Hoppa till huvudinnehåll
Vårdpersonal genomför förundersökningar innan de remitterar barn till läkare
Publicerad 23 februari 2024

Nigeria: Mässlingsfall når rekordnivåer i Maiduguri

Foto: Georg Gassauer
Läkare Utan Gränser är på plats i Nigeria och undersöker och behandlar fall av mässling.

Antalet fall av mässling på Läkare Utan Gränsers sjukhus i Maiduguri i nordöstra Nigeria nådde rekordhöga nivåer mellan oktober och december förra året. Trots pågående vaccinationsinsatser krävs snabbt genomförda förstärkningar av rutinmässiga vaccinationskampanjer.

Under 2023 behandlade Läkare Utan Gränser totalt 9 618 fall av mässling på Gwangesjukhuset och Nifela Kiji-sjukhuset och hos vårdcentraler som Läkare Utan Gränser stöttar i Maiduguri. 

"Vi förväntade oss inte en så stor ökning av patienter, särskilt inte i slutet av året", förklarar Abdulwahab Mohamed, medicinskt ansvarig vid Läkare Utan Gränser. 

Han refererar till de 3 965 patienter som behandlats mellan oktober och december, vilket nästan är en tredubbling jämfört med samma period föregående år.

Läkaren Jombo Tochukwu-Okoli, medicinskt ansvarig på Gwangesjukhuset, menar att ökningen av antalet fall beror på att den offentliga vården misslyckats med att nå 95 procents vaccinationsgrad, vilket krävs för att dämpa spridningen av mässling. 

"Det sker på grund av att vårdpersonal har svårt att nå människor på landsbygden runt Maiduguri", säger Jombo. Detta har försvårat arbetet med vaccinationskampanjer.

Flera faktorer leder till ökad spridning

Det är inte det enda som gjort det svårt att nå målet med en hög vaccinationsgrad. Coronapandemin innebar ett avbrott av de tidigare rutinmässiga vaccinationerna av barn. Pandemin rubbade vårdsystemet, vilket hade en negativ effekt på implementeringen av rutinmässiga vaccinationskampanjer. Tekniska problem har också gjort att vaccin inte förvarats i rätt temperatur, vilket har gjort det obrukbart. 

Ökningen av mässlingsfall sammanfaller med ett rekordstort utbrott av difteri i norra Nigeria, och en malariasäsong som pågått längre än vanligt. Difteriutbrottet har drygt 24 500 misstänkta fall, och mer än 600 personer har avlidit sedan utbrottet officiellt förklarades i januari 2023. Spridningen av difteri är ännu en stark indikation på ett bakslag i rutinmässiga vaccinationskampanjer och bristande långsiktiga insatser för att öka vaccinationsgraden i landet. 

En mor håller sitt barn i famnen
Foto: Georg Gassauer
Maryam Umar har haft två barn som smittats av mässling.

2021 smittades Maryam Umars son av mässling. Maryam var medveten om vilken fara sjukdomen innebär för små barn, och tog med sin son till Gwangesjukhuset i Maiduguri där han så småningom avled. 

"Jag var jätterädd och började gråta när han fick mässling, för jag var medveten om sjukdomens allvar", säger sexbarnsmamman.

Förra året, när hennes yngsta dotter fick mässling, tog Maryam inga risker. Hon tog genast med sig sin dotter till Gwangesjukhuset, där vårdpersonal från Läkare Utan Gränser bemannar två avdelningar för behandling av mässling. Barnet blev utskrivet efter en veckas syreterapi.

Smittsam sjukdom som går att dämpa

Mässling är en av de mest smittsamma virussjukdomarna i världen. Sjukdomen infekterar immunförsvaret, och viruset sprids snabbt genom hela kroppen och sätter sig slutligen på andningssystemet. Detta leder till hosta, vilket kan sprida viruset vidare till andra. 

"Ett infekterat barn kan sprida vidare viruset till mellan nio och tolv andra ovaccinerade barn", förklarar läkaren Jombo Tochukwu-Okoli.

Det finns just nu inget botemedel mot mässling, men det finns livräddande medicin som kan hålla patienter stabila och förebygga komplikationer.

Eftersom viruset påverkar immunförsvaret kan det leda till allvarliga komplikationer långt efter att man blivit frisk från mässling. Det som gör viruset såpass dödligt är att barn riskerar att få andra sjukdomar, särskilt diarrésjukdomar. Jombo är orolig för vilka konsekvenser den ökade spridningen av mässling har i ett område där undernäring är utbrett.

"Mässling är känt för att vara en utlösande faktor för undernäring, eftersom viruset försvagar slemhinnorna i tarmsystemet. Diarrén gör det svårt för barn att bibehålla och absorbera näring efter mässlingen, och begränsar kroppens upptag av livsviktiga näringsämnen vilket försvagar immunförsvaret ännu mer", säger Jombo.

I nordöstra Nigeria är tillgången till näringsrik mat begränsad under delar av året, vilket gör att sjukdomar som mässling leder till fler fall av undernäring. Det skapar en ond cirkel, eftersom undernäring också leder till ett försämrat immunförsvar. Detta gör att dödligheten kopplad till mässling och andra sjukdomar ökar. 

Den komplexa situationen i norra Nigeria, kraftiga minskningar av finansiering från internationella donatorer och den fortsatta försumningen av den offentliga vården är alarmerande. Med tanke på den stora förekomsten av sjukdomsutbrott som kan förhindras genom vaccinering, såsom mässling, difteri och hjärnhinneinflammation, uppmanar Läkare Utan Gränser internationella och nationella makthavare att inte ignorera det som kan utvecklas till en allvarlig förvärring av den redan pågående humanitära krisen.