Hoppa till huvudinnehåll

GAZA: BEFOLKNING UNDER BELÄGRING

Publicerad 13 juli 2014

Bildspel

Bildspel i fullskärm
En brännskadad patient får såren omlagda på Läkare Utan Gränsers postoperativa klinik i Gaza. På grund av de täta bombningarna är det svårt för patienter och hjälparbetare att förflytta sig i Gaza. FOTO: Chris Huby

En brännskadad patient får såren omlagda på Läkare Utan Gränsers postoperativa klinik i Gaza. På grund av de täta bombningarna är det svårt för patienter och hjälparbetare att förflytta sig i Gaza. FOTO: Chris Huby

De intensiva bombningarna som är en del av den israeliska militäroperationen "Protective Edge" gör det extremt farligt för befolkningen och Läkare Utan Gränser i Gaza röra sig i området. Hittills har sjukhusen i Gaza lyckats klara av tillströmningen av skadade. Men den nuvarande krisen försvagar ett redan bräckligt sjukvårdssystem.

Med runt tio bombanfall varje timme är det praktiskt taget omöjligt för våra team att fortsätta med den reguljära medicinska verksamheten och att förflytta sig för att utvärdera var de mest akuta behoven är. På bara två dagar har det skett fler attacker än under åtta dagar under den militära operationen ”Pillar of Defense” 2012.

- Raketer avfyrade från Gaza kan nå områden såsom Tel Aviv, Jerusalem och Haifa och är ett verkligt hot för den israeliska befolkningen, säger Tommaso Fabbir, Läkare Utan Gränsers ansvarige i de ockuperade områdena. Hittills har inga dödsfall rapporterats på den israeliska sidan.

I Gaza har hälsovårdsmyndigheter rapporterat mer än 80 dödsfall, varav trettio kvinnor och barn, och över 600 skadade. I torsdags kväll dödades åtta personer inklusive fem barn när ett hus bombades.

- Under de första dagarna fick folk ett varnings-SMS om att en attack mot deras byggnad var nära förestående. Men i dag verkar detta inte ske systematiskt, beklagar Nicolas Palarus, Läkare Utan Gränsers projektkoordinator i Gaza.

Vårdinrättningar skadade

På torsdagen kunde tolv patienter som bor nära Läkare Utan Gränsers postoperativa klinik komma dit för att få sin behandling. Men de flesta av de patienter som regelbundet kommer till kliniken bor i södra Gazaremsan, och våra team har inte kunnat nå dem.

Flera hälsoinrättningar, däribland det europeiska sjukhuset, har skadats av attacker i närheten. Gatorna i Gaza är helt tomma eftersom människor bara lämnar sina hem i händelse av ett akut behov.

- Med bara 5 till 8 timmars elektricitet per dag, vattenbrist och svårigheter att få tag i basvaror, är vardagen för befolkningen här som att leva under belägring, säger Nicolas Palarus.

På torsdagen förstördes 150 hus och vattenledningen i lägret Shati av en attack i närheten. De 900 personer som förlorade alla sina tillhörigheter är nu inhysta av familjer och vänner.

På grund av bränslebrist kan bara hälften av ambulanserna i Gaza användas. Läkare Utan Gränser har daglig kontakt med de lokala hälsovårdsmyndigheterna och har besökt två sjukhus; Al Shifa-sjukhuset i Gaza och Khan Younis-sjukhuset i södra Gazaremsan.

- Sedan tidigare har sjukhusen i Gaza kronisk brist på medicin och engångsmaterial. Den aktuella krisen försvagar ett redan svagt hälsovårdssystem, varnar Nicolas Palarus.

Våra team har fått tillstånd att donera akuta medicinska förnödenheter till Nasser Hospital. Hälsoarbetare på Al Shifa-sjukhuset informerade Läkare Utan Gränser på fredagen att situationen fortfarande var hanterbar trots viss läkemedelsbrist.

Även om de flesta patienter som tagits in på sjukhus hittills inte har haft allvarliga skador, ökar nu antalet svårt skadade. De mest akuta behoven finns idag på akuten, och ökar på intensivvårdsavdelningar och operationssalar.

Gränsen i princip stängd

Gränsövergången i Rafah, mellan Gazaremsan och Egypten, öppnas sporadiskt och bara av mycket speciella skäl. På torsdagen överfördes elva patienter till Egypten, och ytterligare fyra patienter togs över gränsen i lördags. Det verkar som om endast de människor som har ett internationellt pass har tillstånd att passera gränsen. Ett medicinskt team som kommer från olika arabländer väntar på att komma in i Gaza, hittills utan framgång.

- Det är absolut nödvändigt för de sårade och sjuka som behöver evakueras att kunna göra det genom gränsövergångarna i Rafah och Erez, och att sjukvårdsteam och humanitära konvojer tillåts att komma in. Detta är en lagstadgad skyldighet för Egypten och Israel, och avgörande för befolkningen i Gaza, säger Tommaso Fabbri.

Läkare Utan Gränser har arbetat i Gaza i över tio år. Vår klinik i Gaza stad har specialiserat sig på postoperativ vård, särskilt för brännskadepatienter. På Nasser-sjukhuset i Khan Yunis organiserar vi utbildning för medicinska och paramedicinska team som arbetar inom intensivvården, och ger specialiserad utbildning i handkirurgi. Läkare Utan Gränser har två kirurgteam redo att gå in i Gaza och hjälpa palestinsk sjukhuspersonal.

Relaterade nyheter

En skadad man i korridoren på Al-Aqsa-sjukhuset i Gaza, Palestina.
Palestina

Sjukhus i Gaza överfulla av skadade

”Det som händer är oacceptabelt och omänskligt. Det är outhärdligt att se hur många obeväpnade människor som skjutits under så kort tid."
- Marie-Elisabeth Ingres, ansvarig för vårt arbete i Palestina.

Många palestinier har skottskadats i massprotester vid gränsen till Israel
Palestina

Ovanligt svåra skottskador i Gaza

Sedan 1 april har våra team i Gaza gett postoperativ vård till över 500 människor som skottskadats under palestinska massprotester vid gränsen till Israel. Patienterna har ovanligt svåra skador som är extremt komplexa att behandla.

En patient på vår klinik i Khan Yunis, Gaza.
Palestina

Gaza: Vi trappar upp insats för skadade

Vi har behandlat sammanlagt 102 patienter med skottskador i samband med massprotesterna i Gaza. Men vi befarar mer våld och står beredda att ge sjukvård till fler skadade.

Palestina

Brännskadade barn i Gaza

På Gazaremsan erbjuder Läkare Utan Gränser specialistvård för patienter med brännskador och trauman. På våra tre kliniker är 60 procent av patienterna barn som oftast skadats i hemmet.