Hoppa till huvudinnehåll

Kirurgi och psykisk hälsa i Palestina

I Gaza stödjer vi bland annat brännskadeenheten på Shifasjukhuset och har en klinik där vi arbetar med fysioterapi och eftervård efter operationer.
Foto: Yann Libessart/MSF

Fakta Palestina

  • Befolkning: 4,6 miljoner
  • Huvudstad: Ramallah 
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1989
  • Antal anställda 2017: 147

På Gazaremsan i Palestina erbjuder Läkare Utan Gränser specialistvård till patienter med brännskador och som upplevt traumatiska händelser. Vi ger också boende på Västbanken psykologstöd.

 

Västbanken

I flera städer på Västbanken har vi projekt som rör psykisk ohälsa. Den pågående ockupationen och våld påverkar människors hälsa, både fysiskt och psykiskt. Många upplever traumatiska händelser, familjemedlemmar arresteras och hem plundras. Vi erbjuder därför kostnadsfritt stöd och hjälp.

I november 2017 avslutade vi våra insatser gällande psykisk ohälsa i Betlehem och Ramallah, men vi fortsatte de projekt vi har i Nablus, Qalqilya och Hebron. Våra team ordnade också möten för att uppmärksamma problem med psykisk ohälsa i flera byar utanför städerna. Vi utökade också aktiviteterna i de mest utsatta områdena i Hebron, bland annat genom gruppmöten. Där ingick träning i att kunna hantera situationer som skapar stress och oro. Vi erbjöd också individuellt stöd. Närmare 650 personer deltog i dessa möten, nästan hälften av dem var under 18 år.

Under året utökade vi samarbetet med Nablus Rafidia-sjukhuset. Det gällde både psykologstöd till patienter med brännskador och stöd till barnavdelningen och dess personal.

Gazaremsan

En rad faktorer har bidragit till att den socioekonomiska situationen har försämrats i Gaza. Dit hör den tioåriga blockad som Israel infört och stridigheter mellan olika palestinska myndigheter. Mer än hälften av invånarna saknar arbete, elektriciteten är begränsad till några få timmar om dygnet och det saknas rent dricksvatten. Människors möjligheter att röra sig utanför området är ytterst begränsade vilket hindrar dem från att söka specialistvård.

Vi har personal på tre kliniker i Gaza med specialistvård för brännskador och patienter med trauma. Under året fick 4 900 behandling, de flesta med brännskador orsakade av olyckor i hemmet, 62 procent av dem yngre än 15 år.

I samarbete med hälsovårdsmyndigheterna fortsatte våra team att bedriva rekonstruktiv kirurgi efter brännskador och medfödda missbildningar. Vi genomförde 411 operationer på 197 patienter, de flesta under 18 år. Vid komplicerade fall remitteras patienterna till vårt sjukhus för rekonstruktiv kirurgi i Jordanien. Men till följd av administrativa restriktioner kunde bara sex av 19 patienter remitteras.

Vi fortsatte att hålla möten om risken för brännskador. Det handlade om att öka medvetenheten, rådgivning om att förebygga olyckor och information om första hjälpen.

2017 i siffror:

  • 9 500 patientbesök
  • 6 000 patientbesök för psykisk ohälsa
  • 400 större kirurgiska ingrepp

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2017. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 14 december 2018.