Hoppa till huvudinnehåll

Ledningsgrupp

Oliver Schulz

Generalsekreterare

Utbildning: Universitetsexamen i ekonomi, samt en examen i företagsekonomi (Master of Business Administration).

Arbetslivserfarenhet: Oliver Schulz har lång erfarenhet av humanitärt arbete i länder som Kongo-Kinshasa, Indien, Haiti och Centralafrikanska republiken där han arbetat som logistiker, fältkoordinator, ekonomiansvarig och under de senaste åren som landansvarig, senast i Etiopien.

Frida Lagerholm

Kommunikationsansvarig

Utbildning: Journalisthögskolan i Stockholm (JMK), Fil. kand. i utrikespolitik från University of Queensland, Magisterexamen i Internationell humanitär rätt.

Arbetslivserfarenhet: Frida Lagerholm har haft olika befattningar inom Läkare Utan Gränser, bland annat som pressekreterare i Sverige och som kommunikatör i Bryssel. Hon har också varit kommunikationsansvarig för Läkare Utan Gränser i Grekland. Frida Lagerholm har arbetat som tv-reporter och producent på UR samt som skribent på diverse tidningar i Sverige och i Australien.

Jennifer Sannebro Humphries

HR-ansvarig

Utbildning: Stockholms Universitet. Magister i ekonomi, utlandsstudier London och New York.

Arbetslivserfarenhet: Jennifer Sannebro Humphries har över haft olika befattningar inom näringslivet. Hon har främst arbetat inom HR området och kommer senast från en HR chef roll inom Management Consulting.

Ida bah

Insamlingsansvarig

Utbildning: Master i Statsvetenskap från Södertörns Högskola och Fil.kand. i Statsvetenskap från Stockholms Universitet.

Arbetslivserfarenhet: Ida Bah har arbetat på Läkare Utan Gränser sedan 2014. Innan nuvarande position var hon ansvarig för marknadsföringsenheten. Efter att ha arbetat med jämlikhets- och barnrättsfrågor i Gambia och hivpreventiva projekt i Zambia började Ida arbeta med insamling 2007. Hon har sedan dess haft flera olika befattningar och ansvarsområden inom insamling.

Anna Sjöblom

Medicinsk humanitär rådgivare

Utbildning: Legitimerad sjuksköterska från Röda Korsets Högskola och Master i Global hälsa från Uppsala Universitet.

Arbetslivserfarenhet: Anna Karin Sjöblom har tidigare arbetat som föreläsare inom folkhälsa och humanitärt arbete på Uppsala universitet och Karolinska Institutet. Hon har jobbat utomlands för Läkare Utan Gränser i bland annat Grekland, Kongo-Kinshasa, Tchad, Niger, Kenya och Sierra Leone. I Sverige har hon arbetat som sjuksköterska på Karolinska Universitetssjukhuset och på Södersjukhuset i Stockholm.

Marlène Guillot

Ekonomi- och kontorsansvarig 

Utbildning: Master i internationell projektledning med fokus på finansiering från Lyon, Frankrike.

Arbetslivserfarenhet: Marlene Guillot har arbetat inom finans och administration på flera organisationer. 2014 arbetade hon med Läkare Utan Gränser i Maban, Sydsudan och i Martissant, Haiti. Sedan med Läkare Utan Gränsers projekt UNIFIELD i Bryssel. Hon har också arbetat med Norska flyktingrådet (NRC) som Global Roving Finance Manager i Irak, Grekland, Syrien, Myanmar och Tanzania, senare som Compliance and Risk Management advisor i Erbil, Irak för NRC.

Linda Konate

Landchef Finland (Läkare Utan Gränser i Finland är en filial till svenska Läkare Utan Gränser)

Utbildning: Master i Internationell konfliktanalys från Storbritannien.

Arbetslivserfarenhet: Linda Konate har arbetat i den humanitära sektorn med Läkare Utan Gränser och med finska Röda Korset. Hon har arbetat som HR-koordinator och i roller gällande personalutveckling i länder som Afghanistan, Etiopien, Pakistan och Liberia. Hon har även arbetat med programkoordinering och projektledning samt finansiering av humanitära insatser samt utvecklingsprojekt. Innan Linda började i humanitär sektor arbetade hon på en tankesmedja i Bryssel.

David Veldeman

Ansvarig för Läkare Utan Gränsers innovationsenhet 

Utbildning: Theatre and Film Academy i Bryssel, Belgien.

Arbetserfarenhet: David Veldeman har lång erfarenhet av humanitärt arbete i länder som Sydsudan, Etiopien, Kongo-Kinshasa, Guinea, Brasilien och Tibet där han arbetat med utbildning och information, projektkoordinering samt varit landansvarig. 

Linda Öhman

Ansvarig för utvärderingsenheten

Utbildning: Master’s in Humanitarian Affairs, University of York, UK; Master’s in International Studies, Uppsala Universitet; BA in International Studies, Vassar College, USA.

Arbetslivserfarenhet: Linda Öhman har de sista femton åren arbetat med en rad olika organisationer i och med länder så som Kosovo, Bolivia, Georgien, Palestina/Israel och Syrien. Arbetet har framförallt fokuserat på att driva och utveckla program som handlat om mänskliga rättigheter, samhällsbaserade hälsoprogram och akutinsatser.