Hoppa till huvudinnehåll

Difteri

Ett barn får vaccination av vår personal mot difteri, stelkramp och polio i Kabul, Afghanistan.
Ett barn får vaccination av vår personal mot difteri, stelkramp och polio i Kabul, Afghanistan.
Foto: Ton Koene

Difteri är en allvarlig luftvägsinfektion med hög dödlighet som drabbar även västeuropeiska länder. Difteri överförs från person till person genom till exempel hosta och nysningar.

Difteri är en mycket allvarlig sjukdom. Dödligheten i västländer är 5–10 procent bland de som drabbas av luftvägsdifteri, men den kan vara så hög som 40 procent i fattiga länder.

Ett gammalt namn på difteri är "strypsjukan" på grund av att sjukdomen ger andningssvårigheter. Sjukdomen var vanlig i Sverige i början av 1900-talet och dödade årligen tusentals barn, men tack vare förbättrad hygien och allmän vaccination är difterifall numera mycket ovanliga i Sverige. Många fall rapporteras dock fortfarande från länder med låg vaccinationstäckning. 

Just nu pågår utbrott i det krigsdrabbade Jemen och i Bangladesh. I Bangladesh är det rohingyer som har flytt undan våld i Myanmar som har drabbats. Många rohingyer har inte vaccinerats och de bor nu i överbefolkade läger med mycket dåliga hygienförhållanden. 

Symptom på difteri

Difteri orskas av bakterien Corynebacterium diphteriae som kan bilda ett gift som kan skada flera olika organ. Det sprids via droppsmitta vid hosta eller nysningar. 

Tiden från smitta till att man blir sjuk är två till fem dagar. Symptomen är halsont, svullna lymfkörtlar och låg feber, det liknar då halsfluss. I svåra fall får man tjocka beläggningar i svalget som gör det svårt att andas, så kallad äkta krupp. Vid svåra fall kan man kvävas till döds. Det kan också uppkomma komplikationer som hjärtmuskelinflammtion, njurskador och nervförlamningar. 

Behandling av difteri

Smittade personer behandlas med en så kallad antitoxin som motverkar difteribakteriens giftiga ämne. Därutöver ges antibiotika mot själva bakterien och den smittade isoleras för att undvika ytterligare spridning. Det finns ett vaccin mot difteri som ges i kombination med andra vaccin.

Utbredning av difteri

Bakterien som orsakar difteri förekommer över hela världen. Men risken att drabbas av sjukdomen är särskilt stor i fattiga och tätbefolkade områden där inte alla har fått vaccin mot sjukdomen.

I början och mitten av 1990-talet insjuknade mer än 50 000 människor i difteri i Ryssland och de baltiska länderna. De senaste åren har dessutom ett antal mindre epidemier drabbat Sydostasien.

I Sverige och andra industriländer är sjukdomen mycket ovanlig, delvis på grund av att allmän vaccinering mot difteri har införts. Men sjukdomen bryter ibland ut bland grupper som inte är vaccinerade.

Vår insats mot difteri

I fattiga och tätbefolkade områden där risken för spridning av difteri är stor genomför vi vaccinationskampanjer bland både barn och vuxna.

Genom Accesskampanjen arbetar vi för att alla människor ska ha rätt till de läkemedel de behöver för att överleva.