Hoppa till huvudinnehåll

Skänk en aktiegåva

Skänk din aktieutdelning

Det är möjligt för privatpersoner att skattefritt skänka sin aktieutdelning till skattebefriade ideella organisationer med allmännyttiga ändamål. Även ägare av fåmansbolag omfattas av reglerna. 

Som ägare av fåmansbolag har du alltså, under vissa förutsättningar, rätt att skattefritt skänka hela eller delar av utdelningen till Läkare Utan Gränser. Kom ihåg att spara alla underlag för att kunna deklarera gåvan! (Gäller endast fåmansbolagsägare)

För att uppfylla kraven måste du:

  • Senast 1 vecka innan bolagsstämman avsagt dig rätten till utdelningen
  • Sett till att pengarna inte har passerat ditt privata konto
  • Ha upprättat ett gåvobrev som skickas tillsammans med en utdelningskupong


Att skänka din aktieutdelning är inte svårt. Vi har satt ihop ett dokument som på ett enkelt sätt berättar hur du gör för att skänka din aktieutdelning till Läkare Utan Gränser.

Skänk värdepapper

Du kan skänka dina värdepapper som till exempel aktier, fondandelar, obligationer eller aktieindexobligationer till Läkare Utan Gränser. Vi är helt befriade från reavinstskatt vilket betyder att hela beloppet du skänker går till vårt arbete i samband med att vi säljer värdepappren.

I dokumentet nedan hittar du information om hur du skänker dina värdepapper. Där finns också de depåer och fondkonton som vi använder för att ta emot dina värdepapper.

Gåvor i form av aktieutdelning eller värdepapper är dock inte godkända för skattereduktion då detta bara gäller penninggåvor.

LÄS MER: "Aktier som räddar liv". Varje år skänker Johan Qviberg sin utdelning från ett långsiktigt aktieinnehav.