Hoppa till huvudinnehåll
Publicerad 24 november 2023 07:58

Största difteriutbrottet i Afrikas historia: vaccinering krävs akut

Länderna i Västafrika har i flera månader kämpat mot det värsta difteriutbrottet som någonsin uppmätts på kontinenten. Problemet kan bara tacklas om vaccinations- och behandlingsinsatserna trappas upp avsevärt, uppger Läkare Utan Gränser. Mer och snabbare stöd är absolut nödvändigt för att undvika fler dödsfall.

En man använder en träspatel för att undersöka en patient med misstänkt difteri i Nigeria.
Foto: Georg Gassauer/Läkare Utan Gränser
En patient undersöks för difteri i Nigeria.

Nigeria, där de första patienterna med difteri bekräftades i december 2022, är hittills det landet som drabbats värst av utbrottet. Men även Algeriet, Guinea, Mauretanien och Niger har rapporterat fall av difteri. Dessutom har Läkare Utan Gränsers team sett patienter med symtom på sjukdomen i flera andra västafrikanska länder.

Difteri, som även kallas strypsjukan eftersom sjukdomen kan ge andningssvårigheter, är en allvarlig bakterieinfektion med hög dödlighet utan behandling. Vaccination mot difteri erbjuds normalt genom rutinmässiga vaccinationsprogram. I många länder har dock vaccinationsprogrammen drabbats hårt av indragen finansiering och nedprioriteringar.

– De många utbrotten av mässling som vi har sett under de senaste åren har varit en tydlig varningssignal om att rutinvaccinationerna inte har nått alla barn. Och nu ser vi difterifall dyka upp, vilket är ännu mer oroande, säger Dagemlidet Tesfaye Worku, akutkoordinator för Läkare Utan Gränser i Elfenbenskusten.

Därför är det viktigt att se till att människor får sina vaccinationsdoser påfyllda. Hittills är det dock bara Nigeria som har inlett en storskalig vaccinationskampanj. 65 procent av difteripatienterna i Västafrika har aldrig fått en enda dos av vaccinet. Till följd av detta är många människor, och i synnerhet barn, extremt sårbara för utbrott av sjukdomar som kan förebyggas med vaccin.

Trettio till fyrtio procent av alla med difteri riskerar att dö om de inte får rätt behandling. Ett specifikt antitoxinläkemedel, kallat DAT, behövs för att minska risken för dödsfall hos difteripatienter. Men det råder global brist på DAT, delvis för att tillverkarna inte förväntade sig att stora utbrott skulle inträffa.

Dessutom har den plötsliga ökningen av efterfrågan på difterivacciner skapat en global brist även på dessa vacciner. Tillverkarna kommer att behöva flera månader för att kompensera för den kraftiga ökningen. Om ännu fler länder kommer att behöva liknande massvaccinationskampanjer kan det bli en stor utmaning att få tillgång till vacciner i tid.

Vaccination är ett viktigt verktyg för att få utbrottet under kontroll och för att förhindra att andra sjukdomar som kan förebyggas med vaccin återkommer.

– Men vi ser inte att det händer i den omfattning som behövs, säger Dagemlidet Tesfaye Worku.

– Problemet har legat i träda i flera månader nu, och hundratals människor har dött. Vad som behövs är en verkligt massiv utvidgning av vaccineringen, så snart som möjligt. För att detta ska kunna uppnås krävs en betydande ökning av produktionen av difterivacciner.

Läkare Utan Gränser uppmanar de drabbade ländernas myndigheter att prioritera insatser mot utbrottet och söka allt nödvändigt stöd från internationella givare och andra aktörer. Internationella hälsoorganisationer, som världshälsoorganisationen WHO, vaccinalliansen GAVI och FN:s barnfond UNICEF måste erbjuda de drabbade länderna tekniskt och ekonomiskt stöd, samt förse dem med tillräckligt med vacciner.

Humanitära organisationer bör inkluderas för att trappa upp insatserna, inklusive massvaccinationskampanjer för att nå avlägsna och sårbara befolkningsgrupper. Endast en enorm, kollektiv insats kan vända utvecklingen.