Hoppa till huvudinnehåll

Ebola

Vår personal tar på sig skyddskläder under ebolautbrottet i Bikoro, Kongo-Kinshasa.
Foto: Hugues Robert/Läkare Utan Gränser

Ebola orsakas av ett virus och är ofta livshotande. Ebola är en typ av viral hemorragisk feber, även kallad blödarfeber. Ebolaviruset smittar genom direktkontakt med kroppsvätskor som till exempel blod, svett och kräkningar. Så länge en person inte har ebolasymtom är personen inte smittsam.

Ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa (Nord- och Sydkivu och Ituri)

Det tionde ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa bekräftades officiellt den 1:a augusti 2018 i provinsen Nordkivu i nordöstra delen av landet. Hittills har över 3400 personer insjuknat och över 2200 dödsfall har rapporterats till hälsomyndigheterna. Totalt har över 320 000 personer vaccinerats mot sjukdomen. 

Med ett bekräftat fall de senaste 21 dagarna är Beni hälsozon nu det enda område där utbrottet betraktas som aktivt fortfarande. Den 3 mars skrevs den sista patienten ut från ebolacentret i Beni vilket betyder att det i nuläget inte finns något bekräftat fall i landet. 

Vi ser positivt på att betydligt färre människor har smittats de senaste veckorna men det är ännu för tidigt att säga att utbrottet är över. Alla måste bibehålla en hög vaksamhet och beredskap eftersom ett enda nytt fall kan återaktivera spridningen av viruset och vända den positiva utvecklingen. 

Det här gör Läkare Utan Gränser:

Läkare Utan Gränser arbetar inom ramen för de kongolesiska hälsomyndigheternas responsplan. Efter att ha avslutat våra insatser i på flera platser har vi nu personal kvar i Goma och Beni enbart.

Fokus för våra aktiviteter är att arbeta tillsammans med lokalsamhället för att identifiera människors behov, säkerställa att patienter med andra sjukdomar får vård och att ebolapatienter behandlas inom ramen för det existerande sjukvårdssystemet. Vi arbetar också med informationsspridning, smittkontroll och med att förbättra isoleringskapaciteten på lokal nivå. 

Under hela epidemin har vi stött på utmaningar relaterade till väpnad konflikt och osäkerhet i de drabbade områdena. I slutet av februari 2019 tvingades vi avbryta vårt medicinska arbete i ebolautbrottets epicenter när två av våra ebolacenter attackerades i städerna Katwa och Butembo.

Fredagen den 4 januari 2019 remitterades en man till Uppsala Akademiska sjukhus med misstänkt ebola. Nyheten spreds som en löpeld både i Sverige och internationellt trots att man redan samma kväll avblåste larmet. Det misstänkta ebolafallet i Sverige genererade rädsla, märkliga spekulationer och skuldbeläggande. Här reder vi ut myterna som spridits.

Senast uppdaterad 9 mars, 2020.

****

vad är ebola? - symptom

Många av dem som drabbas av ebola utvecklar snabbt influensaliknande symptom med hög feber, matthet, huvudvärk samt mag- och muskelsmärtor. Det kan ta från 2 till 21 dagar efter smittotillfället. Detta följs av kräkningar, diarré, utslag samt lever- och njursvikt. I slutet av sjukdomsförloppet kan det uppstå blödningar i huden och de inre organen.

Hur Smittar ebola?

Ebolaviruset är inte en luftburen smitta utan smittar bara genom direktkontakt med kroppsvätskor som till exempel blod och kräkningar. Det betyder att ebola är mindre smittsamt än till exempel influensa.

Viruset kan även överföras vid kontakt med döda kroppar i samband med begravning. Det händer också att människor smittas av djur som infekterats. Var viruset håller sig gömt mellan de utbrott av ebola som inträffat är fortfarande inte helt klart. Fladdermöss anses dock vara bärare av viruset och utgör därför en så kallad reservoar.

