Hoppa till huvudinnehåll

Att hantera tuberkulos i Sudan och Sydsudan

Publicerad 24 mars 2020
En man i munskydd behandlar en patient med tuberkulos
Foto: Alex McBride / Läkare Utan Gränser
Vår personal använder ultraljud för att undersöka en patient med tuberkulos.

Ett svagt hälso- och sjukvårdssystem, i kombination med flera år av krig, har strypt tillgången till vård för människor med tuberkulos, tbc, i Sydsudan. Årligen rapporteras omkring 14 000 nya fall av tbc i Sydsudan, enligt WHO. I det angränsande landet Sudan rapporteras omkring 20 000 nya fall årligen, detta trots att landet är fyra gånger större än sin sydliga granne. Om tuberkulos inte behandlas kan sjukdomen orsaker stora besvär för individen och i värsta fall leda till döden. Tbc är en av de tio vanligaste dödsorsakerna i världen.

Genom åren har Läkare Utan Gränser integrerat såväl diagnosticering som behandling av tuberkulos i våra projekt i Sudan och Sydsudan. Behandling erbjuds både till flyktingar och den inhemska befolkningen. Med nya innovativa verktyg har diagnosticeringen blivit enklare och snabbare.

Utan en diagnos riskerar individer att felbehandlas, vilket kan förvärra sjukdomen. Den osäkra säkerhetssituationen i området hotar dessutom pågående behandlingar, eftersom patienter tvingas fly mitt under behandling. En avbruten behandling kan i sin tur leda till resistens mot läkemedlen. 

Läkare Utan Gränsers patienter och personal i regionerna Övre Nilen i Sydsudan och Vita Nilen i Sudan vittnar om utmaningarna och framgångarna i att behanda tuberkulos i den komplicerade kontexten.

"Nu när jag är frisk kan jag gå igen"

John Jimis är 28 år och kommer från staden Malakal i Sydsudan. Han flydde till Sudan under 2017, där han återförenades med sin familj som redan flytt landet. Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR befinner sig omkring 250 000 flyktingar från Sydsudan i regionen Vita Nilen i Sudan, de flesta av de lever i flyktingläger som Al Kahafa-lägret. 

John Jimis, 28, från Malakal i Sydsudan
Foto: Igor G. Barbero / Läkare Utan Gränser
John Jimis, 28, från Malakal i Sydsudan

Jag hostade hela tiden vilket gjorde att jag inte sov bra. Trots läkarbesök och behandling genom kliniken i flyktinglägret Jorey blev jag inte bättre. Jag träffade läkare minst tre gånger, men fortsatte trots detta att tappa vikt.

Mina närstående tog mig till Läkare Utan Gränsers sjukhus i Al Kashafa. När jag kom dit var jag väldigt dålig och kunde inte sova om nätterna. När jag fördes dit var jag inte vid medvetande och vägde bara 45 kg. Ett test visade att jag hade tuberkulos.

Nu har jag återhämtat mig. Två månader efter det första besöket återvände jag till Läkare Utan Gränsers klinik för att återigen ta prover. Då vägde jag 54 kg, och vikten fortsätter öka. 

Läkaren har ändrat min medicinering och nu mår jag bra och kan gå obehindrat, tack gode Gud. Jag är förväntade mig inte en så snabb återhämtning.

"Många tuberkulospatienter påverkas kraftigt av den pågående konflikten"

Yumo Arop arbetar med tuberkulos och hiv för Läkare Utan Gränser i delstaten Vita Nilen i Sudan.

Yumo Arop på vårt sjukhus i Al Kashafalägret, i delstaten Vita Nilen i Sudan.
Foto: Igor Barbero / Läkare Utan Gränser
Yumo Arop på vårt sjukhus i Al Kashafalägret, i delstaten Vita Nilen i Sudan.

I Sudan träffar vi personer med tuberkulos som flytt från Sydsudan, där det finns en stor spridning av sjukdomen på grund av den låga levnadsstandarden och bristen på rent vatten.

