Hoppa till huvudinnehåll

Palestina

en samling människor vid en sönderbombad byggnad i Gaza
Foto: Mohammed ABED
Oktober 2023. Gaza håller på att jämnas med marken av intensiva flygattacker.

Palestina

Fakta Palestina

  • Befolkning: 4,8 miljoner
  • Huvudstad: Ramallah 
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1989
  • Antal anställda 2022: 367

En humanitär katastrof utspelar sig i Gaza. Sjukhusen är överbelastade och det finns ingenstans för människor att ta skydd undan de intensiva flygbombningarna. Läkare Utan Gränser är på plats i Gaza och ger livräddande sjukvård. 

Sedan den 7 oktober har sjukhus och andra vårdinrättningar ständigt varit under attack, vilket har lett till att många nu är ur funktion. Israels belägring av Gaza innebär att en stor del av befolkningen lever utan tillgång till elektricitet, mat, rent vatten eller medicinska förnödenheter. Människor försöker överleva under extremt svåra omständigheter.

Våra kollegor har med egna ögon bevittnat upprepade attacker på sjukvård och civila. Trots att vi tydligt identifierat oss och krävt det skydd som vi har rätt till enligt internationell humanitär rätt har vi blivit attackerade mer än 20 gånger. Medicinsk personal dödas, arresteras och misshandlas regelbundet.

Infektionssjukdomar som diarré, akuta luftvägsinfektioner, hudinfektioner och hepatit blir allt vanligare, enligt världshälsoorganisationen WHO. FN:s flyktingorgan UNHCR har varnat för att över 40 procent av befolkningen i Gaza riskerar att drabbas av svält.

Läkare Utan Gränsers arbete i Gaza

Våra team ger stöd vid kirurgi, sårvård, sjukgymnastik, förlossningsvård, psykosocialt stöd och utför vaccinationer på flera klinker och sjukhus. Vi har också donerat medicinsk utrustning till flera sjukhus.

Läkare Utan Gränser uppmanar till ett omedelbart och hållbart eldupphör för att stoppa ytterligare död och förstörelse i Gaza och möjliggöra att livräddande hjälp kan komma in.

Situationen på Västbanken

På Västbanken fortsätter ockupation, våld, arbetslöshet och fattigdom att ha en djupgående inverkan på palestiniernas psykiska hälsa. Våra team bistår med psykologiskt stöd i Hebron, Nablus och Qalqilya.  

Vi tillhandahåller sjukvårdstjänster i H2-området, i staden Hebron, där palestinska invånares rörelsefrihet är föremål för restriktioner som kraftigt begränsar deras tillgång till sjukvård.

Vi driver också mobila kliniker för att tillgodose hälsobehoven i Masafer Yatta, där det pågår rivningar av bostäder och därmed finns en ökad risk för tvångsförflyttningar.

Israel

Vi är medvetna om de behov som konflikten skapar även på den israeliska sidan. Vi har erbjudit medicinskt stöd till de israeliska myndigheterna upprepade gånger, och vår generalsekreterare framförde personligen detta meddelande så sent som i april 2024 i Tel Aviv. Hittills har det israeliska sjukvårdssystemet klarat sig utan vårt stöd.

Var med och rädda liv
Bli månadsgivare

Läs mer om våra aktiviteter i Palestina på Läkare Utan Gränsers internationella hemsida

Senast uppdaterad 16 maj 2024. För de senaste uppdateringarna följ oss i sociala medier: Instagram och Facebook