Hoppa till huvudinnehåll
Kvinnor och barn står vid en vattenpost i lägret Jamtoli i Cox's Bazar i Bangladesh.
Publicerad 31 mars 2022

Stor ökning av skabb

Foto: Anthony Kwan/Läkare Utan Gränser
En av de vatten- och sanitetsanläggningar som vi har byggt i Cox’s Bazar. Bilden är från 2019.

Antalet personer som söker vård för skabb hos oss i Cox’s Bazar, Bangladesh, är det högsta vi har sett på tre år. Den kraftiga ökningen är direkt kopplad till levnadsförhållandena i lägret där fler än 900 000 människor trängs på liten yta.

- Min hud kliar hela dagen. Jag kan inte sova och knappt äta, berättar en kvinna som bor i lägret Hakimpara. 

Och hon är inte ensam. På tre år har antalet fall av hudsjukdomar i flyktinglägret Cox’s Bazar i Bangladesh mer än fördubblats. Under förra året vårdades 73 000 personer, och infektionerna fortsätter att öka även i år.

Under de senaste veckorna har skabb utgjort närmare 90 procent av alla hudsjukdomar som behandlats på våra vårdinrättningar i Balukhali, Goyalmara, Jamtoli och Kutapalong. Och runt 80 procent av de som har fått vård har varit barn under 15 år.

Ökningen är så stor att några vårdinrättningar inte har några läkemedel kvar eller har tvingats ransonera  de mediciner som finns och bara behandla de som har de allvarligaste symtomen. Denna svårighet att att behandla alla som drabbats av skabb har också lett till att infektionen kunnat spridas ytterligare.

Intensiv klåda

Skabb är en hudsjukdom som orsakas av ett kvalster som borrar sig in i det övre lagret av huden där den lägger sina ägg. Detta orsakar en intensiv klåda och utslag hos de flesta. Skabb drabbar vanligtvis barn men om sjukdomen inte behandlas kan den snabbt spridas till hela familjen.

Förutom att det är obehagligt kan kliandet orsaka rivmärken, och ett litet sår kan lätt bli infekterat. Obehandlade så kallade superinfektioner, det vill säga en ny infektion som uppkommer under behandling av en annan infektion, kan vara dödliga och kräver specialiserad uppföljning.

Den kraftiga ökningen av skabbfall är direkt kopplad till levnadsförhållandena i lägret, där människor delar små trånga utrymmen och inte har tillräckligt med vatten för att tvätta kläder, sängkläder och sig själva. När en person väl får en mycket smittsam infektion kan den snabbt spridas, och återinfektion är också mycket sannolikt.

Viktigt att tvätta ofta

Att utrota skabb i de tätbefolkade flyktinglägren där rohingyerna lever är en utmaning. Sjukdomen har en enorm inverkan på människors livskvalitet, inte minst med tanke på att de redan lever under mycket svåra förhållanden.

- Min son vaknade uppemot tio gånger varje natt och grät hela tiden. Innan vi tog honom till kliniken kunde vi inte lyfta upp honom utan att använda en filt för att skydda huden, säger Mohammed Salim som är pappa till en pojke på 13 månader.

Invånarna i lägret tilldelas en viss mängd tvål som de använder för att tvätta kläder och sängkläder, köksredskap och sig själva. Eftersom skabb sprider sig genom långvarig hud-mot-hud-kontakt eller genom att dela sängkläder, där det finns hudceller, är det viktigt att tvätta ofta. Men en kvinna i lägret berättade att det är en utmaning.

- Det är långt till vattenkällan och det finns bestämda tider, säger hon. Jag skulle vilja tvätta mig varje dag, men jag gör det bara varannan eller var tredje dag eftersom duscharna inte finns inne i huset, vilket gör mig obekväm.

Duscharna finns i de gemensamma utrymmena och många kvinnor känner sig inte trygga, särskilt efter mörkrets inbrott, på grund av osäkerhet i lägren.

”Utmaningarna är många”

Läkare Utan Gränsers insats mot skabb i Cox’s Bazar är tvådelad. Samtidigt som vi försöker öka tillgången till behandling i våra inrättningar arbetar vi tillsammans med  människorna som bor i lägret. Våra hälsofrämjande team informerar drabbade hushåll om hur de kan desinficera sina hus och vad de kan göra för att  minska risken att bli smittad igen.

Det var i augusti 2017 som 800 000 rohingyer korsade gränsen till Bangladesh från Myanmar. De anslöt sig till dem som redan hade flytt undan det återkommande våld som utövats mot dem av Myanmars militär. Idag bor uppskattningsvis 920 000 människor i lägren, men ytterst lite har förändrats när det gäller infrastruktur, särskilt när det gäller vatten och sanitet.

- Vi har länge arbetat på överfulla vårdcentraler och prioriterat de mer allvarliga medicinska tillstånden, säger Mieke Steenssens, medicinskkoordinator för Läkare Utan Gränser. Det ledde till att vi inte såg hur omfattande förekomsten av skabb var innan det redan hade fått en så negativ inverkan på befolkningen i lägren.

- Vi är nu fokuserade på att så snabbt som möjligt ge effektiv behandling till det största antalet patienter och deras familjer. Och vid sidan av detta försöker vi sätta ljuset på förbättringar som måste göras när det gäller människors levnadsvillkor. Skabb är vanligtvis ganska lätt att behandla och hantera, men när människor lever under förhållanden som de i lägren i Cox's Bazar, är utmaningarna många.