Så länge en person inte har ebolasymtom kan han/hon inte överföra sjukdomen till någon annan och innan symtom har uppstått så går det inte att se på ett test om personen bär på ebolaviruset eftersom virusmängden är för liten för att ge utslag. Det finns flera diagnostiska test där man antingen detekterar virusets arvsmassa eller kroppens immunsvar med virusspecifika antikroppar. 

Vaccin och behandling

Det finns i dagsläget ingen behandling mot ebola. Det pågår försök att ta fram ett vaccin och flera kandidater har testats. Ett av dem kommer användas för att vaccinera bland andra hälsoarbetare i Kongo-Kinshasa men eftersom vaccinet ännu inte är godkänt kommer detta göras inom ramen för en läkemedelsstudie. Deltagande i studien är frivilligt. Läkare Utan Gränser arbetar nära kongolesiska hälsomyndigheter och Världshälsoorganisationen (WHO) med att implementera studien. 

Det kan fortfarande dröja flera år innan ett vaccin har godkänts och finns på marknaden. Detsamma gäller läkemedel. 

Svar på vanliga frågor om ebola >

utbredning av ebola

Ebolasjukdomen är uppkallad efter en flod i Kongo-Kinshasa nära platsen där viruset upptäcktes 1976. Sedan dess har en rad epidemier drabbat afrikanska länder inom ett regnskogsbälte söder om ekvatorn. 2012 skedde utbrott i Uganda och 2018 i Kongo-Kinshasa. 

I februari 2014 bekräftades det första fallet någonsin i Västafrika, i Guinea. Utbrottet spred sig till Sierra Leone och Liberia, och även Nigeria, Senegal, Kongo-Kinshasa och Mali hade bekräftade ebolafall. Det blev det mest omfattande och allvarligaste ebolautbrottet sedan ebolaviruset upptäcktes 1976 och den 8 augusti 2014 klassade Världshälsoorganisationen (WHO) ebolautbrottet i Västafrika som ett internationellt hot mot människors hälsa. I början av år 2016 var utbrottet under kontroll, även om mindre utbrott fortfarande flammade upp.  Den 17 mars 2016 deklarerade WHO att Sierra Leone var fritt från ebola. Den 1 juni deklarerades Guinea och slutligen den 9 juni samma år deklarerades även Liberia som fritt från ebola.

WHO har rapporterat att utbrottet sammanlagt resulterade i minst 28 616 insjuknade och 11 310 döda i de tre hårdast och primärt drabbade länderna, Guinea, Liberia och Sierra Leone. I Liberia dog 4 809 människor, i Sierra Leone dog 3 956 och i Guinea dog 2 545 människor.

Vår insats i ebolautbrott

Vid ebolautbrott är det avgörande med en snabb insats för att förhindra ytterligare smittspridning, något som kräver specialutbildad personal. Först måste man bekräfta att det verkligen rör sig om ett utbrott av ebola. Det sker genom att man undersöker patienternas blod i ett speciallaboratorium under extrem försiktighet för att undvika att smittan sprids vidare. Sedan följer identifikation och isolering av de smittade och/eller potentiellt smittade.

Utöver detta genomför vi epidemiologiska undersökningar som omfattar informationskampanjer bland lokalbefolkningen och utbildning av lokal hälsovårdspersonal.

FOKUSOMRÅDEN I KAMPEN MOT EBOLA

För att effektivt bekämpa ett ebolautbrott krävs det åtgärder inom sex viktiga områden.

  • Tidig vård och isolering av människor med symptom.
  • Smittspårning - uppföljning av personer som varit i kontakt med sjuka. 
  • Informationsspridning - om ebola, om förebyggande åtgärder och var man söker vård.
  • Sjukvård utöver ebola - stöd till den befintliga sjukvården.
  • Tillfällig anpassning av begravningsrutiner.
  • Proaktivt arbete för att hitta nya fall av sjukdomen.


Uppdaterad 27 juni, 2018.