Hoppa till huvudinnehåll

Kirurgi och psykisk hälsa i Palestina

Foto: Yann Libessart/MSF
I Gaza stödjer vi bland annat brännskadeenheten på Shifasjukhuset och har en klinik där vi arbetar med fysioterapi och eftervård efter operationer.

Palestina

Fakta Palestina

  • Befolkning: 4,8 miljoner
  • Huvudstad: Ramallah 
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1989
  • Antal anställda 2020: 335

Läkare Utan Gränser erbjuder medicinsk och psykologisk hjälp till människor som påverkas av den pågående konflikten i de palestinska områdena. 

Under de omfattande protestmarscherna i Gaza 2018 och 2019 sköts tusentals människor – framför allt i benen – av den israeliska armén. Skadorna blev ofta svåra och mycket komplexa. Våra team opererar och ger post-operativ vård, inklusive sjukgymnastik och psykologiskt stöd, till patienter som skadats under protesterna.

Patienterna vi träffar har upplevt traumatiska händelser såsom räder mot deras hem, våld, arresteringar och dödsfall i familjen. Som en konsekvens har de utvecklat sömnsvårigheter, ångest och stressymptom. Vi driver projekt för psykisk hälsa i Hebron, Nablus, Qalqilya och Tubas där vi behandlar patienter och ger dem socialt stöd. 

På våra kliniker för trauma- och brännskador behandlar vi många barn som har fått svåra skador av olyckor i hemmet. 

Under 2020 har vi även arbetat med covid-19 i de palestinska områdena.  

Läs mer om våra aktiviteter i Palestina på Läkare Utan Gränsers internationella hemsida

Senast uppdaterad 8 juni 2021.