Hoppa till huvudinnehåll

2020 i korthet

Publicerad 24 juni 2021
60-årige Ghanem Qaid Nasser från Ibb, Jemen, behandlades på al-Sahul-isoleringscenter för covid-19-patienter som vi stöttar.⁣
Foto: Majd Aljunaid/Läkare Utan Gränser⁣
60-årige Ghanem Qaid Nasser behandlades på al-Sahul-isoleringscenter för covid-19-patienter i Jemen, som vi stöttar.⁣ Efter två veckor kunde han återvända hem.

I 50 år har Läkare Utan Gränser bistått med medicinsk och humanitär hjälp. Men aldrig förr har vi upplevt ett år som 2020.

Coronapandemin förändrade vardagen för nästan alla, och så även för oss. Vi tvingades snabbt anpassa oss och hitta nya sätt att nå fram till våra patienter. Varje dag balanserade våra team utmaningen i att förhindra smittspridning, ge vård till människor som insjuknat i covid-19, och samtidigt ha resurser kvar för att ta hand om andra livshotande sjukdomar och skador. Utmaningarna var med andra ord stora.

Men tack vare våra 65 000 medarbetare runt om i världen, och tack vare våra givare som inte svek under detta osäkra år, så kunde vi fortsätta och ibland även utöka vårt livräddande arbete. 

Här följer ett axplock av vår verksamhet 2020.

Länder vi var verksamma i: 

 • 88 stycken.


Läkare Utan Gränsers insatser:

 • Vi tog emot 9 904 200 patientbesök inom öppenvården.
 • Vi behandlade 2 690 600 fall av malaria.
 • Vi utförde 3 013 100 rutinvaccinationer mot olika sjukdomar.
 • Vi utförde 1 008 500 mässlingvaccinationer i samband med sjukdomsutbrott.
 • Vi bistod vid 206 800 förlossningar, inklusive kejsarsnitt.
 • Vi hade 349 500 individuella samtal till följd av psykisk ohälsa.  
 • Vi gjorde 117 600 kirurgiska ingrepp.
 • Vi skrev in 161 400 akut undernärda barn för behandling inom öppenvården.
 • Vi gav vård till 29 300 personer som överlevt sexuellt våld.
 • 14 700 kvinnor och flickor fick vård för abortrelaterade komplikationer. 
 • 30 100 kvinnor och flickor fick säker abortvård.
 • 6 280 personer fick vård efter ormbett.
 • Vi behandlade 6 370 personer för hjärnhinneinflammation.
 • Vi behandlade 1 030 personer för blödarfeber, inklusive ebola.
 • Vi distribuerade 1,16 miljarder liter vatten.


Läkare Utan Gränsers covidrelaterade insatser: 

 • Vi hade covid-19-insatser i 302 projekt i 70 länder. 
 • Vi undersökte 112 000 personer med misstänkt coronainfektion. 
 • Vi gav vård till 15 400 inneliggande patienter med misstänkt eller bekräftad covid-19. 
 • Vi behandlade 6 000 svårt sjuka patienter. 


Så här mycket samlade vi in i Sverige: 

 • 702 miljoner kronor. 


Läs mer:

Vår svenska årsredovisning.

Den här artikeln publicerades i vår tidning Direkt #2, 2020.