreterare

Utbildning: Universitetsexamen i ekonomi, samt en examen i företagsekonomi (Master of Business Administration).

Arbetslivserfarenhet: Oliver Schulz har lång erfarenhet av humanitärt arbete i länder som Kongo-Kinshasa, Indien, Haiti och Centralafrikanska republiken där han arbetat som logistiker, fältkoordinator, ekonomiansvarig och under de senaste åren som landansvarig, senast i Etiopien.

 

Frida Lagerholm

Kommunikationsansvarig

Utbildning: Journalisthögskolan i Stockholm (JMK), Fil. kand. i utrikespolitik från University of Queensland, Magisterexamen i Internationell humanitär rätt.

Arbetslivserfarenhet: Frida Lagerholm har haft olika befattningar inom Läkare Utan Gränser, bland annat som pressekreterare i Sverige och som kommunikatör i Bryssel. Hon har också varit kommunikationsansvarig för Läkare Utan Gränser i Grekland. Frida Lagerholm har arbetat som tv-reporter och producent på UR samt som skribent på diverse tidningar i Sverige och i Australien.

 

Jean-Christophe Dollé

HR-ansvarig

Utbildning: Master i juridik vid Robert Schuman-universitetet i Strasbourg och Institutet för Europeiska Studier i Bryssel.

Arbetslivserfarenhet: Jean-Christophe Dollé har arbetat för Läkare Utan Gränser sedan 1999, såväl i fält som vid huvudkontoret i Genève. Bland hans uppdrag finns landansvarig i Myanmar, Kenya, Nepal och Kongo-Kinshasa. Han var även tidigare arbetat på det svenska kontoret, bland annat som tillförordnad generalsekreterare 2007.

 

Ida bah

Insamlingsansvarig

Utbildning: Master i Statsvetenskap från Södertörns Högskola och Fil.kand. i Statsvetenskap från Stockholms Universitet.

Arbetslivserfarenhet: Ida Bah har arbetat på Läkare Utan Gränser sedan 2014. Innan nuvarande position var hon ansvarig för marknadsföringsenheten. Efter att ha arbetat med jämlikhets- och barnrättsfrågor i Gambia och hivpreventiva projekt i Zambia började Ida arbeta med insamling 2007. Hon har sedan dess haft flera olika befattningar och ansvarsområden inom insamling.

 

Anna Sjöblom

Medicinsk humanitär rådgivare

Utbildning: Legitimerad sjuksköterska från Röda Korsets Högskola och Master i Global hälsa från Uppsala Universitet.

Arbetslivserfarenhet: Anna Karin Sjöblom har tidigare arbetat som föreläsare inom folkhälsa och humanitärt arbete på Uppsala universitet och Karolinska Institutet. Hon har jobbat i fält för Läkare Utan Gränser i bland annat Grekland, Kongo-Kinshasa, Tchad, Niger, Kenya och Sierra Leone. I Sverige har hon arbetat som sjuksköterska på Karolinska Universitetssjukhuset och på Södersjukhuset i Stockholm.

 

Marlène Guillot

Ekonomi- och kontorsansvarig 

Utbildning: Master i internationell projektledning med fokus på finansiering från Lyon, Frankrike.

Arbetslivserfarenhet: Marlene Guillot har arbetat inom finans och administration på flera organisationer. 2014 arbetade hon med Läkare Utan Gränser i Maban, Sydsudan och i Martissant, Haiti. Sedan med Läkare Utan Gränsers projekt UNIFIELD i Bryssel. Hon har också arbetat med Norska flyktingrådet (NRC) som Global Roving Finance Manager i Irak, Grekland, Syrien, Myanmar och Tanzania, senare som Compliance and Risk Management advisor i Erbil, Irak för NRC.

 

Linda Konate

Landchef Finland (Läkare Utan Gränser i Finland är en filial till svenska Läkare Utan Gränser)
Utbildning: Master i Internationell konfliktanalys från Storbritannien.
Arbetslivserfarenhet: Linda Konate har arbetat i den humanitära sektorn med Läkare Utan Gränser och med finska Röda Korset. Hon har gjort fältuppdrag som HR-koordinator och i roller gällande personalutveckling i länder som Afghanistan, Etiopien, Pakistan och Liberia. Hon har även arbetat med programkoordinering och projektledning samt finansiering av humanitära insatser samt utvecklingsprojekt. Innan Linda började i humanitär sektor arbetade hon på en tankesmedja i Bryssel.

 

DAVID VELDEMAN

Ansvarig för Läkare Utan Gränsers innovationsenhet 
Utbildning: Theatre and Film Academy i Bryssel, Belgien.
Arbetserfarenhet: David Veldeman har lång erfarenhet av humanitärt arbete i länder som Sydsudan, Etiopien, Kongo-Kinshasa, Guinea, Brasilien och Tibet där han arbetat med utbildning och information, projektkoordinering samt varit landansvarig. 

 

Linda Öhman

Ansvarig för utvärderingsenheten
Utbildning: Master’s in Humanitarian Affairs, University of York, UK; Master’s in International Studies, Uppsala Universitet; BA in International Studies, Vassar College, USA.  

Arbetslivserfarenhet: Linda Öhman har de sista femton åren arbetat med en rad olika organisationer i och med länder så som Kosovo, Bolivia, Georgien, Palestina/Israel och Syrien. Arbetet har framförallt fokuserat på att driva och utveckla program som handlat om mänskliga rättigheter, samhällsbaserade hälsoprogram och akutinsatser.