Hoppa till huvudinnehåll

Palestina

Foto: Yann Libessart/MSF
I Gaza stödjer vi bland annat brännskadeenheten på Shifasjukhuset och har en klinik där vi arbetar med fysioterapi och eftervård efter operationer.

Palestina

Fakta Palestina

  • Befolkning: 4,8 miljoner
  • Huvudstad: Ramallah 
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1989
  • Antal anställda 2022: 367

Läkare Utan Gränser erbjuder medicinsk och psykologisk hjälp till människor som påverkas av den pågående konflikten i de palestinska områdena. 

I Gaza är det lokala sjukvårdssystemet överbelastat, underfinansierat och nedbrutet av en 15 år lång blockad. Vi ger vård till människor som drabbats av brännskador och trauma med en multidisciplinär strategi, som kan omfatta kirurgisk vård, fysioterapi, arbetsterapi, hälsoutbildning och psykosocialt stöd. 
 
På Västbanken fortsätter ockupation, våld, arbetslöshet och fattigdom att ha en djupgående inverkan på palestiniernas psykiska hälsa. Våra team erbjuder psykologiskt stöd i Hebron, Nablus och Qalqilya. 

Vi tillhandahåller sjukvårdstjänster i H2-området, i staden Hebron, där palestinska invånares rörelsefrihet är föremål för restriktioner som kraftigt begränsar deras tillgång till sjukvård.

Vi driver också mobila kliniker för att tillgodose hälsobehoven i Masafer Yatta, där det pågår rivningar av bostäder och finns en ökad risk för tvångsförflyttningar.

Läs mer om våra aktiviteter i Palestina på Läkare Utan Gränsers internationella hemsida

Senast uppdaterad 18 juli 2023.