Hoppa till huvudinnehåll

Ebola

Foto: Hugues Robert/Läkare Utan Gränser
Vår personal tar på sig skyddskläder under ebolautbrottet i Bikoro, Kongo-Kinshasa.

Ebola orsakas av ett virus och är en typ av hemmoragisk feber, det vill säga blödarfeber. Dödligheten i ebola är varierande men i genomsnitt dör cirka hälften av de smittade under ett ebolautbrott. 

En anledning till att dödligheten är så stor är att det inte finns något godkänt vaccin eller behandling mot ebola. Ebolaviruset smittar genom direktkontakt med kroppsvätskor som till exempel blod, svett och kräkningar.

Symptom på ebola

Många av dem som drabbas av ebola utvecklar snabbt influensaliknande symptom med hög feber, matthet, huvudvärk, halsont samt mag- och muskelsmärtor. Symtomen uppträder från 2 till 21 dagar efter smittotillfället. Detta följs av kräkningar, diarré, utslag samt lever- och njursvikt. I slutet av sjukdomsförloppet kan det uppstå blödningar i huden och de inre organen.

Hur smittar ebola?

Ebolaviruset smittar bara genom direktkontakt med kroppsvätskor som till exempel blod, svett och kräkningar från en infekterad person eller från en kontaminerad kontaktyta. Eftersom även döda personer smittar kan viruset också överföras i samband med begravningar. 

Det händer att människor smittas av djur som infekterats, även då genom kontakt med djurets kroppsvätskor som blod eller sekret. Den naturliga värden som för över viruset till människor anses vara fladdermöss (fruit bats), men det är inte helt klarlagt

En smittad person som ännu inte utvecklat symtom anses inte vara smittsam men är smittsam så länge viruset finns kvar i blodet. 

Diagnostik

Det kan vara svårt att skilja symtomen av ebola från andra infektionssjukdomar som malaria, tyfoidfeber och meningit men även graviditet. Det finns flera diagnostiska test där man antingen detekterar virusets arvsmassa eller kroppens immunsvar med virusspecifika antikroppar genom blodprov. 
Under tidigare ebolautbrott har man behövt vänta upp till flera dagar för att få provsvar men genom ny teknik kan man nu ta snabbtest på stället, och få svar efter bara några timmar. Många patienter testar dock negativt under de första dagarna med symtom så ett negativt test måste tas om efter 72 timmar om det finns en stark ebolamisstanke.  

Behandling

Det har på senare år utvecklats flera läkemedel för att behandla ebola. Flera av dessa testades under utbrottet i Västafrika 2014-2016, och testades samt användes nyligen vid ebolautbrott i Kongo-Kinshasa. Det finns också stödjande behandlingar som till exempel intravenös vätsketillförsel, nutritionsbehandling, febernedsättande- och smärtstillande läkemedel samt läkemedel för att minska kräkningar och diarréer. Andra sjukdomar som patienten kan ha som malaria eller sepsis bör också behandlas. Patienterna bör isoleras för att förhindra att smitta andra. Dessutom bör psykologiskt stöd erbjudas alla patienter och deras familjer.

Vaccin

I kölvattnet av ebolautbrottet i Västafrika 2014–2016 utvecklades ett vaccin som kan hjälpa till att kontrollera ett utbrott. Vaccinet, rVSV-ZEBOV, (även registrerat under namnet Ervebo) har testats och använts under pågående ebolautbrott i Guinea och Kongo-Kinshasa och är numera en viktig del i den övergripande strategin för att stoppa utbrott. Under Kongo Kinshasas största ebolautbrott hittills, som pågick mellan 2018 och 2020, vaccinerades fler än 40 000 personer.

Vår insats i ebolautbrott

Vid ebolautbrott är det avgörande med en snabb insats för att förhindra ytterligare smittspridning, något som kräver specialutbildad personal. Först måste man bekräfta att det verkligen rör sig om ett utbrott av ebola. Det sker genom att man undersöker patienternas blod under extrem försiktighet för att undvika att smittan sprids vidare. Sedan följer identifikation och isolering av de smittade och/eller potentiellt smittade.

Utöver detta genomför vi epidemiologiska undersökningar som omfattar informationskampanjer bland lokalbefolkningen och utbildning av lokal hälsovårdspersonal.

