Hoppa till huvudinnehåll

Låt dina aktier rädda liv!

Visste du om att du kan skänka såväl värdepapper som aktieutdelning till Läkare Utan Gränser? På den här sidan kan du läsa mer om vad det innebär och hur du gör. 

Visste du att du kan skänka dina värdepapper till Läkare Utan Gränser? Värdepapper kan till exempel vara aktier, fondandelar, obligationer eller aktieindexobligationer. Vi är helt befriade från reavinstskatt vilket betyder att hela beloppet du skänker går till vårt arbete i samband med att vi säljer värdepappren.

I det här dokumentet hittar du information om hur du skänker dina värdepapper. Där finns också de depåer och fondkonton som vi använder för att ta emot dina värdepapper.

SKÄNK DIN AKTIEUTDELNING

Sedan 2006 är möjligt för privatpersoner att skattefritt skänka sin aktieutdelning till skattebefriade ideella organisationer med allmännyttiga ändamål. Sedan 2009 omfattas även ägare av fåmansbolag av reglerna. Du som ägare kan alltså skänka en kontant utdelning av din bolagsvinst helt skattefritt.

Att skänka din aktieutdelning är inte svårt. Vi har satt ihop ett dokument som på ett enkelt sätt berättar hur du gör för att skänka din aktieutdelning.

Här finner du blanketten för att ge bort din aktieutdelning till Läkare Utan Gränser

 

TACK VARE GÅVOR KUNDE HON FÅ BLOD

Kvinna med barn som fått medicinsk behandling i Kongo-Kinshasa


”Dagen efter att vi öppnat vår klinik står hon plötsligt där och håller fram sin tillsynes livlösa dotter. Den lilla bebisen reagerar knappt när jag lägger henne på britsen. Febern är hög och hon är blek. Malariatestet visar positivt och blodbristen är mycket allvarlig. Flickan heter Nej och snart sitter blodpåsen på ställningen ovanför hennes säng. Nio tjocka droppar blod per minut flyter in i slangen och minskar påfrestningen på hjärta och lungor. Det ser ut att gå bra och hon kommer klara sig.

En påse av plast. Några kronor. Skillnaden mellan liv och död är ibland inte större än så.”

Thomas Silfverberg, Läkare, Kongo-Kinshasa.

Klicka här för att läsa om villkoren för att inte betala kapitalskatt

*Under 2017 gick 87,8 procent av de i Sverige insamlade medlen till det ideella ändamålet. För full redovisning av intäkter och kostnader, se vår årsredovisning.

Josefin Victorin
Josefin Victorin

010-199 32 17 eller E-post

Vi strävar efter att så stor del av de insamlade medlen som möjligt ska gå till våra insatser runt om i världen. Här kan du läsa mer om hur vi använder våra pengar. Under 2018 fördelade vi våra utgifter på följande sätt:

  • Ändamålskostnader 84.6%
  • Insamlingskostnader 12.7%
  • Administrativa kostnader 2.7%