Hoppa till huvudinnehåll

Ebola

Vår personal tar på sig skyddskläder under ebolautbrottet i Bikoro, Kongo-Kinshasa.
Foto: Hugues Robert/Läkare Utan Gränser

Ebola orsakas av ett virus och är en typ av hemmoragisk feber, det vill säga blödarfeber. Dödligheten i ebola är varierande men i genomsnitt dör cirka hälften av de smittade under ett ebolautbrott. 

En anledning till att dödligheten är så stor är att det inte finns något godkänt vaccin eller behandling mot ebola. Ebolaviruset smittar genom direktkontakt med kroppsvätskor som till exempel blod, svett och kräkningar.

Symptom på ebola

Många av dem som drabbas av ebola utvecklar snabbt influensaliknande symptom med hög feber, matthet, huvudvärk, halsont samt mag- och muskelsmärtor. Symtomen uppträder från 2 till 21 dagar efter smittotillfället. Detta följs av kräkningar, diarré, utslag samt lever- och njursvikt. I slutet av sjukdomsförloppet kan det uppstå blödningar i huden och de inre organen.

Hur smittar ebola?

Ebolaviruset smittar bara genom direktkontakt med kroppsvätskor som till exempel blod, svett och kräkningar från en infekterad person eller från en kontaminerad kontaktyta. Eftersom även döda personer smittar kan viruset också överföras i samband med begravningar. 

Det händer att människor smittas av djur som infekterats, även då genom kontakt med djurets kroppsvätskor som blod eller sekret. 

En smittad person som ännu inte utvecklat symtom anses inte vara smittsam men är smittsam så länge viruset finns kvar i blodet. 

Diagnostik

Det kan vara svårt att skilja symtomen av ebola från andra infektionssjukdomar som malaria, tyfoidfeber och meningit men även graviditet. Det finns flera diagnostiska test där man antingen detekterar virusets arvsmassa eller kroppens immunsvar med virusspecifika antikroppar genom blodprov. 
Under tidigare ebolautbrott har man behövt vänta upp till flera dagar för att få provsvar men genom ny teknik kan man nu ta snabbtest på stället, och få svar efter bara några timmar. Många patienter testar dock negativt under de första dagarna med symtom så ett negativt test måste tas om efter 72 timmar om det finns en stark ebolamisstanke.  

Behandling

Det finns ännu ingen godkänd behandling för ebola utan det är symtomen som behandlas med till exempel intravenös vätsketillförsel, nutritionsbehandling, febernedsättande- och smärtstillande läkemedel samt läkemedel för att minska kräkningar och diarréer. Psykologiskt stöd ska erbjudas alla patienter och deras familjer. 
Det pågår flera studier om potentiella behandlingar för ebola som inkluderar blodprodukter, immunoterapier och olika typer av läkemedel. I det pågående ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa används några av dessa behandlingar inom ramen för läkemedelsstudier där deltagande i studien självklart är frivilligt.

Vaccin

Vaccin som ska kunna ge skydd mot ebola är under utveckling och ett av dem har använts för att vaccinera bland andra hälsoarbetare i Kongo-Kinshasa. Eftersom vaccinet ännu inte är godkänt görs det inom ramen för en läkemedelsstudie där deltagande i studien är frivilligt. Läkare Utan Gränser arbetar nära kongolesiska hälsomyndigheter och Världshälsoorganisationen (WHO) med att implementera studien. 

Svar på vanliga frågor om ebola >

Utbredning av ebola

Ebolasjukdomen är uppkallad efter en flod i Kongo-Kinshasa nära platsen där viruset upptäcktes 1976. Sedan dess har en rad ebolautbrott drabbat afrikanska länder inom ett regnskogsbälte söder om ekvatorn. Just nu pågår världens andra största ebolautbrott i Kongo-Kinshasa med mer än 2 200 döda sedan det första fallet registrerades i augusti 2018. 

Världens mest omfattande och allvarligaste ebolautbrott sedan virusets upptäckt startade i Guinea i februari 2014 och var det första fallet någonsin Västafrika. Utbrottet spred sig till Sierra Leone och Liberia, och även Nigeria, Senegal, Kongo-Kinshasa och Mali hade bekräftade ebolafall. Den 8 augusti 2014 klassade Världshälsoorganisationen (WHO) ebolautbrottet i Västafrika som ett internationellt hot mot människors hälsa. I början av år 2016 var utbrottet under kontroll, även om mindre utbrott fortfarande flammade upp.  Den 17 mars 2016 deklarerade WHO att Sierra Leone var fritt från ebola. Den 1 juni deklarerades Guinea och slutligen den 9 juni samma år deklarerades även Liberia som fritt från ebola.

WHO har rapporterat att utbrottet sammanlagt resulterade i minst 28 616 insjuknade och 11 310 döda i de tre hårdast och primärt drabbade länderna, Guinea, Liberia och Sierra Leone. I Liberia dog 4 809 människor, i Sierra Leone dog 3 956 och i Guinea dog 2 545 människor.

Vår insats i ebolautbrott

Vid ebolautbrott är det avgörande med en snabb insats för att förhindra ytterligare smittspridning, något som kräver specialutbildad personal. Först måste man bekräfta att det verkligen rör sig om ett utbrott av ebola. Det sker genom att man undersöker patienternas blod under extrem försiktighet för att undvika att smittan sprids vidare. Sedan följer identifikation och isolering av de smittade och/eller potentiellt smittade.

Utöver detta genomför vi epidemiologiska undersökningar som omfattar informationskampanjer bland lokalbefolkningen och utbildning av lokal hälsovårdspersonal.

FOKUSOMRÅDEN I KAMPEN MOT EBOLA

För att effektivt bekämpa ett ebolautbrott krävs det åtgärder inom sex viktiga områden.

  • Tidig vård och isolering av människor med symptom.
  • Smittspårning - uppföljning av personer som varit i kontakt med sjuka. 
  • Informationsspridning - om ebola, om förebyggande åtgärder och var man söker vård.
  • Sjukvård utöver ebola - stöd till den befintliga sjukvården.
  • Tillfällig anpassning av begravningsrutiner.
  • Proaktivt arbete för att hitta nya fall av sjukdomen.


Uppdaterad 27 maj, 2020.