Hoppa till huvudinnehåll

Regeringar: kräv att läkemedelsbolagen offentliggör avtal för covidvaccin

Publicerad 11 november 2020
Läkare Utan Gränsers sjukvårdspersonal tar hand om en covidpatient i Lodi, Italien.
Foto: Davide Arcuri
Läkare Utan Gränsers sjukvårdspersonal tar hand om en covidpatient i Lodi, Italien. Bilden är från april.

Aldrig förr har så mycket statliga bidrag pumpats in till medicinsk forskning som för covid-19. Allmänheten har nästan ingen insyn i avtalen mellan stater och läkemedelsbolag – trots att det är villkoren i dessa avtal som avgör hur framtida vaccin kommer att distribueras.

Nyligen tog det statliga brasilianska forskningsinstitutet Fiocruz ett viktigt steg för att öka transparensen på läkemedelsmarknaden när man publicerade sitt samarbetsavtal med läkemedelsbolaget AstraZeneca. Överenskommelsen gällde licenstillverkning av minst 100 miljoner doser vaccin mot covid-19.

Beslutet bör inspirera andra länder att följa Brasiliens exempel. Offentlig granskning av villkoren i licensavtal är avgörande för att framtida covidvaccin ska kunna distribueras på ett jämlikt sätt och till överkomliga priser.

Informationen i överenskommelsen vittnar om att det finns begränsningar i de offentliga åtaganden som AstraZeneca gjort kring att inte ta ut vinst för vaccinet. Företaget har stuckit ut hakan och sagt att de själva kommer att kunna förklara pandemin över i juli 2021 – men det betyder att AstraZeneca från och med det kan börja ta höga priser från regeringar och andra köpare för ett vaccin vars utveckling helt och hållet finansierats av allmänheten.

Det ursprungliga licensavtalet mellan AstraZeneca och Oxforduniversitetet har fortfarande inte offentliggjorts, trots att villkoren är avgörande för företagets kommande överenskommelser med andra tillverkare världen över. Personer med insyn i avtalet har ifrågasatt AstraZenecas åtagande att distribuera vaccinet utan vinst och säger att företaget kan komma att ta 20 procent mer betalt än vad det kostat att producera vaccinet.

AstraZeneca har i flera uttalanden betonat att framtagandet av vaccinet inte kommer att påverka företaget ekonomiskt eftersom utvecklingskostnaderna ”täcks av finansiering från regeringar och internationella organisationer”.

Läkemedelsbolag är överlag mycket dåliga på transparens. Det gäller allt från licensavtal och överföring av teknologi till kostnader för forskning och utveckling och forskningsdata. Den lilla information som har avslöjats kring AstraZenecas avtal är en oroande indikation på att vi inte kan lita på att läkemedelsindustrin ska agera med folkhälsan i främsta rummet.

– Så länge vi inte får veta vad dessa uppgörelser innehåller kommer läkemedelsbolagen ha fortsatt makt över vem som får tillgång till medicinska verktyg och till vilket pris, säger Kate Elder, vaccinexpert på Läkare Utan Gränsers Accesskampanj.

– Om inte regeringar vidtar omfattande åtgärder för att kräva mer öppenhet från läkemedelsbolagen äventyras människors tillgång till framtida covidvaccin. Allmänheten har betalat för vaccinet och har rätt att få veta vad de här avtalen innefattar. Det finns inget utrymme för hemligheter i en pågående pandemi när miljontals människors liv och hälsa står på spel.

Ett flertal avtal som involverar andra läkemedel som tar fram covidvaccin hålls hemliga, trots att de statliga bidragen är större än någonsin tidigare i historien. Över 100 miljarder svenska kronor har investerats i forskning och utveckling, kliniska studier och tillverkning av de sex mest lovande vaccinkandidaterna från AstraZeneca/Oxforduniversitetet, Johnson&Johnson/BiologicalE, Pfizer/BioNTech, GlaxoSmithKline/Sanofi Pasteur, Novavax/Serum Institute of India och Moderna/Lonza.

Läkare Utan Gränser har sedan tidigare krävt att tillverkare av covidvaccin ska offentliggöra kostnader för kliniska studier, samt data från studierna. Utan den här informationen är det omöjligt för regeringar att kräva överkomliga priser och att granska säkerheten och effektiviteten i forskningsresultaten.

Regeringar måste nu ta ansvar för miljardbeloppen som pumpats in för att få vaccin och omgående kräva att läkemedelsbolagen offentliggör licensavtal och villkoren kring dem. Detsamma gäller för kostnader för kliniska studier och dess resultat.

Forskningskostnaderna för de framtida vaccinen har framför allt – eller helt, i AstraZeneca och Modernas fall – täckts av statliga bidrag. Allmänheten förtjänar därför en transparent överblick av dessa kostnader och data, och miljontals människors liv och hälsa står på spel.