Hoppa till huvudinnehåll

Korridorer räcker inte för civila och humanitär hjälp i Ukraina

Publicerad 6 mars 2022
Bostadshus i Mariupol, Ukraina, som skadats av beskjutning.
Foto: Läkare Utan Gränser
Förstört bostadshus i Mariupol, Ukraina. Staden är belägrad och under hård beskjutning.

Säkra evakueringar och tillträde för humanitär hjälp är en rättighet – inte ett privilegium.

Efter de hjärtskärande vittnesmål vi fick igår från våra anställda som är instängda i Mariupol följer vi helgens rapportering om överenskommelsen om eldupphör och säkra korridorer för civila.

Det är avgörande att en sådan möjlighet för civila att fly från våldsam krigföring inte blir en engångsföreteelse. Vi på Läkare Utan Gränser vet hur farligt det kan bli för civila som inte kan eller vill lämna, till exempel sjukvårdspersonal som väljer att stanna för att ta hand om sjuka och skadade.

– Varje situation är unik men vår långa erfarenhet av att arbeta i krigssituationer har visat att humanitära korridorer som engångslösning kan vara hjälpsamt men det är inte tillräckligt, säger Stephen Cornish, generalsekreterare för Läkare Utan Gränser operativa center i Genève.

– Vi har flera gånger sett hur civila har erbjudits en tidsbunden evakuering och sedan har de som inte kunnat eller velat lämna utsatts för omfattande och urskillningslöst våld mot alla och allt som är kvar. Konsekvensen blev många dödade och skadade, inklusive sjukvårdspersonal och andra civila, säger Stephen Cornish.

Läkare Utan Gränser uppmanar alla stridande i kriget i Ukraina att följa krigets lagar – att vidta alla försiktighetsåtgärder för att undvika att skada civila och att betrakta civila som civila, alltid och överallt. En säker passage ut för dem som vill och kan fly från Mariupol och andra krigsdrabbade områden i Ukraina måste säkerställas, och detta ska inte vara avhängigt av eventuella humanitära korridorer eller tillfällig vapenvila. De som stannar kvar ska inte heller förlora sin status som civila; krigförande parter måste göra allt de kan för att förhindra att civila skadas, alltid och överallt.

Läkare Utan Gränser stödjer alla slags initiativ som leder till vapenvila och därmed gör det möjligt för de som vill fly att ta sig ut ur krigsområdet på ett säkert sätt. Det måste även bli möjligt för medicinsk och annan humanitär hjälp att ta sig in. Rätten att försöka sätta sig i säkerhet i krigets Ukraina, liksom tillträdet för humanitär hjälp, är en skyldighet och inte ett privilegium.