Hoppa till huvudinnehåll

Kirurgi och psykisk hälsa i Palestina

I Gaza stödjer vi bland annat brännskadeenheten på Shifasjukhuset och har en klinik där vi arbetar med fysioterapi och eftervård efter operationer.
Foto: Yann Libessart/MSF

Fakta Palestina

  • Befolkning: 4,8 miljoner
  • Huvudstad: Ramallah 
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1989
  • Antal anställda 2018: 244

Under 2018 hade Läkare Utan Gränser i Gaza ett stort antal patienter med svåra skottskador som krävde specialistkirurgi och avancerad postoperativ vård. På Västbanken fokuserade vi våra insatser på att möta det växande behovet av hjälp för psykisk ohälsa.

Det svaga sjukvårdssystemet i Gaza överhopades under en stor del av året av personer med svåra skottskador. Vi ökade kraftigt våra insatser för att hjälpa dessa allvarligt skadade patienter. Vi fortsatte också med mobila kliniker för patienter med brännskador och hade på Västbanken vård av psykisk ohälsa.

Kirurgi i Gaza

Enligt WHO sårades 6 239 personer av israeliska skjutningar i samband med protester längs de avspärrningar som skiljer Gaza från Israel. Nästan 90 procent av dessa skador var i nedre delen av kroppen. Hälften var öppna frakturer, ofta med allvarliga skador i skelett, hud och nervsystem och som kräver långvarig uppföljning.

Tillsammans med andra organisationer utförde vi initialt livräddande operationer och landets hälsovårdsmyndigheter tog hand om flertalet komplicerade fall. Efter att patienterna skrivits ut gav vi många fortsatt vård såsom kirurgi och såromläggning.

Infektioner i skelettet är en riskfaktor för många patienter med öppna frakturer. Vår erfarenhet från andra projekt i krigsdrabbade områden visar att mellan 25 och 40 procent kan drabbas. Då det är brist på laboratorier i Gaza är det inte möjligt att testa de flesta patienter för att upptäcka infektioner. Och att vara fri från en infektion är helt nödvändigt för att skelettet ska byggas upp på nytt.

I slutet av året drev vi fem kliniker där vi hade såromläggning, sjukgymnastik och smärtlindring. Vi utökade också våra kirurginsatser på tre sjukhus. Även på andra sjukhus och kliniker agerade vi akut då behovet att ta hand om skadade ökade.

Mellan mars och december tog vi emot 3 549 traumapatienter på våra kliniker, gjorde 92 223 såromläggningar och hade drygt 57 000 pass med sjukgymnastik. Vi gjorde 2 320 operationer och hade i december uppföljning av 900 patienter.

Trots att vi utökat våra insatser kan sjukvårdssystemet i Gaza, på grund av mer än tio år av blockad, ännu inte klara av att ta hand om det stora antalet patienter med svåra skador. Det är därför inte otänkbart att bristen på kirurgi och behandling av infektioner i skelettet kan leda till sena amputationer.

På våra kliniker i Gaza tog vi under 2018 in 4 475 patienter med brännskador, 129 av dem måste opereras. Antalet intagna patienter var stabilt jämfört med 2017 men mer än dubbelt så många som 2015.

Västbanken

På Västbanken fortsätter vi de program vi har för psykisk ohälsa. Pågående ockupation, våld och socioekonomisk osäkerhet har fått allvarliga konsekvenser för boende där. Under året har vi stöttat dem som utsatts för politiskt våld i Hebron. Vi har också haft en rad utåtriktade aktiviteter.

Det våld som israeliska bosättare riktar mot palestinier har ökat och Hebron är en av de platser med flest attacker. Många av våra patienter har därför utsatts direkt eller indirekt för våld. Deras hem kan ha plundrats av beväpnade styrkor, deras familjemedlemmar ha arresterats, sårats eller dödats. Patienterna har därför ångest, depression och andra problem.

Under året har våra team i Hebron erbjudit psykoterapi, rådgivning – både enskilt och i familjen – och annat stöd som gäller psykisk ohälsa. Mer än 1 400 personer fick en psykolog-förstahjälpen, 370 fick psykoterapi och rådgivning och 8 800 deltog i olika gruppaktiviteter.

I städer och byar i distrikten Nablus och Qalqilya hjälper vi personer med olika former av psykisk ohälsa. Vanligast är måttlig eller allvarlig depression orsakad av ockupationen och våldsamheter. Men under året ökade antalet fall med problem och våld inom familjen. I Nablus och Qalqilya hade vi 2 594 psykoterapiträffar. 284 nya patienter fick vård, 40 procent av dem var under 18 år.

Läkare Utan Gränser har arbetat i Palestina sedan 1989.

2018 i siffror:

  • 196 604 patienter inom öppenvården
  • 6 321 patienter med psykisk ohälsa, 847 möten i grupp
  • 3 181 större operationer


Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2018. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad 10 oktober 2019.

Det här arbetar vi med i Palestina