Hoppa till huvudinnehåll

Konsekvenserna av covid-19 i nordvästra Syrien

Publicerad 22 juli 2020
En sjuksköterska konsulterar med en ung pojke i nordvästra Syrien
Foto: OMAR HAJ KADOUR / Läkare Utan Gränser
En sjuksköterska konsulterar en ung pojke i nordvästra Syrien.

Fyra månader efter att covid-19 officiellt förklarades vara en internationell pandemi hittade sjukdomen till nordvästra Syrien, med ett första bekräftat fall den 9 juli 2020. Sedan dess har ytterligare 18 personer testats positivt för covid-19 i området. 

Fler än hälften av de positiva fallen så här långt är sjukvårdspersonal som arbetat på de få fungerande sjukhus som finns kvar. Vi är mycket oroliga för en ytterligare försämring av hälso- och sjukvården, som redan tagit stor skada av år av krig.

– Det faktum att de första bekräftade fallen av covid-19 finns bland medicinsk personal är oroväckande, särskilt på en plats som nordvästra Syrien, säger Christian Reynders, projektkoordinator för Läkare Utan Gränsers insatser i nordvästra Syrien.

– Att bara några få läkare tillfälligt tas ur tjänst och isolerar sig kan göra enorm skillnad för den övergripande tillgången till vård. Även innan utbrottet var personalbristen stor inom hälso- och sjukvården: många läkare har flytt från kriget i Syrien och sjukhusen tvingas ofta ”dela” personal för att kunna hålla öppet och fungera.

Två av de sjukhus där den personal som blivit smittade befunnit sig stängde tillfälligt och all personal ombads att antingen isolera sig i sina hem eller på dessa sjukhus.

Samtidigt har verksamheten även på andra sjukhus i nordvästra Syrien dragits ner. Från början bad de lokala hälsomyndigheterna sjukhusen att pausa öppenvården och icke akuta operationer.

– När pandemin bröt ut hade delar av öppenvården redan hållit stängt i flera veckor på grund av varningar och rädsla för covid-19, säger Christian Reynders. 

– Självklart är det viktigt med försiktighetsåtgärder, men det här är ett område som inte har lyxen av överflödig medicinsk kapacitet för att täcka upp för sådana åtgärder. Det är också viktigt att beakta den stora påverkan det har på den vanliga vården i nordvästra Syrien. 

– Vi har oroat oss ganska länge för vilka möjliga konsekvenser covid-19 skulle kunna få i Idlib. Men det är extremt oroväckande att nödvändig verksamhet har stängt tillfälligt eller dragit ner, och att personalbristen är ännu större än innan pandemin.

Samtliga drabbade bland sjukvårdspersonalen arbetade på ett antal kliniker på olika platser (i områdena Azaz, Sarmada och Ad-Dana) i provinserna Aleppo och Idlib. Det kan innebära att viruset redan har spridits från vad som tycktes vara ett lokalt kluster till ett mer utbrett område.

Läkare som följde upp de positiva fallen säger att testning och smittspårning pågår för att försöka hindra viruset från att spridas. Detta är särskilt viktigt i en kontext som nordvästra Syrien där omkring 2,7 miljoner människor tvingats lämna sina hem, varav de flesta nu bor i överfulla läger där tillgången till vatten och sanitet är undermålig och där det är omöjligt att hålla avstånd till andra människor.

Detta är dessutom ett område där vi vet från våra insatser med mobila kliniker och stöd till sjukhus att det finns många som är sårbara just för konsekvenserna av covid-19 såsom äldre människor som har underliggande kroniska tillstånd som diabetes.

– Det finns stora problem med testningskapaciteten i nordvästra Syrien, säger Christian Reynders.

– Väldigt få test har funnits tillgängliga, och med den ökande testningen efter de bekräftade fallen tar testkiten snabbt slut. Om dessa tar slut finns en risk för snabb spridning som är omöjlig att spåra och bromsa i lägren. Ett sådant scenario skulle leda till alarmerande konsekvenser för de allra mest sårbara – äldre människor med kroniska sjukdomar – de som måste få förtur till utdelning av hygienkit och andra åtgärder för att skydda dem mot viruset.