Hoppa till huvudinnehåll
Två personer i Läkare Utan Gränser västar går längs en gatan. Bakom dem går en grupp barn. Husen runt omkring är byggda i betong med tältdukar som tak.
Publicerad 23 januari 2023

Palestina: ”De väljer att riva husen under vintern."

Foto: Salam Khatib/Läkare Utan Gränser

Omkring 1 000 palestinier ska vräkas från sina hem i Masafer Yatta-området på Västbanken, enligt en plan som godkänts av den israeliska regeringen. Planerna fördöms av Läkare Utan Gränser, vars team ger sjukvård till invånarna i området.

‒ Denna plan skulle innebära en tvångsförflyttning av nästan hela befolkningen i Masafer Yatta, säger David Cantero Pérez, ansvarig för vårt arbete i Palestina.

‒ Vart ska alla dessa familjer ta vägen? Det är helt oacceptabelt.

På 1980-talet utsåg Israel området Masafer Yatta till en militär skjutzon. Under de årtionden som gått har palestinierna som bor i byar utspridda över regionen fått se sina hem rivas upprepade gånger och levt under hot om tvångsförflyttning.

Situationen försämrades ytterligare i maj 2022 efter att en dom från Israels högsta domstol undanröjde alla rättsliga hinder för tvångsförflyttning av palestinier från Masafer Yatta för att ge plats åt den militära zonen. Palestinska tjänstemän bekräftade att de flesta av invånarna i Masafer Yatta i januari 2023 har fått rivningsorder och löper en överhängande risk att tvångsförflyttas.

”Man måste vara på väg att dö för att få passera vägspärrar”

De israeliska myndigheterna har utövat extraordinära påtryckningar för att invånarna i Masafer Yatta ska lämna området. Förutom att riva folks hem har de installerat vägspärrar, beslagtagit fordon samt infört utegångsförbud och andra rörelsebegränsningar. Dessa åtgärder, som har intensifierats under de senaste månaderna, har allvarligt påverkat invånarnas rörelsefrihet, psykiska hälsa och förmåga att få tillgång till grundläggande tjänster, inklusive sjukvård.

Sjuka och äldre patienter berättar att de tvingas vänta i timmar vid vägspärrar och att de behöver gå långa sträckor för att nå vårdcentraler. Invånarnas rörlighet begränsas även vid medicinska nödsituationer.

‒ Man måste vara på väg att dö för att få passera vägspärrarna, berättar en invånare.

‒ Dessa åtgärder har allvarligt påverkat invånarna i Masafer Yatta och gjort deras liv outhärdliga, säger Cantero Pérez.

‒ De lever i ständig rädsla. De psykiska konsekvenserna, särskilt för barnen, kan inte underskattas. Under perioder då fler bostäder rivs tar våra team emot fler personer med symtom på depression och ångest.

Flera av de personer som våra team möter vittnar om oron över det som pågår.

‒ Det kändes som om jag kvävdes, som om jag var blind och som om mina händer var bundna. Mina barn var i skolan när rivningen började, de kom ut för att titta på. De var chockade och helt tysta, berättar en äldre kvinna vars hem har rivits fyra gånger under de senaste två åren.

‒ De väljer att riva husen under vintern. I natt kommer vår familj att sova i bilen eller i ett tält i kylan. Temperaturen kommer att sjunka till 5 grader ikväll, berättar en annan invånare.

Läkare Utan Gränsers arbete i Masafer Yatta

Våra team driver tre kliniker i Masafer Yatta-området och ger invånarna tillgång till grundläggande sjukvård. Detta inkluderar insatser för psykisk hälsa samt inom sexuell och reproduktiv hälsa, med fokus på kvinnor, barn och patienter med kroniska sjukdomar. Under 2022 tillhandahöll teamen 3 066 medicinska konsultationer i området.

Vi uppmanar de israeliska myndigheterna att omedelbart sätta stopp för vräkningsplanen och att sluta genomföra restriktiva åtgärder som hindrar palestinier i Masafer Yatta att få tillgång till grundläggande tjänster, inklusive medicinsk vård. Vi uppmanar också det internationella samfundet att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda befolkningen i Masafer Yatta och se till att deras mänskliga rättigheter respekteras.

‒ Hela världen borde få veta vad som händer med oss, säger en boende.

‒ Allt vi vill är att leva på vår mark, i våra hem.