Hoppa till huvudinnehåll

En hälsning från Slovakien

Läkaren Johanna Jansson, som arbetar med covid-19 i Slovakien, står i ett trapphus och tittar in i kameran.
Foto: Läkare Utan Gränser
Läkaren Johanna Jansson i Slovakien.

De senaste månaderna har situationen med covid-19 i Slovakien varit utom kontroll med skenande smittotal, dödstal och överbelagda sjukhus i en mycket tungt belastad sjukvård. Detta trots hårda restriktioner och i det närmaste total nedstängning. Johanna Jansson är på plats och arbetar som läkare.

Jag befinner mig i Slovakien där jag arbetar som läkare i ett projekt för covid-19. Det är första gången Läkare Utan Gränser arbetar i Slovakien och sedan mitten av januari stöttar vi en slovakisk organisation som startats av motsvarande Folkhälsomyndigheten för att avlasta sjukvården.

Gruppen svarar på larm om smitta som kommer från olika typer av boenden d eller från bosättningar med marginaliserade grupper, framför allt romer och hemlösa, för att hjälpa till att begränsa smittspridningen och göra medicinska bedömningar och rekommendationer.

Läkare Utan Gränser har hjälpt till att importera syrgaskoncentratorer, utbildat vårdpersonal och koordinatorer som arbetar i romska bosättningar och även bistått med medicinsk kompetens och behandlingsrekommendationer. 

Medicinsk personal, som arbetar med covid-19 i Slovakien, går med ryggen mot kameran mot ett hus.
Foto: Läkare Utan Gränser
Johanna och hennes kollegor besökte flera typer av boenden.

Jag har besökt många olika typer av boenden, äldreboenden och boenden för missbrukare eller funktionsvarierade och även många romska bosättningar. På de flesta boenden och i många bosättningar har det inte varit någon läkare på flera veckor eftersom flera läkare inte vågar göra fysiska besök av rädsla för att smittas av covid-19. Där har vi kunnat fylla en lucka i systemet. Vi har möjlighet att förskriva syrgas och rekommendera annan behandling eller remittera till sjukhus.

Eftersom det i många fall inte varit någon läkare där på lång tid har jag också fått ta hand om allt ifrån bältros till skabb, astmabehandling och olika typer av utslag och bölder.

Vi har också uppmärksammat flera romska bosättningar som utan laglig grund hållits i karantän av militär, ibland under flera veckor, trots få fall av covid-19. Påverkansarbete från vår sida har i några fall då kunnat bryta karantänen och människorna har fått tillbaka sin rörelsefrihet.