Hoppa till huvudinnehåll
Närbild på flera par smutsiga händer som är ihopbundna med buntband
Publicerad 8 november 2023

Våldet vid Europas gränser måste upphöra

Foto: Läkare Utan Gränser
Våra patienter berättar att de utsatts för förnedring och våld när det anlänt till Samos eller Lesbos.

Människor på flykt till EU möts av förnedring och våld. Det framkommer i Läkare Utan Gränsers nya rapport med vittnesmål från patienter och medicinska data från våra projekt i Grekland. Europas ledare, inklusive Sveriges, måste göra mer för att minska det mänskliga lidandet vid EU:s gränser.

– Så fort vi kom in på grekiskt vatten körde en liten båt i vår riktning. En man klädd helt i svart med övertäckt ansikte hoppade ombord på vår båt. Han hade en träpåk i handen och började slå personen framför sig. Sedan tog han loss vår motor och slängde den i vattnet. Vi lämnades mitt ute på havet utan motor.

Det här är en av många berättelser från vår nya rapport In plain sight: The human cost of migration policy and violent practices at Greek Sea borders.

Rapporten, som baseras på vittnesmål från 65 patienter samt medicinska data och observationer från perioden augusti 2021 till juli 2023 på de grekiska öarna Lesbos och Samos, visar hur människor på flykt till Europa möts av hot och våld och tvingas tillbaka ut på havet.

"De stampade på kvinnans mage"

Vissa patienter berättar att de blev utsatta för våld redan innan de nådde land. Andra beskriver hur de, efter att ha anlänt till Lesbos eller Samos, tillfångatagits av uniformerade eller maskerade personer och utsatts för förnedring och våld. De har fått sina handleder eller vrister fastspända med buntband och misshandlats med batonger och andra föremål.

En av våra patienter berättar hur människor i hennes grupp, bland dem en gravid kvinna, handfängslades och misshandlades

– De släpade henne på marken. De band ihop handlederna, även på den gravida kvinnan. De stampade till och med på en annan kvinnas mage och slog henne.

En kvinna sitter på en stol med ryggen mot kameran i en vit container med Läkare Utan Grånskers logotyp på, i en flyktingförläggning på Lesbos
Foto: Läkare Utan Gränser
Läkare Utan Gränser driver en mobil vårdmottagning på en flyktingförläggning på Samos. På mottagningen kan patienter få grundläggande sjukvård samt sexuell och reproduktiv hälsovård.

Patienter vittnar också om att deras ägodelar, som mobiltelefoner, pengar och mediciner, konfiskerats och att de tvingats ombord på båtar som körts ut på havet igen. Där har de flyttats över till livflottar och lämnats drivande på havet – en praxis som kallas pushbacks som strider mot både EU-rätten och internationell rätt.

Gravida kvinnor, barn och äldre bland patienterna

Under de senaste två åren har våra team på Lesbos och Samos gett sjukvård till 7 904 personer, varav 1 520 barn, kort efter att de anlänt till öarna. Många mådde mycket dåligt psykiskt och var utmattade, blöta, törstiga och hungriga. Flera hade skador och blåmärken efter att ha utsatts för våld.

Bland patienterna fanns höggravida kvinnor, nyfödda barn, ensamkommande minderåriga och äldre. Läkare Utan Gränser hade under perioden 8 621 patientbesök med fokus på psykologiskt stöd och psykiatrisk behandling. Dessutom vårdades 557 personer för fysiska skador. Vissa patienter hade drabbats av posttraumatiskt stressyndrom som en direkt följd av det de var med om när de anlände till Grekland.

För människor som redan genomlevt traumatiska resor kantade av våldtäkter, misshandel och dödsfall så förvärrar våldet vid gränsen de medicinska och psykologiska konsekvenserna av upplevelserna.

Hur mycket mänskligt lidande är EU:s medlemsländer, däribland Sverige, beredda att acceptera för att uppnå sina migrationspolitiska syften?

Sverige har ett ansvar

Sverige har haft en framträdande roll i processen bakom EU:s migrationspakt under ordförandeskapet. Därmed har Sverige ett ansvar att se till att frågan om våld och övergrepp mot människor på flykt vid Europas gränser är en prioritering i det kommande EU-valet.

Civilsamhällesorganisationer och hjälporganisationer som försöker ge stöd till utsatta människor på öarna i Egeiska havet, och som är inblandade i sök- och räddningsinsatser på Medelhavet, har blockerats av myndigheterna och löper risk att åtalas.

Vi uppmanar länderna inom EU, inklusive Sverige, att vidta omedelbara åtgärder för att säkerställa att personer som anländer till Grekland behandlas med mänsklighet och värdighet. Detta inkluderar att sätta stopp för straffriheten för de som utövar våld mot människor som söker skydd, i enlighet med europeisk och internationell lag.

Vi kräver också att avvisningar vid gränserna upphör, att ett oberoende övervakningssystem inrättas på de egeiska öarna och att sök- och räddningsinsatserna till havs intensifieras.

Läkare Utan Gränser har i grunden ingen åsikt kring hur stor eller liten migrationen till ett visst land bör vara. Men med politiska beslut följer ansvar. Att låta människor lida och utsättas för våld är ur humanitär synpunkt fullständigt oacceptabelt, oavsett vilken migrationspolitik man eftersträvar.

Pieter-Jan van Eggermont, humanitär rådgivare, Läkare Utan Gränser

 

Den här artikeln publicerades ursprungligen i Aftonbladet den 8/11, 2023.