Hoppa till huvudinnehåll
Ett rum fullt med människor.
Publicerad 21 april 2023

“Det är så många patienter att de vårdas på golvet”

Foto: Ali Shukur/Läkare Utan Gränser
Sjukhuset i El Fasher, Sudan, har tagit emot så många patienter de senaste dagarna att patienter nu vårdas på golvet i sjukhusets korridorer.

Det pågår intensiva strider i Sudan mellan sudanesiska väpnade styrkor (SAF) och Rapid Support Forces (RSF). Cyrus Paye, projektkoordinator, vittnar om situationen på ett sjukhus som Läkare Utan Gränser stödjer i El Fasher i norra Darfur, Sudan. 

Stöd vårt livräddande arbete i Sudan!
Ge en gåva

Jag hör skottlossning i bakgrunden. Det pågår för närvarande hårda strider i El Fasher. Det är mycket osäkert här på grund av skottlossningen och beskjutningen – många civila har omkommit. 

På sjukhus som vi stöder har vi tagit emot 279 skadade patienter (20 april 2023) sedan striderna började den 15 april. Tragiskt nog har 44 av dem dött. Situationen är katastrofal. Majoriteten av de skadade är civila som träffats av förlupna kulor. Många av dem är barn. De skadade har frakturer orsakade av kulor, eller så har de skottskador eller splitter i benen, buken eller bröstet. Många behöver blodtransfusioner. Det är så många patienter att de vårdas på golvet i korridorerna, det finns helt enkelt inte tillräckligt med sängar för att ta emot det stora antalet skadade.  

Fram till förra helgen hade South Hospital ingen kirurgisk kapacitet. Det är ett mödravårdssjukhus som vi började stödja förra året för att bidra till att minska den höga mödradödligheten i regionen. Men sedan striderna började har vi varit tvungna att omdisponera sjukhuset för att göra det möjligt att behandla de sårade. 

Alla andra sjukhus i El Fasher har varit tvungna att stänga på grund av att de ligger nära striderna eller att personalen inte har kunnat nå dem på grund av konfliktens intensitet. Kirurger från dessa sjukhus har nu kommit till South Hospital och har kunnat utföra ett antal kirurgiska ingrepp. De börjar dock få slut på medicinsk utrustning. Vi kunde nå sjukhuset för att fylla på med nytt medicinsk utrustning i tisdags när det var lugnare stridigheter. Men om vi inte kan få mer förnödenheter till Darfur - och om vi fortsätter att ta emot så många skadade - räcker de medicinska förnödenheterna bara för tre veckor till. 

"Om situationen inte förändras och humanitärt tillträde inte beviljas så kommer ännu fler människor att dö. "

För närvarande står allt still i Sudan. Alla flygplatser i landet har varit stängda sedan striderna började och det pågår strider på gatorna, så vi kan inte få in mer förnödenheter till norra Darfur - eller in i landet. Tchad har stängt sin gräns. Om situationen inte förändras och humanitärt tillträde inte beviljas så kommer ännu fler människor att dö. 

De två operationssalar som har inrättats kan i dagsläget inte hantera det ständiga inflödet av traumapatienter och patienter i behov av akut gynekologisk vård. På förlossningsavdelningen finns det för närvarande två kvinnor i varje säng. Tidigare utförde ett närliggande sjukhus alla akuta kejsarsnitt - vanligtvis tre till fem per dag - och mer än 30 normala förlossningar under en 24-timmarsperiod. Nu sker allt detta på South Hospital. Vi har just hört att det barnsjukhus, dit vi brukade hänvisa nyfödda, i går kväll plundrades helt och hållet, vilket innebär att vi nu inte har någonstans att hänvisa nyfödda med sepsis eller de som fötts för tidigt. Det finns inga kuvöser på sjukhuset, vilket kommer att göra det svårt att hålla dessa barn vid liv. Teamet här är överväldigat. De har arbetat dygnet runt. Vi undersöker möjligheterna att föra in förnödenheter och erfarna traumakirurger i landet för att ge stöd när situationen tillåter det, men - precis som i fallet med medicinska förnödenheter - är detta för närvarande inte möjligt. 

Det är avgörande att vi kan få tillgång till alla vårdinrättningar i hela landet. Det är det som kommer att rädda människors liv. Sjukvårdsinrättningarna börjar få slut på förnödenheter och personalen kan inte ta sig till jobbet. Sjukvårdspersonal, biståndsarbetare och räddningsarbetare kan inte ta sig fram på grund av striderna och människor dör som en följd av detta. Dessa grupper måste garanteras säkert tillträde så att liv kan räddas. Det, och en garanti från de stridande parterna att de kommer att skona civilbefolkningens liv. 

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Ge en gåva till vårt arbete i Sudan