Hoppa till huvudinnehåll
En överblicksbild på en bombad byggnad.
Publicerad 11 oktober 2023

Gaza: ”Vårdinrättningar måste respekteras”

Foto: Läkare Utan Gränser
Oktober 2023. Delar av Gaza har förstörts i attackerna

Konflikten i Gaza och Israel orsakar död och lidande på båda sidor. Vi är på plats i Gaza och ger akut sjukvård och stöttar vårdinrättningar med mediciner och utrustning. Léo Cans, ansvarig för Läkare Utan Gränsers insats i Palestina, berättar om stora behov och livrädda kollegor.

Stöd vårt livräddande arbete!
Ge en gåva

Situationen i Gaza är katastrofal, sjukhusen är överväldigade. Antalet skadade är extremt många och det är en konstant tillströmning till alla sjukhus på Gazaremsan. De medicinska teamen är utmattade och arbetar dygnet runt för att vårda de sårade.

Bombningarna är mycket intensiva

Hela byggnader har förstörts, bland annat en intilliggande byggnad till Läkare Utan Gränsers kontor. Ibland får människor ett sms mitt i natten som uppmanar dem att evakuera från sina hem, vilket hände några av våra kollegor i Gaza. Då måste de väcka sina barn och snabbt lämna huset och alla sina tillhörigheter för att sätta sig i säkerhet. Ofta vet folk inte vart de ska ta vägen, utan tvingas vistas utomhus hela natten samtidigt som bomberna faller. Var ska de söka skydd?

De senaste uppskattningarna visar att cirka 200 000 människor tvingats lämna sina hem efter att ha tagit emot dessa sms-meddelanden och vars hem har förstörts. De behöver allt: dricksvatten, möjlighet att tvätta sig, mat, en madrass att sova på... kort sagt, grundläggande förnödenheter.

Nu har den israeliska regeringen beslutat att stänga av vatten- och elförsörjningen, och telefonnätet har delvis förstörts. I morse kunde vi inte nå våra team i Gaza via telefon. Allt detta gör det extremt svårt att samordna räddningsinsatser och nå fram till de skadade.

I Gaza är människor livrädda

Jag pratar regelbundet med våra kollegor där. De säger att den här gången är det annorlunda, de ser ingen utväg och de undrar hur det hela kommer att sluta. De är under en väldigt stor psykisk press.

Vi på Läkare Utan Gränser är vi mycket oroade över att se att vårdinrättningar inte har skonats. Ett av sjukhusen vi stöttar träffades i ett flyganfall och förstördes delvis. I ett annat flyganfall förstördes en ambulans som transporterade sårade, precis framför sjukhuset där vi arbetar. Läkare Utan Gränsers team var i färd med att operera en patient och fick lämna sjukhuset i all hast.

Vi upprepar: vårdinrättningar måste respekteras. Detta är inget som ska behöva förhandlas fram.

För närvarande donerar Läkare Utan Gränser mediciner och medicinsk utrustning till de stora sjukhusen på Gazaremsan. Vi har också skickat kirurgiska team till två sjukhus för att hjälpa till att vårda sårade. De kommande dagarna kommer det också att finnas en hel del postoperativa operationer som måste genomföras, eftersom de flesta skadade vi tar emot kommer att behöva flera kirurgiska ingrepp. I går upprättade vi också en klinik i centrala Gaza stad för personer med andra skador och som vi kommer att försöka hålla öppen om förhållandena tillåter.

I måndags morse tog vi emot en 13-årig pojke som hade brännskador över nästan hela kroppen efter att en bomb föll precis bredvid hans hus och startade en brand. Det är ett mycket komplicerat fall att behandla under sådana här förhållanden, och när barn är inblandade är det extra svårt.

Intensiteten i våldet och bombningarna är chockerande, liksom dödssiffrorna. Krigsförklaringen får inte under några omständigheter leda till kollektiv bestraffning av civila i Gaza. Att stänga av vatten, el- och bränsleförsörjningen är oacceptabelt, eftersom det straffar hela befolkningen och berövar dem deras grundläggande behov.

Läkare Utan Gränser är en oberoende, neutral och opartisk hjälporganisation och tar inte ställning i politiska konflikter. Vår uppgift som medicinsk humanitär organisation är att bistå människor som behöver sjukvård, och det är behoven som styr var vi arbetar. Konflikten i Gaza och Israel skapar stora behov även på den israeliska sidan. Vi har erbjudit medicinskt stöd till israeliska sjukhus där ett mycket stort antal skadade vårdas efter Hamas attack. Hittills har det israeliska sjukvårdssystemet klarat sig utan vårt stöd.