Hoppa till huvudinnehåll

Pandemins bieffekt: Ett allvarligt hot mot barns hälsa

Publicerad 11 juni 2020
Medicinsk personal tar temperaturen på ett barn i flyktinglägret Moria, på den grekiska ön Lesbos.
Foto: Peter Casaer/Läkare Utan Gränser
Personal från Läkare Utan Gränser tar temperaturen på ett barn i flyktinglägret Moria på den grekiska ön Lesbos.

Samtidigt som världen bekämpar en pandemi står barn i utsatta områden inför ett annat hot. Barn löper mindre risk än vuxna att drabbas direkt av pandemin, men dess indirekta skador är kanske det största hotet mot barns hälsa som vi har sett under vår livstid.

Samma år som Läkare Utan Gränser grundades, 1971, dog fler än 15 miljoner barn innan de fyllt fem år. Sedan dess har antalet sjunkit kraftigt, till stor del tack vare livräddande medicinska program, såsom de vi driver. Varje år vårdar vi omkring sex miljoner barn. Vi vaccinerar nästan två miljoner barn mot mässling och förlöser fler än 300 000 barn på ett säkert sätt. Vi arbetar på några av de platser i världen som är fattigast, farligast och svårast att nå.  

En kris utan motstycke 

Nu står världen inför covid-19-pandemin, en kris utan motstycke i Läkare Utan Gränsers historia av internationella medicinska humanitära insatser. Barn löper mindre risk än vuxna att drabbas direkt av pandemin, men dess indirekta skador är kanske det största hotet mot barns hälsa som vi har sett under vår livstid.

Till skillnad från länder som hittills drabbats hårdast av covid-19, där den största oron gäller äldre nära och kära, är barns hälsa ofta mycket mer sårbar i länder med svaga sjukvårdssystem och små resurser. Många familjer känner redan till smärtan av att förlora ett barn. Medan länder brottas med covid-19-pandemin ser föräldrar hur deras barns framtid är i fara på grund av att grundläggande, livräddande insatser har blivit gravt eftersatta eller till och med avbrutits.

Avgörande för barns hälsa

Det är av yttersta vikt för oss alla att vi bemöter det här globala hälsohotet kraftfullt och skyndsamt, men samtidigt kan effekterna av responsen till pandemin bli förödande för barns hälsa, i synnerhet i en humanitär kontext. Tidigare ebolautbrott har visat att antalet som dör från indirekta effekter kan vara fler än de som dör av själva sjukdomen. Vi ser nu hur prioriteringar och fördelningen av resurser på global nivå allt mer fokuserar på covid-19. De beslut vi fattar nu, som finansiärer och utförare av sjukvård, kommer att vara avgörande för barns hälsa, både under och efter pandemin.

Många har underliggande riskfaktorer

De direkta effekterna av covid-19 hos barn kommer troligen att bli större i utsatta områden än vad vi sett hittills i rikare länder. Än så länge har de allra flesta som drabbats allvarligt av sjukdomen varit vuxna, men vi vet ännu inte hur den kommer att påverka barn på platser där Läkare Utan Gränser arbetar. Många av dem har underliggande riskfaktorer och sjukdomar, såsom undernäring, tuberkulos eller hiv. Vi kan inte heller förutse hur covid-19 kommer att interagera med vanliga infektionssjukdomar som malaria och mässling.

En mycket kritisk tidpunkt för barn

Ändå kommer det allvarligaste hotet mot barns hälsa inte att vara själva sjukdomen, utan dess indirekta verkningar. Vi kommer att se många fler barn dö till följd av att vanlig sjukvård för barn försvagas eller stängs ned, och ökad spädbarnsdödlighet då tillgången till säkra förlossningar, förlossningsvård och eftervård försämras. Även där barnsjukvården hålls igång innebär rädsla och missförstånd om covid-19 att föräldrar kommer att undvika att ta sina sjuka barn till sjukvårdsinrättningar, med följden att barn med livshotande sjukdomar inte kommer dit förrän det är för sent att ge dem vård. Det här rapporteras redan i höginkomstländer, men kommer ofrånkomligen att få långt större konsekvenser i länder med mindre resurser och svagare sjukvårdssystem.

Covid-19-pandemin kommer vid en mycket kritisk tidpunkt för barn. Det hade förutspåtts svår hunger i många delar av världen under 2020 redan före utbrottet av covid-19, och nu kommer undernäring att öka dramatiskt till följd av pandemin. FN:s livsmedelsprogram (WFP) har utfärdat en prognos om ”bibliska” nivåer av svält, samtidigt som barn förlorar kritiskt näringsstöd (nutritional support) för att deras skolor har stängt eller för att matbistånd uteblivit.

Dödsfall förebyggs med vaccin

Dessutom har vi redan sett de senaste åren hur sjukdomar som mässling och difteri, som enkelt skulle kunna förebyggas med vaccin, har börjat öka igen i länder som Kongo-Kinshasa och i flyktingläger för rohingyer i Bangladesh. Den här typen av utbrott kommer att bli mångt fler när vaccinationsprogram gör uppehåll i flera länder på grund av covid-19. Det förutspås att för varje enskilt dödsfall bland vuxna i covid-19 som kan undvikas genom att avbryta vaccinering kan 100 barns liv gå förlorade. Sedan år 2000 har över 20 miljoner dödsfall bland barn förebyggts med vaccination mot mässling. Kombinerat med en ökning av undernäring, som förstärker dödligheten av mässling, kan ett avbrott i den här utvecklingen bli förödande. 

Hundratusentals fler dödsfall i malaria

Vi vet från tidigare år att malaria kommer att döda många gånger fler barn under 2020 än covid-19 någonsin hotat att göra. Länder som kommer att få en topp i båda epidemierna på samma gång, såsom många länder i Västafrika, kan inte tillåta att covid-19 prioriteras före malaria. Världshälsoorganisationen, WHO, förutspår hundratusentals fler dödsfall i malaria, majoriteten av dem barn, om strategier för kontroll och förebyggande arbete inte kan upprätthållas. 

Finansiärer drar redan tillbaka medel från multilaterala institutioner. Därför är det osäkert om det går att kompensera för de förluster som redan drabbat barnsjukvården i områden där Läkare Utan Gränser och liknande organisationer arbetar, under eller efter covid-19.  

Utöka livräddande sjukvård för barn

I skrivande stund har mer än 400 000 människor dött i covid-19. Antalet har chockerat världen. Men om sjukvård för barn reduceras under en lång period kan det leda till allt från 253 500 till 1 157 000 ytterligare dödsfall bland barn i sjukdomar som inte gör uppehåll bara för att världens uppmärksamhet är fokuserad på covid-19.  

I vilken utsträckning organisationer som Läkare Utan Gränser kan förhindra att barn dör i utsatta områden under krisen kommer att vara helt beroende av våra möjligheter att upprätthålla och utöka livräddande sjukvård för barn. Om det är någon gång det verkligen behövs är det nu. Medan strålkastarljuset riktas mot covid-19 riskerar utsatta barn att dö i dess skugga. Vi får inte tillåta att pandemin tar ifrån nästa generation deras framtid.