Hoppa till huvudinnehåll

Livräddande innovationer

Publicerad 7 oktober 2020
En man står vid en motorcykel vid en vaccinationskampanj mot mässling i Kongo-Kinshasa.
Vaccin är temperaturkänsliga, därför utvecklade Innovationsenheten så kallade ”cold chain indicators”. Bilden är från en vaccinationskampanj mot mässling i provinsen Mongala, Kongo-Kinshasa.
Foto: Caroline Thirion/Läkare Utan Gränser

På vår innovationsenhet, baserad i Stockholm, skapas hållbara lösningar för utmaningar vi stöter på i vårt arbete. Enheten har kommit att bli en betydande aktör inom organisationen internationellt med flera uppmärksammade forsknings- och innovationsprojekt.

Samtidigt som vi snabbt måste kunna sätta in insatser i akuta kriser och katastrofer behöver vi bygga vår kapacitet att möta mer långsiktiga utmaningar. Det kan till exempel handla om att säkra energiförsörjningen, och samtidigt göra den mer hållbar, ute i projekten och om att göra processer säkrare och mer resurseffektiva. På innovationsenheten i Stockholm kopplas människor med idéer ihop med aktörer inom akademin och näringslivet som kan vara med och driva utvecklingen framåt, allt för att förbättra vårt humanitära arbete.

Säkra vaccin och syrgas från solen

Innovationsenheten arbetar med 5-7 projekt varje år, både medicinska och ickemedicinska. En efterlängtad produkt som finns som lovande prototyp kallas "cold chain indicator" och genomgår fortsatta tester. Den ska säkerställa att läkemedel fortfarande är dugliga efter påfrestande transporter längs stekheta ökenvägar och i kalla flygplanslaster. Allt för att öka säkerheten och minska svinnet i en komplex kylkedja som bland annat tryggar vaccin för barn. 

En annan av våra stora utmaningar är tillgången på syrgas ute i fält. Det är enormt energikrävande att tillverka koncentrerat syre för vård av bland annat för tidigt födda och patienter med lunginflammation. Med en teknik som testats med positiva resultat i Kongo-Kinshasa går det att producera den värdefulla syrgasen direkt i fält – med solenergi. Vi hoppas att tillsammans med andra aktörer kunna utveckla tekniken till en färdig produkt som kan komma människor världen över till nytta.

Tack till Postkodlotteriet!

Innovationsenhetens arbete har under 2015–2019 stöttas med tio miljoner kronor från Postkodlotteriet som ett av deras utvalda Specialprojekt. Dessutom används en del av det årliga basstödet från Postkodlotteriet till enhetens arbete under 2020. 

Vill du veta mer?

På innovationsenhetens egen hemsida kan du följa utvecklingen i varje projekt. Du kan också hålla dig uppdaterad med enhetens eget nyhetsbrev. Hör gärna av dig till enheten om du eller ditt företag har en livräddande idé eller vill vara med och bidra på något annat sätt!

Medarbetare med en patient

Hur kan du stödja vårt arbete?

Det är tack vare dina och andras donationer som vi kan vara oberoende, neutrala och opartiska – en förutsättning för vårt arbete i konfliktområden. Med ett regelbundet stöd ser du till att vi har resurserna som behövs för att agera snabbt.
Bli månadsgivare