Hoppa till huvudinnehåll
En läkare gör rond inne på isoleringsavdelningen för mässlingsjuka i flyktinglägret Um Sangour.
Publicerad 27 juli 2023

Stor brist på mat och sjukvård i flyktingläger i Sudan

Foto: Läkare utan gränser
En läkare gör rond inne på isoleringsavdelningen för personer som har mässling i flyktinglägret Um Sangour.

Fler än 140 000 människor har nyligen flytt från Khartoum till White Nile state i Sudan på grund av den pågående konflikten i landet. I flyktinglägren är det brist på mat, skydd, sjukvård samt vatten- och sanitetslösningar. Samtidigt är vår personal överväldigade av nya misstänkta fall av mässling och undernäring bland barn.

I tio flyktingläger i White Nile state bor nu omkring 387 000 människor, enligt lokala myndigheter. Läkare Utan Gränser arbetar i några av dessa.

– Varje dag anländer nya människor, säger Ali Mohammed Dawoud, medicinsk ansvarig på Läkare Utan Gränser. Det gör att behovet av förbättrad sjukvård, mat och skydd hela tiden ökar.

I juni började Läkare Utan Gränser stötta tre kliniker som drivs av hälso- och sjukvårdsmyndigheten. Klinikerna bistår med primärvård i flyktinglägren Um Sangour, al Alagaya och Khor Ajwal. Nyligen har vi också börjat stötta undernäringskliniken på sjukhuset i flyktinglägret al Kashafa, där omkring 50 allvarligt undernärda barn vårdas.

Överfulla flyktingläger

Flyktinglägret Um Sangour är byggt för att husera omkring 30 000 människor, men nu bor det fler än 70 000 människor i lägret. Behoven är enorma och växer med antalet människor som kommer dit.

– De vanligaste sjukdomarna som drabbar människorna här, särskilt barn under fem år, är misstänkt mässling, lunginflammation och undernäring, säger Ali Mohammed Dawoud.

– Antalet dödsfall var högt redan när vi kom hit. Vi tog emot mellan 15 och 20 misstänkta mässlingsfall dagligen, där sex dog bara under första veckan. Tragiskt nog var de flesta barn under fem år. Vi började samarbeta med hälso- och sjukvårdsmyndigheterna som gav oss resurser för att bygga ett isoleringscenter för att ge de här barnen den vård de behöver.

Bistår med primärvård, mödravård och vaccinering

Våra team tar emot omkring 300 till 350 patienter dagligen, däribland 30 till 40 misstänkta mässlingsfall. Vi har också ett förlossningsrum för gravida kvinnor där vi bistår vid en till två förlossningar om dagen och gör omkring 20 till 30 vårdsuppföljningar efter förlossningen. Genom våra vaccinationsprogram vaccinerar vi mellan 30 och 40 barn om dagen.

I flera veckor har Läkare Utan Gränser, tillsammans med de lokala myndigheterna, försökt mobilisera de vaccin som finns tillgängliga i landet för att utföra en massvaccinering av barn i White Nile. För att göra det behöver vi mycket mer personal, däribland internationella specialister, eftersom de nuvarande teamen redan är överbelastade och utmattade.

En läkare ger vård till ett barn som är sjuk i mässling.
Foto: Ahmad Mahmoud/MSF
En av våra läkare ger vård till ett barn med mässling.

Bristande labbkapacitet

Den pågående konflikten har gjort att Sudan står utan labbkapacitet för att identifiera sjukdomsutbrott. Fler än 100 000 männsikor uppskattas hittills ha korsat gränsen från Sudan till Sydsudan. I Renk och Malakal i Sydsudan har ett mässlingsutbrott bekräftats hos de som sökt skydd. Bland de patienter som vi behandlar och undersöker i Malakal är över 90 procent ovaccinerade, vilket tyder på att det har varit ett avbrott i vaccinationsprogrammet i Sudan.

"Febern är dödlig"

Philip, en ung man som egentligen heter något annat, väntar med sin syster och hennes dotter vid en av klinikerna i White Nile state.

– Min systerdotter har feber och diarré. Och hon kräks. Trots att hon fick medicin utskrivet, kunde vi inte hitta den på apoteket. Tyvärr är det brist på läkemedel här. Mässling tar liv snabbt. Febern är dödlig. Om någon blir sjuk på morgonen, överlever de ofta inte till kvällen, säger han.

På en annan del av kliniken sitter gravida Hamida, som också egentligen heter något annat, och väntar med sitt sjuka barn. Hon beskriver andra utmaningar som människor möter.

– Det var intensiva explosioner i vårt område. Jag och min familj på åtta personer flydde från Khartoum för två månader sedan. Här är vår situation svår, vi är nyanlända och vi har inte fått hjälp. Vi kämpar för att få tag på mat. Många människor väntar på mat och material för att bygga någonstans att bo. Förhållandena är väldigt svåra, många bor utomhus då de saknar ett ordentligt boende. Vattnet här är smutsigt och gör att människor blir sjuka. Om du dricker vattnet får du diarré och blir magsjuk, berättar hon.

Vattenburna sjukdomar kan öka

Det årliga regnet har redan börjat. Det kan leda till att vattenburna sjukdomar ökar, som kolera och malaria, som är endemiska i området. I flyktinglägren har människorna få alternativ för att försörja sig själva och sina familjer och förlitar sig därför på stöd. En del har fått stöd genom mat från flyktingar och släktingar som bodde i lägret innan konflikten eskalerade.

Behoven är många

Allteftersom fler människor anländer finns det ett brådskande behov att utöka stödet. Inte bara mat och material för att bygga boenden, utan också dricksvatten, sanitetslösningar och mässlingsvaccin för att förhindra sjukdomsutbrott. Det krävs brådskande mer personal, däribland personal med kompetens att hantera kriser och akuta situationer, samt säkra kortare distributionsvägar direkt till White Nile state från utlandet.