Hoppa till huvudinnehåll

Organisation

Foto: Christophe da Silva
Personal på Läkare Utan Gränsers sjukhus i Bria, Centralafrikanska republiken.

Styrd av våra medlemmar och för våra patienter

Läkare Utan Gränser (på franska Médecins Sans Frontières) är en ideell förening enligt en modell som lever kvar sedan starten i Paris 1971 och har som mål att - då som nu - ge medicinsk vård i akuta kriser och katastrofer runtom i världen och berätta för omvärlden om vad vi bevittnar. Läkare Utan Gränser ägs och styrs av sina medlemmar som är människor med egen erfarenhet från humanitärt arbete. 

Genom föreningarna har medlemmarna rätten och ansvaret att påverka organisationen. Varje medlem i föreningen har en röst och kan vara med och rösta fram styrelsen och rösta i olika former av beslut i samband med våra årsmöten runtom i världen. Genom att alla de olika nationella föreningarna inom Läkare Utan Gränser bygger på samma grundprinciper och stadgar säkerställs att föreningens grundläggande idé och anda lever vidare.

Läkare Utan Gränsers högsta beslutade enhet är den internationella generalförsamlingen (International General Assembly, IGA) som sammanträder årligen och består av två representanter från varje förening, samt en internationell ordförande som väljs av den internationella generalföreningen. Den internationella generalförsamlingen är ansvarig för att säkerställa Läkare Utan Gränsers medicinska humanitära mandat och ge en strategisk riktning till organisationen som helhet. 

Debatt på det internationella årsmötet 2016.
Foto: Bruno de Cock
Debatt på det internationella årsmötet 2016.

Generalförsamlingen delegerar visst ansvar samt uppdrag åt en internationell styrelse (International Board) som består av representanter från de operationella sektionerna, sex medlemmar som är valda av den internationella generalförsamlingen, samt en internationell kassör. 

27 föreningar

Idag består den internationella rörelsen Médecins Sans Frontières (MSF) av 27 ideella föreningar världen över. Var och en av dem är en juridisk person registrerad i landet där de verkar. Föreningarna väljer sin egen styrelse och ordförande på årsmötet. 

Föreningarna är Australien, Belgien, Brasilien, Centralamerika & Mexico, Danmark, Frankrike, Grekland, Holland, Hong Kong, Japan, Italien, Kanada, Kongo-Kinshasa, Latinamerika, Luxemburg, Norge, Södra Asien, Södra Afrika, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, USA, Västra och Centrala Afrika, Östra Afrika och Österrike.

Kontor över hela världen

Föreningarna är kopplade till fem så kallade operativa center i Frankrike, Belgien, Nederländerna, Spanien, och Schweiz. Det är härifrån våra projekt drivs; här beslutas när, var och vilka insatser som är nödvändiga. Det finns även en operativ enhet i Elfenbenskusten.

De övriga kontoren fungerar som stöd till den verksamheten. De arbetar huvudsakligen med rekrytering av personal till våra projekt, insamling, samt kampanjer och informationsverksamhet om vårt arbete och situationen för befolkningar i nöd. Varje kontor är knutet till en förening som ansvarar för att kontoret i det landet utför ett bra arbete som går i linje med organisationens grundprinciper. 

Utöver dessa kontor har Läkare Utan Gränser fyra andra huvudkontor: det internationella kontoret i Genève där viktiga gemensamma beslut tas, kontor i Genève och New York med speciell kontakt med FN och ett kontor i Förenade Arabemiraten. 
 

Läkare Utan Gränser i Sverige

Läkare Utan Gränser i Sverige är en ideell förening med kontor i Stockholm som samlar in pengar, rekryterar personal och bildar opinion. Vi har även två enheter som arbetar med direkt stöd till det humanitära arbetet.
Läs mer om den svenska sektionen