Hoppa till huvudinnehåll
En person iklädd skyddsutrustning är omgiven rök.
Publicerad 25 maj 2023

Bortglömda sjukdomar sprids till nya platser

Foto: Yves Magat/Läkare Utan Gränser
Denguefeber är en virussjukdom som sprids av myggor. Läkare Utan Gränser arbetar bland annat med att bespruta sumpmarker och stillastående vatten för att bekämpa myggen och på så sätt undvika att människor smittas.

Trots att över en miljard drabbas av tropiska sjukdomar varje år, och att spridningen ökar i spåren av klimatförändringarna, finns det knappt några effektiva vaccin eller läkemedel. När världens ledare möts på WHO:s årsmöte är det hög tid att agera – och Sverige kan spela en viktig roll.

De flesta i Sverige har aldrig hört talas om snäckfeber, elefantiasis eller kala azar – tre av de 20 infektioner som definieras som försummade tropiska sjukdomar. Detta trots att sjukdomarna drabbar 1,6 miljarder människor varje år och förväntas spridas till nya områden framöver. 

Sjukdomarna har hittills främst drabbat låginkomstländer och inte setts som en lukrativ marknad för läkemedelsindustrin. Det har inte investerats tillräckligt i forskning och det saknas därför effektiv och lättanvänd diagnostik och läkemedlen är ofta gamla, dyra och ger svåra biverkningar. 

Samtidigt ändrar klimatförändringarna sjukdomarnas spridningsmönster och leder till fler utbrott. Översvämningarna i Pakistan förra året utlöste ett exempelvis utbrott av denguefeber. Beräkningar visar att runt 60 procent av världens befolkning kan löpa risk att drabbas av denguefeber till 2080.

Översvämningar gör också att fler drabbas av ormbettsförgiftning – ett livshotande tillstånd som kräver rätt motgift akut, vilket oftast inte finns. Det här har vi erfarit i exempelvis Sydsudan, som drabbats av upprepade översvämningar de senaste åren. 

"Det behövs mer – inte mindre – forskningsbistånd för att få bukt med bristen på vaccin, diagnosverktyg och behandlingar."

Även om man överlever leder sjukdomarna ofta till deformeringar, stigmatisering och isolering. Patienter tvingas låna pengar eller sälja egendom för att ha råd med behandling. Många blir av med sina jobb – och lösningen vara att barnen måste hoppa av skolan och arbeta. Det finns studier på hur ormbettsförgiftning drivit hela familjer in i fattigdom. 

För 20 år sedan startade vi stiftelsen Drugs for Neglected Diseases Initiative, DNDi. Sedan dess har DNDi forskat fram behandling mot sex sjukdomar, bland annat sömnsjuka. Förr var det enda alternativet ett arsenikpreparat som var så giftigt att det dödade 5 procent av patienterna – nu finns effektiv och säker behandling vilket gjort att dödligheten gått ned avsevärt.

Sjukdomarna är inte omöjliga att förebygga eller behandla. Togo blev nyligen det första afrikanska landet att eliminera fyra av sjukdomarna som folkhälsoproblem. Görs tillräckliga investeringar under en längre tid så ger det resultat. Och här tror vi att Sverige kan hjälpa till.

Hög tid att agera

Nu möts världens ledare på WHO:s årsmöte. WHO lanserade 2021 en handlingsplan för att minska sjukdom och dödsfall i försummade tropiska sjukdomar. Ska dessa mål nås är det är hög tid att agera. Vi vill att Sverige:
 

  • Satsar på forskning kring tropiska sjukdomar. Det behövs mer – inte mindre – forskningsbistånd för att få bukt med bristen på vaccin, diagnosverktyg och behandlingar.
  • Verkar för att tropiska sjukdomar ska uppmärksammas mer inom global hälsa. Det är avgörande att förbättra tillgången till grundläggande sjukvård på landsbygden eftersom det kan förhindra att människor smittas från början.
  • Uppmanar WHO att lägga till sjukdomen noma på listan över försummade tropiska sjukdomar. Den ansiktsätande sjukdomen är mycket dödlig och drabbar främst barn.
     

Med lång erfarenhet inom global hälsa kan Sverige ta på sig en ledarroll i arbetet med WHO:s plan. Om målen inte nås riskerar sjukdomarna att fortsätta spridas till nya platser och slå tillbaka på oss alla.

Oliver Schulz, generalsekreterare, Läkare Utan Gränser i Sverige

Luis Pizarro, generaldirektör, Drugs For Neglected Diseases Initiative (DNDi)

Den här artikeln publicerades ursprungligen i Expressen den 25 maj 2023. 

En man med bandage på näsan i utomhusmiljö.

1,6 miljarder liv spelar roll

Över en miljard människor drabbas varje år av försummade tropiska sjukdomar. Ändå finns det knappt några vaccin, diagnosverktyg eller läkemedel. Vi kräver att världens ledare vaknar.
Skriv under!