Fokusområden i kampen mot ebola

För att effektivt bekämpa ett ebolautbrott krävs det åtgärder inom sex viktiga områden.

  • Tidig vård och isolering av människor med symptom.
  • Smittspårning - uppföljning av personer som varit i kontakt med sjuka. 
  • Informationsspridning - om ebola, om förebyggande åtgärder och var man söker vård.
  • Sjukvård utöver ebola - stöd till den befintliga sjukvården.
  • Tillfällig anpassning av begravningsrutiner.
  • Proaktivt arbete för att hitta nya fall av sjukdomen.

 

Svar på vanliga frågor om ebola

När upptäcktes ebola för första gången?

De första fallen av ebola upptäcktes 1976 med samtidiga utbrott i Nzara, Sudan och i Yambuku, Kongo-Kinshasa. Det sistnämnda utbrottet inträffade nära floden Ebola och det är därifrån sjukdomen har fått sitt namn. Sedan de första fallen upptäcktes har en rad ebolautbrott drabbat afrikanska länder inom ett regnskogsbälte söder om ekvatorn. 

Hur har tidigare ebolautbrott sett ut?

Världens mest omfattande och allvarligaste ebolautbrott sedan virusets upptäckt startade i Guinea i februari 2014 och var det första fallet någonsin Västafrika. Utbrottet spred sig till Sierra Leone och Liberia, och även Nigeria, Senegal, Kongo-Kinshasa och Mali hade bekräftade ebolafall. Den 8 augusti 2014 klassade Världshälsoorganisationen (WHO) ebolautbrottet i Västafrika som ett internationellt hot mot människors hälsa. I början av år 2016 var utbrottet under kontroll, även om mindre utbrott fortfarande flammade upp.  Den 17 mars 2016 deklarerade WHO att Sierra Leone var fritt från ebola. Den 1 juni deklarerades Guinea och slutligen den 9 juni samma år deklarerades även Liberia som fritt från ebola. 

WHO har rapporterat att utbrottet sammanlagt resulterade i minst 28 616 insjuknade och 11 310 döda i de tre hårdast och primärt drabbade länderna, Guinea, Liberia och Sierra Leone. I Liberia dog 4 809 människor, i Sierra Leone dog 3 956 och i Guinea dog 2 545 människor.

Världens tionde ebolautbrott blev också det andra största i världen. Det pågick i Kongo-Kinshasa mellan 1 augusti 2018 och den 25 juni 2020 och orsakade 2287 döda och 1171 överlevande.

Mellan den 1 juni och mitten av november 2020 var det ytterligare ett utbrott i Equateur-provinsen, Kongo-Kinshasa. Utbrottet, som var landets elfte, orsakade 130 sjukdomsfall och 55 dödsfall.

När är ett ebolautbrott officiellt över?

Ett ebolautbrott betraktas som över när 42 dagar har passerat utan några nya fall

Hur skyddar ni personalen som jobbar med ebola?

Vi har strikta säkerhetsregler och rutiner i våra ebolacenter. Själva klinikerna är byggda för att kunna garantera en säker arbetsmiljö. Det finns tillräckligt med plats mellan patienterna och bra belysning. Det finns ett system för att ta hand om avfall på ett säkert sätt. Våra behandlingscentra är uppdelade i hög- och lågriskområden som är strikt avskilda från varandra.

Alla som går in i högriskområdet, oavsett om de är medicinsk personal eller inte, måste först ta på sig en skyddsmundering. Munderingen består av dubbla handskar, en plastoverall, ett specialmunskydd, en huva med hål för ögonen, skyddsglasögon, ett gummiförkläde och stövlar. När man lämnar högriskområdet tar man av sig skyddsutrustningen enligt hygienregler och desinficerar och sprayar utrustningen med klorinlösning.

Medarbetare som arbetar inne i högriskområdet får bara jobba där under en begränsad tid, eftersom det är mycket varmt och krävande att jobba i full skyddsmundering. Våra medarbetare arbetar dessutom i team av minst två personer för att stötta varandra och för att se till att den andre inte begår misstag eller blir för trött.

Uppdaterad 15 april, 2021.