När en ny våg av våld bröt ut i nordöstra Sydsudan under 2017 flydde tusentals människor till regionen Vita Nilen i Sudan. Många av de som flydde hamnade i flyktinglägret Waral. 

Vi kunde konstatera att en del av de som flydde från Sydsudan hade tuberkulos. Vissa av de hade fått behandling i Sydsudan, men på grund av konflikten tvingades många avbryta behandlingen. En del hade gått så länge som sex till åtta månader utan behandling. Våra hälsoinformatörer hjälpte till att identifiera potentiella patienter och hänvisade dem till vårt sjukhus i flyktinglägret Al Kashafa.  

För att hindra att situationen förvärras är det viktigt att påbörja behandlingen igen. En smittad person som rör sig i folktäta situationer riskerar att föra smittan vidare till andra. Ibland kan hela familjer smittas, närstående ges förebyggande behandlingar i form av profylax.

Om tuberkulos inte behandlas korrekt kan det orsaka en rad problem; svårigheter att gå, förlorad aptit, hosta, svaghet, feber och död. Den felaktiga användningen av antibiotika kan också leda till att patienter utvecklar multiresistent tuberkulos. Som tur är upptäckte vi bara ett fall av multiresistens under 2018.

"Vissa patienter har varit sjuka under lång tid"

Simon Dau är 42 år och arbetar för Läkare Utan Gränser i sin hemstad Malakal i Sydsudan. Andelen tbc-sjuka i FN:s flyktingläger i Malakal, där omkring 29 000 flyktingar befinner sig, är tre gånger högre än resten av landet. 

Tuberkulos är utbrett i Sydsudan och antalet fall ökar för varje år. Under 2011 drabbades en nära släkting av feber och hosta. Vi gav honom antibiotika och paracetamol, men dessvärre förbättrades inte hans situation och han gick bort. 

När jag senare började arbeta för Läkare Utan Gränser lärde jag mig mer om sjukdomen. Jag är övertygad om att min släkting hade tuberkulos. Bristen på adekvat vård och kunskap resulterar i onödigt lidande och död. I vissa delar av Sydsudan finns ingen behandling av tuberkulos alls.
 
När en patient misstänks vara smittad med tuberkulos ställer jag en rad frågor: Har du feber? Hostar du? Har du tappat vikt? När började symptomen visa sig? Vilka kontakter har du haft? Har du behandlats mot sjukdomen tidigare?

Efter att vi samlat in den information som behövs isoleras patienten och prover tas. Om proverna ger utslag på sjukdomen påbörjar vi behandling. Vissa patienter har varit sjuka och visat symptom under lång tid. En del av dem har tidigare besökt privata sjukvårdsinrättningar som saknar möjlighet att diagnosticera tuberkulos. 

Om vi misstänker att en patient har tbc använder vi ultraljud för att identifiera tydliga tecken. Två av dessa tecken är vätska i hjärtsäcken och lymfknutor. Ultraljud ersätter traditionell röntgen och är lätt att använda i de kontexter Läkare Utan Gränser arbetar i.

Diagnosen bekräftas sedan med hjälp av ett verktyg som kallas GeneXpert, som dessutom kan avgöra om det handlar om en läkemedelsresistent form av smittan eller inte. Verktyget ger svar snabbt, på bara två timmar.

De här två verktygen är väldigt viktiga. Tidigare var vi tvungna att skicka prover till ett labb där de analyserades under mikroskop, en process som kunde ta flera dagar. Nu är allt mycket enklare och effektivare.

Läkare Utan Gränser började behandla tuberkulos I Sydsudan under mitten av 1990-talet. De första insatserna påbörjades i Leer och Nasir under 1994 och i Lankien under 2006. Mellan 2013 och 2019 behandlade Läkare Utan Gränser 10 139 patienter i Sydsudan, ett snitt på 1 450 patienter per år. I dagsläget behandlar vi patienter med sjukdomen i Agok, Malakal, Uland, Bentiu och Lankien. Mellan 2017 och 2019 behandlade Läkare Utan Gränser 919 tuberkulospatienter i regionen Vita Nilen i Sudan, ett snitt på 300 patienter per år.