Hoppa till huvudinnehåll

Vi återupptar vårt covidarbete i Indien

Publicerad 26 april 2021
En anställd från Läkare Utan Gränser, i skyddskläder, på Pandit Madan Mohan Malviya Shatabdi sjukhus i Indien.
Foto: Abhinav Chatterjee/Läkare Utan Gränser
Sheetal Jainavar, hälsoinformatör, berättar om förebyggande åtgärder gällande covid-19 på en vårdcentral i Mumbai, Indien. Bilden är tagen vid vår förra insats i augusti, 2020.

Indien drabbas just nu av en förödande andra våg av covid-19. För att bistå landet återupptar vi vår akutinsats i storstaden Mumbai. 

Mumbai är mycket tätbefolkat och med de dåliga hygienförhållandena som råder i staden riskerar coronaviruset att frodas och spridas snabbt. Antalet nya fall som rapporteras in varje dag i landet nådde en ny topp den 16 april med fler än 200 000 nya fall. Av dessa registrerades hela 115 736 i delstaten Maharashtra, där Mumbai ligger.

- Situationen är mycket oroande, säger Dilip Bhaskaran, koordinator för vårt covid-19-arbete i Mumbai. Detta är den största uppgången sedan pandemin startade. Läkare Utan Gränser är redo att utöka insatsen ytterligare för att stötta de vårdinrättningar som just nu är totalt överbelastade.

Patienter med tuberkulos och covid-19

Under tiden identifierar våra team nya sjukdomsfall, genomför screening och anpassad triage för patienter med tuberkulos på Shatabdi-sjukhuset och på vår egen klinik. Patienter som har både covid-19 och tuberkulos hänvisas till Sewri-sjukhuset för behandling. Patienter med covid-19, men utan tuberkulos, hänvisas till särskilda covid-19-inrättningar. 

Utöver detta tillhandahåller vi paket med hjälpmedel för att förebygga smitta, rådgivning och telefonuppföljning till högriskpatienter, som till exempel personer med tuberkulos  eller diabetes samt till äldre. För att säkerställa kontinuitet inom vården fortsätter vi att stötta fyra vårdcentraler i området M-East Ward (MEW), Mumbai.

Fem läkare och fem sjuksköterskor har rekryterats

Lördagen den 17 april började vi arbeta med digitala hälsofrämjande aktiviteter samt vatten och sanitet i MEW. Verksamheten kommer att utökas ytterligare till fem vårdinrättningar.

Dessutom förbereder vi oss på att stötta två avdelningar på ett sjukhus i Mumbai. Avdelningarna kommer att bestå av två tält med cirka 1 000 platser för intensivvård på vardera avdelning. För att bistå i arbetet har ytterligare fem läkare och fem sjuksköterskor rekryterats.

Läkare Utan Gränser kommer fortsätta att tillhandahålla medicinskt och tekniskt stöd inklusive syrgasförsörjning och vård.