Hoppa till huvudinnehåll

Ohållbar situation på de grekiska öarna: evakuera de mest sårbara nu

Publicerad 5 september 2019
Nioåriga Fatima från Afghanistan får vård på Läkare Utan Gränsers barnklinik på den grekiska ön Lesbos.
Foto: Anna Pantelia / Läkare Utan Gränser
Nioåriga Fatima från Afghanistan får vård på Läkare Utan Gränsers barnklinik på den grekiska ön Lesbos.

Uppemot 24 000 män, kvinnor och barn som sökt skydd i Europa är fast på de grekiska öarna under horribla förhållanden. Samtidigt negligeras de medvetet av både grekiska myndigheter och andra EU-länder. EU:s avskräckande strategi för att hantera migration har misslyckats.

Krisen på de grekiska öarna, som orsakar lidande hos tusentals utsatta människor, är resultatet av ett icke-fungerande mottagningssystem och brist på skyddsmekanismer. De som sitter fast på öarna har inte heller tillräcklig tillgång till omsorg och sociala tjänster. Situationen visar att EU:s avskräckande strategi för att hantera migration har helt enkelt misslyckats.

Vi har under fyra års tid arbetat på flera av de grekiska öarna. Än i dag sköts den humanitära och medicinska responsen av frivilligorganisationer, eftersom myndigheterna inte tar sitt ansvar. Vi tvingas gång på gång utöka organisationens verksamhet – hundratals patienter tas dagligen emot på öarna Lesbos, Samos och Chios i samordning med andra frivilligorganisationer. Vi har också utökat sanitetsanläggningarna och distribuerar regelbundet grundläggande stöd.

- Det här är inte en ny situation: den allvarliga överbeläggningen i så kallade hot spots är en kris skapad av en politik som har varit skadlig för tusentals män, kvinnor och barn dagligen, i flera år. Vi har sett det tidigare och vi fortsätter att se det än idag, säger Tommaso Santo, ansvarig för vår insats i Grekland.

- Man har under tre års tid låst in asylsökande under desperata förhållanden på de grekiska öarna. Ska vi nu dra slutsatsen att grekiska myndigheter och EU hoppas kunna förlita sig på att deras skamliga mottagningssystem ska avskräcka att nya migranter tar sig till EU? Att fler och fler fortfarande tar sig till de grekiska öarna tyder på att den här lösningen inte är hållbar.

Ankomsterna över havet är i nuläget på samma nivå som 2016. Vårt psykiatriska team för barnhälsa på Lesbos tog i juli emot dubbelt så många barn som tidigare månader. I juli och augusti hänvisades 73 barn till våra team, varav tio var under sex år och det yngsta bara två år gammalt. Tre av barnen hade försökt ta livet av sig och 17 hade skadat sig själva.

- Många av barnen vi träffar har slutat att leka, plågas av mardrömmar och är rädda för att lämna sina tält, säger Katrin Brubakk, ansvarig för vårt psykologiska arbete på Lesbos. Några av dem har helt och hållet slutat prata. Med den ökande överbelastningen, våldet och bristen på säkerhet i lägret blir situationen för barnen sämre för varje dag som går. För att förhindra permanent skada måste dessa barn omedelbart få lämna lägret i Moria.

På vår barnklinik behandlar vi närmare 100 barn med komplexa eller kroniska medicinska åkommor, bland dem små barn med allvarliga hjärtsjukdomar, diabetes, epilepsi och krigsskador. Alla väntar på att förflyttas till fastlandet för att få tillgång till specialistbehandling.

I Vathi-lägret på ön Samos trängs 5 000 människor på ett utrymme som är anpassat för 650. Majoriteten av människorna bor i ett område utanför lägret som kallas ”djungeln”. Bristen på skydd och tillgång till sociala tjänster gör att människor riskerar att återigen traumatiseras, samtidigt som rapporter om trakasserier, sexuella övergrepp och andra former av våld ökar.

Den grekiska regeringen förflyttade nyligen uppemot 1 500 människor från Lesbos. Vi anser dock att flytta människor till tält på det grekiska fastlandet inte är en säker eller effektiv åtgärd. Minst 2 500 människor som officiellt har erkänts som sårbara är fortfarande kvar på Lesbos, trots att de har rätt att förflyttas för att få tillgång till specialistvård. Denna siffra inkluderar inte de troligtvis tusentals andra som ännu inte officiellt har erkänts som sårbara.

Vi uppmanar den grekiska regeringen, EU och dess medlemsländer att, i enlighet med deras ansvar, sätta stopp för den oacceptabla situationen för asylsökande på de grekiska öarna genom:

  • Omedelbar evakuering av barn och de mest sårbara människorna till säkra och lämpliga boenden på det grekiska fastlandet och/eller i andra europeiska länder.
  • Att genast öka antalet sjukvårdsanställda i grekiska mottagningscenter så att människor kan få den medicinska vård och det psykologiska stödet de behöver så snart som möjligt.
  • Identifiera och implementera omedelbara och hållbara mekanismer för att undvika återkommande överbelastning på öarna.
  • Genast förändra den nuvarande politiken och prioritera insatser som respekterar människors värdighet, förhindrar onödigt lidande och säkerställer respekten för deras grundläggande rättigheter.