Hoppa till huvudinnehåll
Publicerad 3 mars 2023

Sjukhuset i Las Anod skadat efter strider

Våldsamma strider i Las Anod, ett omtvistat område i Somalia/Somaliland, har lett till att delar av verksamheten på ett sjukhus som får stöd av Läkare Utan Gränser har stoppats. Det var fjärde gången på tre veckor som sjukhuset träffades i striderna. 

Sedan striderna startade i början av februari har verksamheten på sjukhusets alla avdelningar, förutom akutavdelningen, minskat på grund av säkerhetssituationen. Efter de senaste sammandrabbningarna, då sjukhusbyggnaden skadades, har barnavdelningen och blodbanken tvingats pausa verksamheten. För närvarande finns inget blod att ge sårade patienter.

Arbetet fortsätter ändå på akutmottagningen och vi stöttar med att ge akutvård till sårade och remittera kritiskt skadade patienter till andra vårdinrättningar.  

Djoen Besselink, landansvarigförklarar hur personalen på sjukhuset i Las Arnod upplever den svåra situationen:  
 
”Det vi bevittnar idag är en desperat situation och ett enormt lidande bland människor som fördrivits från sina hem och fruktar för sina liv. Personal och kollegor berättar för mig att de är rädda för att vistas på sjukhuset och att det enda de kan göra är att be för sina liv att de inte kommer att skadas.  

Det finns endast ett fåtal säkra platser på sjukhuset där det går att söka skydd undan dessa urskillningslösa attacker. Så här borde det inte vara, det är trots allt ett sjukhus. Jag oroar mig över hur patienterna mår och hur det känns att söka hjälp på ett sjukhus som borde vara en fredad plats, men som inte är det.  

Projektiler, kulor och sprängningar drabbar sjukhuset i detta nu. Det sker trots vårt fördömande av det extrema våldet och upprepade krav på att humanitära och medicinska sjukvårdsinrättningar, dess personal och patienter måste vara en fredad zon och inte attackeras.”  

Vi ger medicinskt stöd till båda sidor i konflikten och har kontakt med alla aktörer för att säkerställa att alla som behöver får medicinska hjälp. Vi är fast beslutna att fortsätta att stödja de som drabbats, men kräver säkerhetsgarantier för vår personal och patienter. 

Vi är en internationell icke-statlig medicinsk och humanitär organisation som ger hjälp till människor som drabbats av naturkatastrofer, kriser och väpnade konflikter. Vi gör det oavsett etnicitet, religion eller politisk övertygelse. Vi styrs av medicinsk etik och principerna om oberoende och opartiskhet.