Hoppa till huvudinnehåll

Kongo: Vi börjar vaccinera mot ebola

Publicerad 30 maj 2018
Foto: Louise Annaud
Material till ebolainsatsen lastas av en helikopter i Itiro, Kongo-Kinshasa.

Läkare Utan Gränser har börjat vaccinera personer som arbetar med att stoppa det pågående ebolautbrottet i Equateur-provinsen i Kongo-Kinshasa. Vaccination kommer också erbjudas till människor som varit i kontakt med ebolapatienter.

Utbrottet startade 8 maj i nordvästra Kongo-Kinshasa. Den 28 maj hade 12 människor avlidit av bekräftad ebola, enligt siffror från Kongos hälsomyndigheter.

Några av våra allra mest erfarna fältarbetare med medicinsk expertis och inom smittkontroll och logistik är på plats i Equateur-provinsen. De arbetar både med att vaccinera och att vårda de som redan smittats av ebola.

 

Personal på väg ut ur högriskzonen i Läkare Utan Gränsers eboalcenter i Bikoro.

Ringvaccination

Vaccinet kommer att ges enligt en så kallad ”ringmetod”. Det innebär att man identifierar nya bekräftade ebolafall och hittar de människor som de har varit i kontakt med. Patienten och dennes kontakter utgör en ring.

Ringvaccination som metod skapar en buffertzon kring den sjuke som hindrar virusets spridning.

Sjukvårdspersonal i de utsatta områdena kommer också erbjudas vaccination eftersom de löper störst risk att exponeras för viruset och bli sjuka.

Fortsatt prövning av vaccin

Ebolavaccinet (rVSVDG-ZEBOV-GP) implementeras som en del i den övergripande strategin för att kontrollera utbrottet. Det är ännu inte godkänt och används nu genom ett prövningsprotokoll som har accepterats av nationella myndigheter och etikprövningsnämnden i Kinshasa. Protokollet definierar till vem, när och hur vaccinet ska ges.

Läkare Utan Gränser deltog tillsammans med hälsomyndigheter, WHO och andra organisationer i en studie av samma vaccin i Conakry, Guinea, i slutet av den stora ebolaepidemin i västra Afrika 2015.

– Resultaten av den studien gör att vi känner oss säkra på att använda vaccinet i det pågående utbrottet, säger Micaela Serafini, medicinskt ansvarig på Läkare Utan Gränser i Genève.

– Eftersom läkemedlet ännu inte är godkänt kommer vi övervaka vaccinationen noggrant. Men resultaten av den tidigare studien tyder på att detta vaccin kan skydda människor som löper stor risk att få ebola mot att smittas. Men vaccination bara är ett av flera verktyg i kampen mot sjukdomen. Att identifiera sjuka och deras kontakter är det första steget.

Deltagare i studien får information om vaccinet innan de väljer om de vill delta och kommer övervakas noggrant under en period. Deltagande är frivilligt och vaccinet är kostnadsfritt.

 

Ebolavaccinet som är under utveckling måste hållas mycket kallt. En logistisk utmaning i ett land som Kongo-Kinshasa.

Samma protokoll för smittkontroll

Människor som vaccinerats måste följa samma regler för smittkontroll som tidigare, och personal som arbetar med ebola fortsätter använda heltäckande skyddskläder.

Det är också viktigt att fortsätta med de fem grundläggande åtgärderna för att stävja epidemin:

  • Isolering och vård av sjuka
  • Smittspårning
  • Informationsspridning
  • Sjukvård utöver ebola
  • Tillfälliga förändringar i kulturella beteenden såsom begravningsriter

Läkare Utan Gränsers team på plats

Just nu arbetar våra team på fyra platser med att vårda patienter och försöka stävja epidemin. I Mbandaka och Bikoro har vi byggt upp två ebolacenter med 12 respektive 20 bäddar. Vi har även team som arbetar med smittspårning och informationsspridning för att öka kunskapen i de utsatta samhällena om hur de ska skydda sig och om säkra begravningar av människor som avlidit i ebola.

I Itipo har vi byggt upp ett transitcenter där misstänkta ebolapatienter isoleras och får vård medan man inväntar diagnosresultat från laboratorium. Om ebola bekräftas transporteras patienten till ebolacentret i Bikoro. I Iboko har vi satt upp en isoleringsenhet på sjukhuset och teamet har även påbörjat byggnationen av ett nytt ebolacenter.

 

 

 

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare