Hoppa till huvudinnehåll

Vaccin mot covid-19 måste bli tillgängligt för alla

Publicerad 19 november 2020

Regeringar och ideella aktörer investerar miljarder i forskning och utveckling kring covidvaccin. Men vad behövs för att framtida vaccin ska bli tillgängliga för alla, överallt? 

Över hela världen pågår en febril jakt på effektiva vaccin mot covid-19. Regeringar och ideella aktörer har investerat större belopp i medicinsk forskning och utveckling än någonsin tidigare. Här är Läkare Utan Gränsers uppmaningar till regeringar och läkemedelsbolag för att framtida vaccin ska bli tillgängliga för alla, inte bara för dem med störst plånbok.

1. Villkor på miljardinvesteringar 

Statliga och ideella givare måste sätta villkor kring sina investeringar i läkemedelsbolagen, för att säkerställa att miljardbeloppen verkligen gynnar allmänheten. Annars kommer all makt över de framtida vaccinen lämnas åt några få företag, trots att det är skattepengar som finansierat forskningen bakom de färdiga medicinska produkterna. 

2. Överkomliga läkemedelspriser 

Regeringar och ideella aktörer måste begära att läkemedelsbolagen inte tar ut mer i pris för vaccinen än vad det kostat att ta fram dem. På så sätt kan fler människor få tillgång till dem.

3. Öppenhet

Aktörer som finansierar forskning och utveckling måste kräva att läkemedelsbolagen offentliggör hur pengarna används och hur stor del offentliga och ideella bidrag de tagit emot.
Allmänheten bidrar genom skattepengar till arbetet med att ta fram vaccin. Vi förtjänar att få veta hur pengarna används. 

4. Informationsdelning 

Forskningsdata och annan information måste delas öppet genom globala licenser. Dagens system bygger på exklusivitet, där enbart ett fåtal företag har monopol på viktiga medicinska produkter, och då finns en risk att det inte produceras tillräckligt många doser vaccin.

5. Jämlik distribution

Distributionen av dessa vaccin får inte styras av ekonomiska eller politiska intressen.
Världshälsoorganisationen WHO har lanserat det globala initiativet COVAX, som arbetar för att alla länder, inklusive låginkomstländer, ska få tillgång till covidvaccin. För att COVAX ska fungera och se till att vaccin når alla krävs ökad öppenhet, överkomliga priser, informationsdelning samt att civilsamhället deltar i arbetet. Det är också viktigt att COVAX konsulterar låginkomstländer i alla sina beslut.

6. Vaccin som är tillgängliga för alla

För att dessa vaccin mot covid-19 ska nå alla, överallt, får de inte bli monopoliserade genom patent och andra typer av immateriella rättigheter. Nu mer än någonsin måste vi stå upp för att läkemedel inte ska förvandlas till handelsvaror och att medicinska upptäckter inte ska behandlas som privat egendom.