Hoppa till huvudinnehåll

"Nu arbetar vi efter plan B"

Publicerad 19 februari 2021
Sjukvårdspersonal tar hand om en patient med covid-19
Foto: Mariana Abdalla / Läkare Utan Gränser
Vårt team behandlar en patient med covid-19 i Manaus, Brasilien.

Situationen gällande covid-19 i Amazonasregionen, Brasilien, riskerar att utvecklas till en katastrof. Sjukdomsfallen ökar och hälso- och sjukvårdssystemet har kollapsat. Nu är varje dag en kamp för att hålla jämna steg med coronaviruset. 

Amazonasregionen i Brasilien befinner sig mitt i en förödande andra sjukdomsvåg av covid-19 och läget blir sämre för varje dag. I regionhuvudstaden Manaus är alla intensivvårdsavdelningar fulla och väntelistan för svårt sjuka patienter har varit lång under de senaste veckorna.

Officiella siffror för Manaus visar att antalet covid-19-relaterade dödsfall i januari (2 522 stycken) är nästan lika många som registrerades i april och maj (2 850) förra året, under den förra sjukdomsvågen. Fullbelagda vårdinrättningar i Manaus innebär också att andra städer inte kan remittera sina svårt sjuka patienter till de större sjukhusen, utan de tvingas vidta andra åtgärder för att försöka ta hand om det ökande antalet sjuka patienter. 

– Vår plan A var att försöka minska inflödet av svårt sjuka patienter genom att förstärka vården tidigare under sjukdomsförloppet, men den planen har spelat ut sin roll nu, säger Pierre Van Heddegem, akutkoordinator i Brasilien. Så nu arbetar vi efter plan B och ger livräddande vård på inrättningar som inte har en intensivvårdsavdelning. Men vi oroar oss varje dag för att syrgasen ska ta slut. Denna andra våg av covid-19 är överväldigande för alla och vi gör allt vi kan för att ta oss genom det värsta. 

Ett dedikerat covid-19-behandlingscenter

I Tefé, några dagars båtfärd från Manaus, hjälper Läkare Utan Gränser sjukhuset att genomgå några radikala förändringar. Där flyttar nu alla medicinska avdelningar till närliggande byggnader, till exempel skolan, och sjukhuset förvandlas i den mån vi kan till ett dedikerat covid-19-behandlingscenter. Under normala förhållanden skulle detta sjukhus skicka alla svårt sjuka med flygambulans till Manaus, men där är de flesta vårdplatser avsedda för patienter med covid-19 redan upptagna. Så på sjukhuset i Tefé måste man hitta andra sätt att vårda svårt sjuka patienter. Hittills har kapaciteten för covid-19 vuxit från 27 till 67 platser. För att stötta personalen har vårt team lagt ner mycket arbete på att coacha och utbilda läkare och sjuksköterskor i vård av svårt sjuka covid-19-patienter som behöver syrgas. Men tillgången till syrgas är i sig en ständig källa till oro. 

– Vi tar en dag i taget i Tefé, säger Pierre Van Heddegem. Det har funnits dagar då vi var väldigt nära en katastrof. Myndigheterna har precis installerat en ny syrgasanläggning, men med så stora behov kanske inte ens den nya anläggningen kan producera tillräckligt med syrgas för alla patienter. Så vi arbetar med att importera ett antal syrgaskoncentratorer för enskilda patienter för att fylla några av luckorna, både i Tefé och i Manaus.

Ger personal psykosocialt stöd

Personal - både medicinsk och icke-medicinsk - som arbetar på de större sjukhusen mår allt sämre av att se så många patienter dö varje dag. Därför har vi tagit in specialister inom psykisk hälsa för att ge psykosocialt stöd, bland annat på sjukhuset 28 de Agosto, där ett medicinskt team från Läkare Utan Gränser tillhandahöll vård under den första sjukdomsvågen förra året.

– Vi ser att de anställda är otroligt engagerade, men de är också väldigt utmattade, säger Läkare Utan Gränsers psykolog Andréa Chagas. I många fall kan de inte ens varva ner hemma från den ångest de upplever på jobbet, eftersom många har sjuka släktingar eller har förlorat nära och kära. 

Fler covid-19-insatser

I delstaten Amazonas hanterar eller stöttar nu Läkare Utan Gränser nästan 100 vårdplatser för patienter med covid-19. Men vi arbetar också med förebyggande insatser.

Vårt hälsofrämjande team förbereder sig för att arbeta på strategiska platser i Manaus, med riktlinjer för hygien och social distansering samt testning. Målet är att möjliggöra snabb diagnos och uppföljning av patienter som testar positivt för att upptäcka sjukdomsfall innan de blir svårt sjuka.

Vi har också ett team på plats i staden São Gabriel da Cachoeira, på landsbygden. Där verkar situationen stabilare för tillfället, men det krävs fortsatt vaksamhet. Teamet stöttar vårdcentralen där man vårdar covid-19-patienter samt hjälper till att sätta upp riktlinjer för hygien och social distansering i barracões, ett storts boende som används av besökare i staden. Detta bör göra det möjligt för oss att följa utvecklingen och i viss mån se om fler människor uppvisar symtom på sjukdomen.

Vi har också ett team som förbereder sig att arbeta i Boa Vista, huvudstaden i grannprovinsen Roraima, om man skulle se en kraftig ökning av covid-19 där.